Netvisor kehittyy ja uudistuu koko ajan ja me haluamme tarjota asiakkaillemme tehokkaat työkalut, jotta arki olisi mahdollisimman sujuvaa taloushallinnon ammattilaisille. Olemmekin tehneet viime aikoina paljon toimenpiteitä parantaaksemme Netvisorin suorituskykyä. Ohjelmiston toimivuutta tehostetaan ja nopeutetaan esimerkiksi kasvattamalla kapasiteettia.

Netvisorin tuotekehityksen kuulumisia

Tänä keväänä teknisen alustan ja suorituskyvyn kehittäminen ovat näytelleet hyvin merkittävää osaa ja useimmat käyttäjät ovat varmasti huomanneet ohjelmiston nopeutuneen. Käyttöä ovat sujuvoittaneet mm. latausaikojen lyheneminen, automaation lisääntyminen ja käytettävyys- ja suorituskykyparannukset useisiin eri toiminnallisuuksiin.

Suorituskyvyn parannukset vähentäneet odottamista

Netvisorin käytössä on toimialaan liittyviä selkeitä ruuhka-aikoja, kuten tilinpäätöskausi ja ALV-ilmoittamisen kuukausittaiset ajankohdat, jolloin on erityisen tärkeää, että käyttäjän työ on sujuvaa.

Talven aikana tekemämme toimet ovat selkeästi auttaneet, sillä kevään tilinpäätöskaudella tehty seuranta osoitti, että palvelinkuorma on pienentynyt, vaikka samaan aikaan käyttäjämäärä on kasvanut. Pystyimme siis lyhentämään odotusaikoja ja tehostamaan ohjelmiston käyttöä.

Suurin näkyvä muutos saatiin aikaan päivä- ja pääkirjamuutoksilla. Niiden latausaikaa saatiin parhaimmillaan nopeutettua useista minuuteista muutamiin sekunteihin. Taseen ja tuloslaskelman latautumisaika saatiin 80 kertaa aikaisempaa nopeammaksi.

Palkanlaskijan arki on helpottunut

Alkuvuoden aikana teimme mittavia uudistuksia Netvisorin palkanlaskentaan. Tavoitteemme on tehdä Excelit tarpeettomiksi palkanlaskennassa ja sen vuoksi palkkapuolen kehittäminen jatkuu myös syksyllä. Jo nyt voin kuitenkin ilolla kertoa, että saamamme käyttödatan perusteella koko palkanlaskennan prosessi on nopeutunut 15% aikaisempaan verrattuna.

Netvisorin palkanlaskennan tuoteomistaja Minna Seistilän mukaan yksi selkeästi Exceleiden käyttöä vähentävä ja aikaa säästävä uudistus on lomavuosien hinnasto. Lomavuosien hinnastoon voidaan määrittää, mitä lomalaskentatapaa palkansaajan kullekin lomavuodelle käytetään ja halutaanko vuosilomapäivän hinta laskea kaavan perusteella vai antaa kiinteä hinta.

Merkittävästi aikaa säästävä uudistus on myös mahdollisuus asettaa prosenttijako palkansaajan perustiedoissa oleviin oletuslaskentakohteisiin.

– Jos palkansaajan kulut halutaan kiinteästi jakaa eri laskentakohteiden välillä, voi sen nyt merkitä valmiiksi asetuksiin ja kirjanpidon kulut jakautuvat sen perusteella. Aikaisemmin nuo laskentakohteet piti muokata aina käsin palkkalaskelman muodostamisen jälkeen. Näin säästyy aikaa ja näppäilyvirheitä, Seistilä sanoo.

Massakäsittely on vähentänyt ay- ja ulosottotilitysten käyttöaikaa lähes 60%

Toinen merkittävästi aikaa säästävä uudistus on tilitysten massakäsittely eli kaikki ay- ja ulosottotilitykset saa nyt tehtyä massana kerralla. Aikaa säästyy, kun niitä ei tarvitse enää käydä muodostamassa yksitellen. Kyseisten toimintojen käyttöaika on laskenut uudistuksen jälkeen lähes 60%.

Automaatiota lisättiin myös mm. palkkojen sivukulutositteen käsittelyyn. Laskentalogiikka rakennettiin noudattamaan palkkalajien tulolajin vakuutuskäsittelyä. Eli erikoistilanteiden manuaalinen hallinnointi jäi pois, kun enää ei tarvitse päivittää erikseen omia palkkalajeja jaksotusten laskentaperusteelle.

Myös kuukausittaista raportointia nopeutettiin, kun palkanlaskennan raporteille tuotiin mahdollisuus valita useampia palkansaajia samalle raportille.

Rajapintauudistukset toivat lisää automaatiota

Netvisorin rajapintaa kehitettiin kevään aikana ja se monipuolisti integroitujen ohjelmistojen käyttömahdollisuuksia. Nyt tieto kulkee Netvisorista ulos ja takaisin Netvisoriin nopeammin ja turvallisemmin. Tämä helpottaa erityisesti palkkatietojen ja palkansaajatietojen siirroissa.

Verokorttien noudon automatisointi toi lisää helpotusta palkanlaskijan arkeen. Netvisoriin haetaan kuukausittain noin 3300 muutosverokorttia, jotka ohjelmisto voi nyt haluttaessa noutaa automaattisesti.

– Verokorttien haku rajapinnan kautta julkaistiin viime syksynä ja jo sillä säästettiin todella paljon manuaalista työtä. Nyt tuo koko työvaihe voidaan automatisoida, kun verokorttien noudon ajastus on mahdollista, Minna Seistilä iloitsee.

Rajapintojen kautta kulkee paljon muutakin kuin palkansaajiin liittyvää tietoa ja keväällä uudistettiin myös mm. osto- ja myyntipuolen rajapintaa. Se mahdollistaa entistä paremmat integraatiot materiaalihallinnan ratkaisuihin. Samoin tiedonsiirtoa Netvisorista erilaisiin BI-järjestelmiin parannettiin, mikä helpottaa ja monipuolistaa tilitoimistojen raportointia.

Syksyllä jatkamme Netvisorin tuotekehityksessä pitkälti samoilla teemoilla. Palkanlaskijalle on luvassa parempaa käytettävyyttä mm. lomapalkkojen jaksotuksen ja tilitöintien osalta.


Jarmo Annala toimii Visma Solutionsilla Netvisor Portfolio Leadina. Jarmo vastaa Netvisorin tuotekehityksen priorisoinnin painopisteistä.