Kahdenkertainen kirjanpito tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että yrityksen tuloista ja menoista tehdään kirjanpidossa kaksi kirjausta, debet- ja kredit -tileille. Tällä kirjaustavalla varmistetaan kirjanpidon virheettömyys ja se, ettei mitään jää kirjaamatta.

Kahdenkertainen kirjanpito onnistuu yhtä helposti kuin yhdenkertainenkin, kun on kirjanpito-ohjelmisto

Jokainen yrittäjä on lain mukaan kirjanpitovelvollinen, mutta yksityinen ammatin- tai liikkeenharjoittaja ei ole velvoitettu tekemään kahdenkertaista kirjanpitoa. Moni yrittäjä tekeekin edelleen vain yhdenkertaisen kirjanpidon ja kirjaa tulot ja menot sen mukaan, mitä tapahtumia vuoden mittaan pankkitilille kirjautuu. Sen sijaan, että kirjaisi jokaisen liiketapahtuman kahteen kertaan eri tilien debet- ja kredit-tileille. Yhdenkertainen kirjanpito ei kuitenkaan ole järkevä yrittäjän itsensä kannalta.

Yhdenkertainen, maksuperusteinen kirjanpito ei kerro yrityksen todellista taloudellista tilaa. Se toimii koko ajan pienellä viiveellä, kun asiakkaat maksavat laskujaan joskus jopa kuukausia myöhässä. Yrittäjä ei koskaan ole täysin ajantasalla, mistä rahaa tulee ja mihin sitä menee. Saati, että hän tietäisi paljonko yritys oikeasti tuottaa vai tekeekö se tappiota.

Tulevaisuutta on vaikea suunnitella yhdenkertaisen kirjanpidon pohjalta, kun yrittäjä ei konkreettisesti tiedä paljonko rahaa on käytössä edes kuukauden kuluttua.

Kahdenkertainen kirjanpito on päättäjän tärkein työkalu

Kahdenkertainen eli suoriteperusteinen kirjanpito luo puitteet ja perustan hyvälle taloudenseurannalle. Kirjanpidosta näkee suoraan paljonko on myyty, paljonko rahaa on vielä tulossa ja mitä laskuja on maksamatta. Samoin sieltä näkee helposti yrityksen varat, velat ja omaisuuden. Myös esimerkiksi välitystoiminnassa varaston seuranta onnistuu kahdenkertaisessa kirjanpidossa kuin sivutuotteena, kun ostetut ja myydyt tuotteet kirjataan ylös kirjanpitoon.

Kahdenkertainen kirjanpito on hyvä työkalu, kun pitää tehdä päätöksiä. Kirjanpidosta voi halutessaan seurata rahaliikennettä hyvin pienellä viiveellä, jolloin yrityksen on helppo ennakoida tilanteita ja tehdä oikea-aikaisia ratkaisuja. Investoida silloin, kun on varaa, kiristää kukkaronnyörejä, jos talous näyttää tiukalta ja hankkia rahoitusta, kun tilanne sitä vaatii. Mitä pidemmältä ajalta historiatietoa on olemassa, sitä tarkemmin voi tulevaisuutta ennakoida.

Pienyrityksen kirjanpitoon Netvisor vain 18€:lla/kk.

Kahdenkertainen kirjanpito helpottaa raportointia

Yrityksen täytyy raportoida taloustilanteestaan monille eri tahoille. Esimerkiksi lakisääteisten ilmoitusten tekeminen verottajalle on helppoa kahdenkertaisen kirjanpidon avulla, kun kaikki kirjautuu valmiiksi jo suoriteperusteisesti. Yhdenkertaisessa kirjanpidossa menot ja tulot kirjataan kirjanpitoon maksuperusteisesti, jolloin ne on tilinpäätöstä varten oikaistava ja täydennettävä suoriteperusteisiksi. Ammatinharjoittajan ei sitä tarvitse tehdä, mutta liikkeenharjoittajan on oikaistava yhdenkertainen kirjanpito kahdenkertaiseksi.

Verottajan lisäksi muun muassa lainanantajat vaativat yleensä tarkat talousluvut, joista näkee onko rahoitusta hakevalla yrityksellä takaisinmaksukykyä. Myös yrityksen omistaja tarvitsee vuosittaista tai jopa kuukausittaista raportointia, joka on helppo tehdä kahdenkertaisen kirjanpidon pohjalta.

Kahdenkertainen kirjanpito antaa siis yrityksen taloudesta todellisemman tilannekuvan kuin yhdenkertainen kirjanpito.

Netvisor tekee sen puolestasi

Moni pienyrittäjä kokee kahdenkertaisen kirjanpidon liian monimutkaiseksi, niinpä he tyytyvät yhdenkertaiseen kirjanpitoon. Netvisorin kirjanpito-ohjelmassa kaikki debet- ja kredit -kirjaukset on automatisoitu. Jokainen liiketapahtuma kirjautuu yhdellä kertaa kaikille tarvittaville tileille automaattisesti.

Netvisor helpottaa ja nopeuttaa myös laskujen tekemistä ja maksamista. Esimerkiksi ostolaskun käsittely vaatii tavallisesti useita vaiheita, kirjauksia oikeille tileille, velkoihin ja kuluihin. Lasku täytyy hyväksyä ja maksaa. Netvisorissa sähköisesti saapuva ostolasku voidaan hyväksyä, tiliöidä ja maksaa yhdellä kertaa.

Myyntilaskut puolestaan kirjautuvat automaattisesti kirjanpitoon. Kun lasku lähetetään, tapahtuvat tiliöinnit automaattisesti. Samoin maksun jälkeen lasku kuittaantuu pois myyntisaamisista ja kirjautuu oikealle tilille ilman manuaalista kohdistamista. Netvisor laskee myös arvonlisäveron automaattisesti.

Jos yrityksesi on rekisteröity kaupparekisteriin vuoden 2024 aikana, eikä käytössäsi ei vielä ole Netvisor taloushallinto-ohjelmistoa, sinun kannattaa tutustua kampanjaamme, jossa uusi yritys saa Netvisorin käyttöönsä vuodeksi ilman kiinteää kuukausimaksua. Tutustu kampanjaan tästä linkistä >>


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.