Markkinoinnilla yritys voi erottautua massasta ja saada siten merkittävää kilpailuetua.

Kuuntele Bisnespöytä-podcast

Suomalaisyritykset eivät osaa markkinoida itseään. Tämän lauseen olen kuullut monien asiantuntijoiden ja yrittäjien itsensäkin suusta. Kun verrataan suomalaisyrityksiä esimerkiksi naapurimaahan Ruotsiin, löytyy heiltä paljon enemmän kansainvälisiä menestystarinoita, koska he osaavat markkinoida.

Amerikkalaisista puhumattakaan. Sarjayrittäjä ja enkelisijoittaja Kim Väisänen harmitteli taannoisessa Bisnespöytä-podcastissa, kun selkeästi suomalaisia kilpailijoitaan heikkolaatuisemmat amerikkalaistuotteet tekevät maailmalla paremmin kauppansa, koska niiden markkinointiin on osattu panostaa.

Samaa sanoo Palvelumarkkinoinnin toimisto Ida Framin toimitusjohtaja Panu Laaksonen. Hänen mielestään suomalaisyritysten pitäisi panostaa markkinointiin ja sen laatuun paljon enemmän.

Yritys ei voi menestyä, ellei panosta markkinoinnin määrään ja laatuun.

– Yritys ei voi menestyä, ellei panosta markkinoinnin määrään ja laatuun. Markkinointi on yksi keino erottautua kilpailijoista ja sen avulla voi luoda kilpailuetua, Laaksonen sanoo.

Visma Solutionsin markkinointi- ja viestintäjohtaja Tiina Laapion mukaan markkinointi on keskeinen kasvun tekemisen työväline.

– Markkinointi on kiinteä osa yrityksen toimintaa. Sen pitää olla strategista, tavoitteellista ja jatkuvaa, Laapio listaa.

Pohjat kuntoon

Periaatteessa markkinoinnissa ei voi mokata. Laaksosen mukaan suurin virhe on olla markkinoimatta ja siksi pienilläkin teoilla on merkitystä. Jotta voisit tehdä markkinoinnistasi todella vaikuttavaa, täytyy sinulla kuitenkin olla laajempaa ymmärrystä markkinoinnista.

Perinteisiä markkinoinnin teorioita ovat muun muassa 4P-malli ja markkinointiputki. Panu Laaksonen kertoo käyttävänsä työssään hyvin paljon 4P-mallia ja hän on kokenut sen hyvin toimivaksi. Neljä P:tä tulevat englannin kielen sanoista, Product (tuote), Price (hinta), Promotion (markkinointi), ja Place (sijoittaminen/jakelu). Markkinoinnissa täytyy ottaa nämä kaikki huomioon ja myös kehittää niitä.

Tiina Laapio puolestaan kertoo markkinointiputkesta. Se tarkoittaa, että markkinointi ei ole vain tuotteen tai palvelun esiin tuomista, vaan se nähdään koko asiakkuuden mittaisena putkena. Markkinoinnin keinoin toki rakennetaan tietoisuutta tuotteesta, mutta sen avulla myös ohjataan asiakasta kohti ostopäätöstä, häntä sitoutetaan tuotteeseen ja hänen asiakkuuttaan syvennetään.

Tutustu asiakkaisiisi ennen markkinoinnin aloittamista

Yleinen virhe markkinoinnissa on tuoda tuotetta esiin yrityksen näkökulmasta. Asiakasta ei kuitenkaan kiinnosta, miten olet tuotteen keksinyt tai miten olet tarkoittanut sen toimivan. Häntä kiinnostaa, miten tuote palvelee häntä ja ratkaisee juuri hänen ongelmansa.

Jotta voit kohdistaa markkinointia juuri oikeaan kohderyhmään täytyy sinun tuntea potentiaaliset asiakkaasi. Määritellä, millainen ihminen todennäköisesti käyttäisi tuotettasi ja saisi siitä suurimman hyödyn.

Pienellä budjetilla markkinoivalle tämä on erityisen tärkeää, sillä selkeän asiakasprofiilin avulla vältyt tekemästä turhaa markkinointia.

– Kun ymmärrät kenelle haluat viestiä, pystyt myös helpommin määrittämään, miten ja missä kanavissa sinun täytyy markkinoida tavoittaaksesi juuri heidät, Panu Laaksonen kertoo.

Pienellä budjetilla markkinoivalle tämä on erityisen tärkeää, sillä selkeän asiakasprofiilin avulla vältyt tekemästä turhaa markkinointia väärille kohderyhmille.

