Ennen uuden tilikauden aloittamista on oikea hetki katsoa taaksepäin ja tarkastella, miten mennyt vuosi sujui ja millaisin eväin lähdetään kohti uutta vuotta. Helpottaaksemme tilinpäätöksen tekijän taakkaa olemme keränneet alle listan muistettavista asioista tilinpäätöstä tehtäessä.

Tilinpäätöksen check-list:

 1. Tarkista onko yrityksellä laskuttamattomia ostoja. Ne voidaan jaksottaa kuluksi tilinpäätökseen, kun ne koskevat vuotta päättyvää tilikautta.
 2. Tarkista myyntisaatavat ja kirjaa luottotappioksi vanhat tai hyvin epävarmat saatavat.
 3. Jaksota tulevalle vuodelle kuuluva myynti oikealle kaudelle.
 4. Huolehdi, että henkilöstö kirjaa päättyvän vuoden matkalaskunsa vuoden loppuun mennessä.
 5. Huolehdi, että luottokorttitapahtumat, laskut ja tositteet on kirjattu ja kuitit toimitettu ajoissa.
 6. Maksa kuluvan vuoden bonukset ja provisiot ennen vuodenvaihdetta tai jaksota ne tilinpäätökseen.
 7. Laske tai pyydä palkanlaskijaa laskemaan realistinen arvio vuoden TyEL-maksuista ja jaksota ne tilinpäätökseen. Erityisesti liian pieni varaus voi aiheuttaa ikävän yllätyksen seuraavana vuonna.
 8. Jaksota tilinpäätökseen päättyvälle kaudelle kuuluvat maksamattomat ylityö-, hälytys tai muut vastaavat korvaukset.
 9. Tarkista, onko varasto ajantasalla. Kirjaa vanhentunut tavara kuluiksi ja poista varastoista.
 10. Tulouta keskeneräiset työt valmiusasteen mukaan.
 11. Tarkista ja kirjaa vuokra-, vakuutus- ja korkomenojen jaksotus oikealle tilikaudelle.
 12. Tarkista kirjanpitäjän kanssa mahdolliset osakaslainat ja onko sinulla mahdollisuutta nostaa verovapaata osinkoa.

Marja-Liisa Lohtander työskentelee Visma Netvisorin tuotekehityksessä Accounting Advisor -roolissa auttaen kaikkia tiimejä. Taloudellisen informaation luotettavuus on aina ollut lähellä Marja-Liisan sydäntä.