Kirjanpitolakiin tuli joulukuussa kokonainen, uusi 7. luku kestävyysraportointia koskien. Myös muutokset muihin lakeihin kuten tilintarkastuslakiin sekä osakeyhtiö- ja osuuskuntalakiin on tehty. Nyt kun kestävyysraportointi on saatu kansallisiin lakeihimme, selventää tämä säännösten velvoittavuutta ja vaikutuksia.

Kestävyysraportointi

Kestävyysraportoinnin sisältö

Kestävyysraportointi pitää sisällään laajan kattauksen raportoitavia asioita, jotka ovat yrityksen kannalta olennaisia. Ei siis ole yksiselitteistä listaa, jonka mukaan kestävyysasiat voidaan raportoida, vaan yrityksen tulee arvioida oman toimintansa vaikuttavuutta kestävyysasioihin.

Kuinka ne vaikuttavat yrityksen toimintaan ja tätä kautta muodostaa käsitys yrityksen kannalta olennaisista, raportointia vaativista asioista. Kestävyysraportointi laaditaan EU:n kestävyysraportointistandardien mukaisesti (ESRS) ja toki noudattaen kirjanpitolakia.

Pienet ja keskisuuret yritykset saavat helpotuksia, mutta joka tapauksessa raportointi pitää sisällään tietoa yrityksen liiketoimintamallista ja -strategiasta, riskeistä, mahdollisista yrityksen aiheuttamista haittavaikutuksista ja kuinka vaikutuksia tunnistetaan ja seurataan ja mitä toimia haittavaikutusten vähentämiseksi on tehty.

Kestävyysraportointia ei siis muodosteta ihan hetkessä ja tämä vaatii yrityksen johdolta uutta osaamista ja vastuunottoa, että uudet raportointivelvoitteet saadaan hoidettua asianmukaisesti.

Milloin kestävyysraportointi velvoittaa?

Kestävyysraportoinnin velvoittavuus astuu voimaan portaittain pääosin yrityksen koon mukaisesti:

  • suurten pörssiyritysten ja nk. PIE-yritysten (yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen) tulee laatia kestävyysraportointi 1.1.2024 alkavilta tilikausilta
  • suuryritysten on raportoitava kestävyysasiat 1.1.2025 alkavilta tilikausilta
  • pienemmät yritykset tulevat perästä

Suuryritys on yritys, jonka osalta vähintään kaksi seuraavista rajoista ylittyy sekä päättyneeltä että sitä edelliseltä tilikaudelta:

  • taseen loppusumma vähintään 20 miljoona euroa
  • liikevaihto vähintään 40 miljoonaa euroa
  • henkilökuntamäärä keskimäärin 250 henkilöä

Kestävyysasioissa ei kannata jäädä odottamaan, vaan aiheeseen kannattaa lähteä tutustumaan jo nyt. On huomioitava, että kun raportointivelvollisuus alkaa, on samalla raportoitava tiedot myös vertailukaudelta.

Ja vaikka raportointivelvoite ei vielä koskisi kyseistä yritystä, tulevat kestävyysraportoinnin asiat eteen myös isompien toimijoiden toimitusketjujen kautta.Yrityksillä on mahdollisuus tuoda omassa toiminnassaan kestävyysasioita esille vapaaehtoisesti ja tehdä toimenpiteitä kestävämmän toiminnan eteen.

Tämä voi tuoda markkinoilla kilpailuetua ja tulevaisuudessa kestävämmän toiminnan periaatteet tulevat olemaan perusta kilpailukykyisten ja menestyvien yritysten toiminnalle.

Missä kestävyysraportoinnin tiedot annetaan?

Mikäli kestävyyysraportointi velvoittaa, on tiedot annettava osana yrityksen toimintakertomusta tilinpäätösraportoinnin yhteydessä.

On huomioitava, että tällöin myös kestävyysraportoinnin tiedot on varmennettava eli yhtiökokouksen on valittava kestävyysraportoinnille varmentaja. Tämä tulee olemaan useimmiten yrityksen tilintarkastaja, joka on suorittanut kestävyysraportointitarkastajan erikoispätevyyden.

Kestävyysraportoinnin velvoittavuus tuo myös muutoksen raportoinnin muotoon ja tällöin kestävyysraportti ja toimintakertomus, samoin kuin tilinpäätös tulee olla digitaalisessa muodossa.

Nyt on aika toimia

Nyt on aika pohtia, kuinka tämä kaikki vaikuttaa sinun työhösi, mahdolliseen omaan yritykseesi tai asiakkaaseesi.

Mikäli olet hallituksen jäsen, hanki osaamista kestävyysasioissa ja lähde rakentamaan toimivan johdon kanssa mallia, jonka avulla vastuullisuus saadaan osaksi yrityksen strategiaa ja riskienhallintaa. Hallituksen jäsenenä olet vastuussa myös kestävyysraportoinnin asianmukaisesta järjestämisestä ja luotettavan tiedon tuottamisesta.

Vastuu tuntuu suurelta, mutta jos tieto ei lisäisikään tuskaa, vaan auttaisi aidosti myös kehittämään yrityksen liiketoimintaa ja avaamaan uusia mahdollisuuksia?


Marja-Liisa Lohtander työskentelee Visma Netvisorin tuotekehityksessä Accounting Advisor -roolissa auttaen kaikkia tiimejä. Taloudellisen informaation luotettavuus on aina ollut lähellä Marja-Liisan sydäntä.