Netvisor tarjoaa asiakkailleen jälleen ensimmäisenä Suomessa täysin uutta, taloushallinto-ohjelmiston sisään rakennettua palvelua. Intrum Riski-indikaattori seuraa asiakkaiden maksukäyttäytymisen muutoksia ja tieto näkyy lähes ajantasaisena Netvisorissa.

Intrum riski-indikaattorilla varmistat asiakkaiden maksuvalmiuden

Intrum Riski-indikaattorin avulla pystyt seuraamaan asiakkaiden maksukäyttäytymisen muutoksia tehokkaasti. Palvelu seuraa asiakkaiden maksuviivetilannetta ja päivittää asiakasrekisteriä esimerkiksi lakanneiden yritysten osalta. Maksuviivetietojen avulla voidaan ennakoida asiakkaan maksukyvyn heikentymistä ennen kuin asiakkaalle rekisteröidään varsinaisia julkisia maksuhäiriömerkintöjä.

Palvelussa hyödynnetään Intrumin oman yritystietokannan lisäksi myös yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sekä patentti- ja rekisterihallituksen tietoja. Intrumilla on pitkä kokemus luottoriskien vähentämisestä, mutta nyt palvelu tuodaan ensimmäistä kertaa taloushallinto-ohjelmiston sisään.

Intrum Riski-Indikaattori on kehitetty Netvisorin yhteyteen, mikä helpottaa ja nopeuttaa tiedonhankintaa merkittävästi. Enää maksukykytietoja ei tarvitse tarkastella yritys kerrallaan erillisessä järjestelmässä, vaan tieto näkyy Netvisorissa samassa näkymässä muiden asiakastietojen kanssa. Halutessasi näet kaikkien asiakkaidesi maksukyvyn yhdessä näkymässä.

Vähentää riskejä sekä myynnissä että ostoissa

Intrum Riski-indikaattorin avulla tunnet asiakkaat, toimittajat ja yhteistyökumppanit paremmin hyödyntämällä reaaliaikaista ja markkinoiden kattavinta tietoa yritysten maksukyvystä. Palvelun ansiosta pystyt välttämään pahimmat miinat kaupanteossa ja sinulla on etulyöntiasema hinnanasetannassa ja maksusopimuksista neuvoteltaessa.

Koska palvelussa hyödynnetään useita eri lähteitä, voi sieltä etsiä olemassa olevien asiakkaiden lisäksi myös potentiaalisten asiakkaiden ja kumppanien maksukykytietoja. Tämän ominaisuuden ansiosta myynti voi suunnata resurssejaan tarkemmin, kun asiakkaiden maksukyky voidaan tarkistaa jo ennen ensimmäistäkään myyntitoimenpidettä.

Samoin hankinnoissa Intrum Riski-indikaattori opastaa ostamaan vakavaraisemmilta kumppaneilta ja parantaa neuvotteluasemaasi, jos toimittajalla näyttäisi olevan vaikeuksia.

Taloushallinto-ohjelmiston sisään rakennetusta maksukykyindikaattorista on myös monia muita hyötyjä. Esimerkiksi myyntilaskurahoituksen saaminen helpottuu, kun Netvisorista näkee suoraan asiakkaiden maksuvalmiuden.

Tiedot selkeästi näkyvissä siellä missä laskuja käsitellään

Käytännössä Intrum Riski-indikaattori -palvelu näkyy Netvisorissa siten, että sekä myynti- että ostoreskontraan ilmestyy yksi uusi sarake, Maksuvalmius. Se kertoo kolmella erilaisella, hyvin havainnollisella kuvakkeella, onko asiakkaan maksukyky kunnossa, onko siinä häiriöitä vai onko asiakkaan maksuvalmius heikko.

Jokaisen tiedon kohdalta saa myös hieman lisätietoa, mihin arvio perustuu. Tarkempaa tietoa maksuvalmiudesta saa tilaamalla Pikaluottosuosituksen, jonka voi tallentaa Netvisoriin myös muiden käyttäjien nähtäväksi.

Palvelun hinnoittelu noudattaa Netvisorin hinnoittelumallia. Yhdellä kuukausihinnalla näkee kaikkien asiakkaiden maksukyvyn ja voi käyttää hakutoimintoa, jolla voi hakea minkä tahansa suomalaisyrityksen maksukykytietoja.

Intrum Riski-indikaattori on ostettavissa Netvisor Storesta.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.