Netvisorin tilitoimistokäyttäjien arkeen tuli syksyn aikana merkittävä helpotus uuden Oma Netvisorin avautumisen myötä.

Oma Netvisor vähentää klikkailua

Oma Netvisor tuo kirjanpitäjille yhden luukun taktiikan tavanomaisimpiin kirjanpidon tehtäviin. Näkymät vähentävät klikkauksien määrä tuhansilla kuukaudessa ja karsivat turhia, asioiden tarkistamiseksi tehtäviä kirjautumisia asiakkaiden ympäristöihin.

Oma Netvisor -näkymä tarjoaa kirjanpitäjälle yhdellä aukeamalla yleiskatsauksen kaikkiin asiakasyrityksiinsä. Ensimmäisenä on julkaistu taloushallinto-näkymä, jossa kirjanpitäjä näkee kaikkien asiakkaidensa kirjanpidon tilanteen. Näkymässä on kauden katkon näkökulmasta kahdeksan tärkeintä asiaa, esimerkiksi viimeisin valmistunut kuukausi, kohdistamattomat viitesuoritukset, tarkastamattomat tiliöinnit, erottavat tositteet ja ALV -erotus.

Taloushallintonäkymän lisäksi Oma Netvisor tarjoaa omat näkymät ostolaskuille, myyntilaskuille ja palkoille. Esimerkiksi ostolaskunäkymästä löytyy tärkeimmät huomioitavat ostolaskuihin liittyvät asiat, kuten uudet ostolaskut, skannatut dokumentit, kierrossa olevat, erääntyneet ja täsmäytettävät ostolaskut sekä kohdistamattomat hyvityslaskut.

Nopeammin ja organisoidummin

Oma Netvisorista näet yhdellä silmäyksellä, mitkä tehtävät ovat kiireisimpiä ja mitkä voi hoitaa myöhemmin. Enää tärkeimpiä hoidettavia asioita ei tarvitse muistaa ulkoa tai kirjata muistilapuille. Ohjelmisto näyttää kaikkien asiakkaidesi ajantasaisen tilanteen yhdessä näkymässä, josta näkee nopeasti, mihin tehtävään on tartuttava ensin.

Sen lisäksi, että Oma Netvisor auttaa organisoimaan omaa työtäsi, se säästää myös merkittävästi aikaa. Enää ei tarvitse kirjautua jokaisen asiakasyrityksen Netvisor -ympäristöön erikseen ja etsiä sieltä tarkistettava kohta, vaan jokaisen tehtävän pääsee tekemään suoraan Oma Netvisor -näkymästä yhdellä klikkauksella.

Oma Netvisor nopeuttaa myös tiedonkulkua asiakkaan ja kirjanpitäjän välillä. Näkymät päivittyvät ajantasaisesti, jolloin näet heti, kun asiakas on esimerkiksi hyväksynyt tarkastettavat laskut tai skannannut uusia kuitteja.

Kun näet asiakasyritysten kokonaistilanteen koko ajan ajantasaisesti, on sinun helpompi pitää kirjanpito ajan tasalla. Se helpottaa tietysti kuukauden katkoa. Kun kirjattavia ja tarkastettavia asioita jää vähemmän seuraavan kuun puolelle, saat katkon valmiiksi nopeammin ja asiakas on tyytyväinen.

Tutustu Netvisorin ominaisuuksiin

Automaation ohjaus samassa näkymässä

Oma Netvisor muodostuu kahdesta osiosta. Yläosasta löydät päivittäin hoidettavat tehtävät esimerkiksi kirjanpitoon ja laskutukseen liittyen. Alaosa on ns. Sujuvampi arki -näkymä. Se näyttää asiakaskohtaisesti, missä asiat hoituvat jo suhteellisen hyvin automaation avulla ja sinun tehtäväsi on pääosin valvoa tapahtumia. Näet myös, missä on vielä parantamisen varaa joko prosessien viestimisessä asiakkaalle tai automaatiosääntöjen asettamisessa.

Sujuvampi Arki -osiossa voit vertailla asiakkaitasi ja nähdä muun muassa, miten monta automaatiosääntöä kullakin asiakkaalla on, mikä on heidän ostolaskuautomaation taso tai automaattitiliöintien määrä. Näet kenellä kaikki laskut ja tiliotteet kulkevat sähköisesti ja kenellä olisi parantamisen varaa.

Sujuvampi Arki -osio on kirjanpitäjän oma mittaristo, jonka avulla voit kehittää omaa arkeasi sujuvammaksi. Se kertoo, missä teet vielä turhia klikkauksia ja tarkistuksia ja mitä arjen helpottamiseksi on tehtävissä. Sen avulla voit entisestään vähentää yläpuolella olevassa näkymässä olevia tehtäviä.

Sujuvampi Arki tuo Netvisorin automaatiota entistä läpinäkyvämmäksi. Näet sieltä hyvin havainnollisesti, miten laatimasi automaatiosäännöt vaikuttavat arkeesi ja miten tekoäly oppii sinun tekemistä tiliöinneistä.

Suurin voittaja on asiakkaasi

Kaikki työn sujuvoittaminen ja klikkauksien vähentäminen tähtää tietysti laadukkaampaan palveluun. Mitä paremmin höydynnät automatiikkaa, sitä täsmällisempää kirjanpitoa ja nopeamman kauden katkon pystyt tarjoamaan asiakkaillesi.

Oma Netvisor-näkymään voi hyvin vaivattomasti lisätä ja poistaa yrityksiä. Tämä helpottaa erityisesti sijaistuksissa, kun sijainen voi vain lisätä sinun yrityksesi omaan näkymäänsä ja hän pääsee hoitamaan asiakasyritystesi kirjanpitoa yhtä helposti kuin sinäkin.

Tilitoimistoilta saatujen arvioiden mukaan Oma Netvisor -näkymät säästävät kirjanpitäjän työaikaa pelkästään turhista tsekkauksista ja klikkailuista useita tunteja kuukaudessa. Tämän ajan parhaasta mahdollisesta höytykäytöstä on hyvä käydä keskustelua koko työyhteisön kesken.

Toki säästetyn ajan voi käyttää kokonaan uusiin asiakkaisiin ja firman kasvuun, mutta järkevää olisi hyödyntää ainakin osa ajasta itsensä kehittämiseen. Tiedämme, että teknologian kehittyminen vain kiihtyy ja asiakkaiden vaatimukset tilitoimiston palveluille kasvavat. Pysyäksesi mukana kehityksessä, on sinun tärkeää kehittää omaa ammattitaitoasi aktiivisesti.

Haluatko Netvisorin myös omaan käyttöösi?


Jarkko Iitiä on Visma Solutionsin Netvisorin tuotejohtaja. Jarkon mielestä asioista ei pidä tehdä liian vaikeita. Hän uskoo, että menestys syntyy rohkeudesta ja uskosta omiin kykyihin. Mitä enemmän on rohkeutta heittäytyä, sitä luovempia ja parempia ratkaisuja tulee tehtyä.