Asiakkaan tunnistamisessa on hyvä olla perusteellinen. Ei riitä, että määrität hänen ikänsä, sukupuolensa ja yhteiskunnallisen asemansa.

– Tärkeämpää on miettiä, minkälainen elämänasenne hänellä on, mistä hän syttyy, millaisia asioita hän elämässä arvostaa ja mitä pelkää. On hyvä miettiä myös millaisia asiakkaan ongelmia tuote voi ratkaista, Tiina Laapio muistuttaa.

Sinulla ei ole varaa olla markkinoimatta

Kaikkein halvinta markkinointia on suosittelu. Asiakkaan suosittelu on myös kaikkein uskottavinta markkinointia. Se tosin vaatii yleensä erinomaisen tuotteen, mutta siihen kannattaa tietysti pyrkiä.

Aina tarvitaan kuitenkin joitain toimenpiteitä, ennen kuin päästään niin pitkälle, että asiakkaat suosittelevat sinua. Yrityksen ensimmäiset päivät ja viikot ovat markkinoinnillisesti kriittisen tärkeitä markkinoille pääsemiseksi.

Markkinointi pitää itse asiassa aloittaa jo ennen kuin tuote on valmiina myytäväksi. Yrityksen perustamisvaiheessa tulee varmistaa, että markkinointiin on varattu riittävästi varoja aivan kuten kaikkiin muihinkin investointeihin.

Jos haluaa tehdä kannattavaa liiketoimintaa, on kerrottava itsestään.

Jos ajattelet, ettei sinulla ole varaa markkinoida, kannattaa asiaa pohtia ennemminkin niin päin, ettei sinulla ole varaa olla markkinoimatta.

Tiina Laapio pohtii perustavanlaatuista kysymystä; miksi yritys on olemassa ellei se halua kertoa itsestään?

– Jos haluaa tehdä kannattavaa liiketoimintaa, on kerrottava itsestään. Ellei kerro, loppuu yrityksen tarina todennäköisesti ennemmin tai myöhemmin, Laapio jatkaa pohdintaansa.

Edullisesti alkuun

Useimmilla yrityksillä ei ole suuren suuria markkinointibudjetteja, mutta se ei tarkoita, ettei markkinointia voisi tehdä laisinkaan. Hyvin pienelläkin budjetilla pääsee alkuun. Ensimmäisenä kannattaa miettiä, missä asiakkaasi liikkuvat. Jos myyt grilliruokaa vilkkaan kadun varrella, voi paras markkinointikeino olla huomiota herättävä kyltti tien laidassa.

Suuret yleisöt kuitenkin liikkuvat nykyään internetissä. Iso osa hankinnoista aloitetaan etsimällä tietoa verkosta, joten verkkosivut on vähintään oltava. Ne ovat pohja lähes kaikelle markkinoinnillesi. Verkkosivujen kautta mahdollistat asiakkaille tuotteisiisi tutustumisen ja mahdollisesti myös ostamisen suoraan kotisohvalta.

Nykyasiakkaat ovat myös tottuneet lähes ympärivuorokautiseen palveluun, joten on hyvä varmistaa, että asiakas voi ottaa sinuun yhteyttä myös yrityksesi aukioloaikojen ulkopuolella, esimerkiksi chatin tai sähköpostin avulla.

Pienellä budjetilla voi myös tehdä hakukonemarkkinointia ja erilaisia nettikampanjoita. Sosiaalinen media on myös edullinen vaihtoehto, mutta ei välttämättä se oikea väylä juuri sinun yrityksellesi. Jos kohderyhmäsi ei olekaan somessa, voi siellä toimiminen olla hukkaan heitettyä aikaa ja rahaa. Tässä tulee esiin asiakkaiden tuntemisen tärkeys.

Mittaa markkinointisi vaikutusta

Markkinointiakin täytyy mitata, jotta tiedät mikä toimii ja mikä ei. Mittareita on paljon, esimerkiksi yrityksen brändin tunnettuus, mielikuvat yrityksestä sekä preferointi, eli valitsevatko asiakkaat mieluummin sinut vai kilpailijasi.

– Yksinkertaisimmillaan, kun nämä mittarit kasvavat, kasvaa myös yrityksen myynti ja siellähän se markkinoinnin onnistuminen lopulta mitataan, Panu Laaksonen muistuttaa.

Nämä mittarit eivät kuitenkaan välttämättä kerro, mitkä markkinoinnin toimenpiteet ovat olleet tehokkaita ja mitkä eivät, joten näiden lisäksi täytyy myös seurata markkinoinnin omia tunnuslukuja, esimerkiksi asiakkaan hankintakustannuksia, uusien asiakkaiden määrää ja asiakastyytyväisyyttä.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.