Pienillä ja keskisuurilla valmistavan teollisuuden yrityksillä yksi kasvun esteistä on ollut järkevänhintaisen ja -kokoisen toiminnanohjausjärjestelmän puuttuminen. Tuotantoa voi kasvattaa tiettyyn pisteeseen, jonka jälkeen sekä suunnittelu, prosessin hallinta että varaston hallinta käyvät ylivoimaisiksi hoitaa paperilla saati yhden ihmisen päässä. Fikuro, SaaS-pohjainen toiminnanohjauspalvelu on suunniteltu alusta alkaen pk-yritysten tarpeita ja käyttöä ajatellen.

Fikuro on näppärä toiminnanohjausjärjestelmä valmistavaan teollisuuteen. Sen voi liittää myös Netvisor taloushallintoon.

Fikuro on uuden sukupolven selainpohjainen, erityisesti valmistavan teollisuuden tarpeisiin suunniteltu kotimainen ERP-ohjelmisto. Sillä voidaan suunnitella tuotantoa sekä hallita tuotantoprosessia ja varastoa. Siitä löytyvät tuote-, asiakas- ja toimittajarekisterit, myynti- ja ostotilaukset ja sillä voi seurata toiminnan kannattavuutta useilla eri mittareilla.

Tyypillisiä Fikuron asiakkaita ovat suomalaiset metalliteollisuuden yritykset, joiden liikevaihto vaihtelee noin 0,5 – 10 miljoonan euron välillä. Se sopii toki muillekin aloille, kuten tukku- ja huoltotoimintaan.

Helposti taloushallintoon liitettävä, kevyt SaaS-palvelu

Fikuron suunnittelussa on otettu monipuolisesti huomioon pk-yritysten lähtökohdat. Käyttöönotto ei vaadi suurta projektia, vaan tapahtuu parissa päivässä ja on siksi myös perinteistä ERP-käyttöönottoa edullisempi.

Fikurossa ei ole taloushallintoa sisässä, vaan se liitetään usein yrityksellä jo käytössä olevaan taloushallinto-ohjelmistoon integraatiolla. Esimerkiksi Netvisoriin Fikurosta on valmis integraatio olemassa.

Ohjelmistojen välillä on selkeä työnjako. Kun Fikurossa tekee esimerkiksi myyntitilauksen, lähtee siitä laskutiedot taloushallintoon, jossa lasku etenee normaalina taloushallinnon prosessina. Tämä helpottaa käyttöönottoa siten, ettei yrityksessä tarvitse opetella uuden taloushallinto-ohjelmiston käyttöä.

Tilitoimisto hyötyy myös toiminnanohjauksen käyttöönotosta

Yrityksen ei myöskään tarvitse vaihtaa tilitoimistoa, mikä voi joskus olla edessä, kun ERP:n käyttöönoton myötä myös taloushallinto-ohjelmisto vaihtuu.

Tilitoimisto hyötyy myös toiminnanohjauksen käyttöönotosta, vaikka se ei suoranaisesti olekaan kirjanpitäjän työkalu. Fikuron ansiosta mm. varastokirjanpito ja laskutustiedot tarkentuvat ja kaikenlainen tuplakirjaaminen ja tarkistaminen vähenee.

Tuotannonohjaus täysin uudelle tasolle

Tuotantoyrityksen tavoite ERP-hankinnassa usein liittyy operatiiviseen ohjaamiseen. Halutaan suunnitella tuotantoa järkevästi. Seurata, ettei tavara lopu varastosta, eikä myöskään osteta liikaa. Kauppojen tekovaiheessa asiakkaalle on hyvä pystyä kertomaan täsmällisesti, milloin tuote on valmis. Ja niin edelleen.

Tuotantoprosessissa on paljon liikkuvia osia, joiden hallitseminen yhdessä järjestelmässä tekee suunnittelusta ja toiminnan tehostamisesta helpompaa. Fikurossa voi seurata kaikkia tuotannon tasoja, mm. raaka-aineiden ja komponenttien määriä, varastotilannetta, tilauksien määrää ja tuotantovaiheita sekä hukan määrää.

Jopa automaattisten työstökoneiden tuotannonohjauksen voi yhdistää Fikuroon, jolloin niiden toimintaa, työstövaiheita ja toiminnan katkoja voi monitoroida vaikkapa etänä kotoa.

Raporttien avulla kasvua ja kannattavuutta

Liiketoiminnassa tieto on nykyään kultaakin kalliimpaa. Dataa tarvitaan, jotta yritys pystyy kasvamaan, kehittymään, tehostamaan toimintaansa ja tarvittaessa löytämään säästökohteita. Fikurossa on monipuolinen raportointi ja sitä kehitetään koko ajan.

Kasvun haasteet liittyvät usein toimintojen skaalautuvuuteen ja tiedon saamiseen. Ensin tulee operatiivinen kynnys. Tavaran, tuotannon ja henkilöstön hallinta hankaloituu volyymien kasvaessa. Käyttöpääoman ja varastosaldojen tasapainon hallinta on tärkeää ja se edellyttää tarkkaa tietoa nykytilanteesta ja näkymää myös tulevaan.

Fikurossa kaikki operatiivinen, tuotantoon liittyvä tieto on yhdessä paikassa

Jotta yritys voi kasvaa, täytyy prosessien olla selkeät ja tiedonjako avointa. Fikurossa kaikki operatiivinen, tuotantoon liittyvä tieto on yhdessä paikassa, josta se on kaikkien helppo löytää.

Raportointi kertoo mikä on kannattavaa toimintaa ja mikä ei. Fikurosta voi seurata kannattavuutta tuotteittain ja projekteittain. Järjestelmä laskee kannattavuusluvut automaattisesti. Lisäksi järjestelmästä voi seurata mm. tilausten ja menekin syklisyyttä sekä tilausvolyymejä tuotteittain.

Tilitoimisto, auta asiakastasi ja ole yhteydessä meihin

Me Fikurolla panostamme voimakkaasti tilitoimistoyhteistyöhön. Tilitoimistokumppanit ovat osaltaan mukana ohjelmiston kehitystyössä, koska se helpottaa heidän omaakin tekemistään. Mitä enemmän manuaalisia tehtäviä voidaan yrityksissä siirtää sähköisiksi ja automaation hoidettaviksi, sitä vähemmän tapahtuu virheitä.

Jos teillä on asiakkaita, joille uskotte Fikurosta olevan hyötyä, olkaa meihin yhteydessä. Meillä on oma asiakaspalvelutiimi pelkästään tilitoimistoja varten.
[email protected] puh: +358 10 7562 989 (8,4snt/min + pvm)

Olemme mukana myös BetterTogether’22 -tapahtumassa. Nähdään siellä!

Vesa-Pekka Tapper, Director SMB
Vesa-Pekka vastaa Vismalla PK-yritysten
toiminnanohjausjärjestelmien liiketoiminnasta


Vieraskynä -kirjoittajat ovat Netvisor-kumppaneilla työskenteleviä asiantuntijoita. Heillä on vahvaa käytännön kokemusta Netvisorin ja sen integraatioiden käytöstä työssään.