Yritysten taloushallinnon palveluiden tarpeet ovat muuttuneet merkittävästi 2000-luvulla. Muutostahti kiihtyy ja tietoa on tarjolla joka päivä enemmän ja enemmän. Kun ennen yritys saattoi hyvinkin pärjätä pari kuukautta vanhoilla raporteilla ja mutulla, täytyy nykyaikaisen yrityksen saada vähintään ajantasaista, mielellään ennustavaa dataa sekä talon sisältä, että ympäröivästä maailmasta.

Netvisoria kehitetään yhdessä kirjanpitäjien kanssa

Tilitoimiston tehtävä on tarjota yrittäjälle paras mahdollinen tieto yrityksen taloustilanteesta. Lakisääteiset velvoitteet hoituvat nykyään lähes automaattisesti, joten kirjanpitäjällä on myös aikaa tarkastella asiakkaan taloutta tarkemmin. Tähän nykyaikaisilla taloushallinto-ohjelmistoilla juuri pyritäänkin, helpottamaan kirjanpitäjän manuaalista työtä, jotta hän voi olla enemmän yrittäjän tukena.

Tilitoimistot vahvasti Netvisorin kehityksessä mukana

Netvisor taloushallinto-ohjelmistoa on alusta asti kehitetty yhteistyössä tilitoimistojen kanssa. Tavoitteena on tehdä asioita käyttäjälle helpommaksi ja siksi kehitämme uusia ratkaisuja ja tapoja tehdä työtä.

Prosessit muuttuvat, kun manuaalinen numeroiden kirjaaminen ja kopiointi siirtyy pääosin automaation hoidettavaksi. Kirjanpitäjän työ ei kuitenkaan katoa, vaan muuttuu enemmän heidän ammattitaitoaan hyödyntäväksi. Ammattiosaajaa tarvitaan jatkossakin mm. laatimaan automaatiosääntöjä, varmistamaan niiden toimivuutta sekä avaamaan kirjanpidon lukuja asiakkaille.

Oma Netvisor on tuorein esimerkki tuotekehityksen ja tilitoimistokumppaneiden tiiviistä yhteistyöstä. Oma Netvisor -näkymien kehittämisen lähtökohta on ollut kirjanpitäjän työn helpottaminen ja turhauttavien työvaiheiden vähentäminen.

Oma Netvisorin avulla kirjanpitäjän turha klikkailu vähenee merkittävästi. Hän näkee yhdellä silmäyksellä kaikki asiakkaansa ja mitä tehtäviä kussakin asiakasyrityksessä on tänään.

Toinen esimerkki tilitoimistojen vaikutuksesta Netvisorin kehitystyöhön on tiliöintirobotti, joka oppii käyttäjän tekemisistä ja tarjoaa historiatiedon pohjalta sopivaa tiliöintitiliä, laskentakodetta ja alv-tunnuksia. Kuten kaiken, mitä Netvisorissa tapahtuu automaatiosääntöjen pohjalta, myös tiliöintirobotin työn jäljen pääsee tarkistamaan ja muuttamaan. Näin käyttäjä samalla myös opettaa robottia paremmaksi.

Automaattiset yhteydet Netvisorista pankkiin, verottajaan ja tulorekisteriin ovat saaneet paljon kiitosta kirjanpitäjiltä ja palkanlaskijoilta. Se, että tiliotteet tulevat joka päivä pankista suoraan ohjelmistoon, mahdollistaa automaattisen tiliotekäsittelyn. Yhteydet verottajaan helpottavat verojen maksua ja ilmoitusten lähettämistä. Erityisen hienona ominaisuutena on pidetty Netvisorin automaattista tulorekisteri-ilmoitusta, joka lähettää ilmoituksen samalla napin painalluksen kuin palkat laitetaan maksuun.

Toimivat yhteydet pankkiin ja viranomaisiin lisäävät taloushallinnon läpinäkyvyyttä yrittäjälle ja tilitoimiston arjen sujuvuutta.

Yrittäjän etu on kuitenkin se tärkein

Nykyaikaisten taloushallinto-ohjelmistojen toimintaperiaate on yhteiskäyttöisyys, joka mahdollistaa sen, että yrittäjä voi itse tehdä ne taloushallinnon tehtävät, jotka hän osaa ja haluaa tehdä. Hän voi myös tarkastaa talous- tai vaikka laskutustilanteen silloin, kun hänelle sopii. Hänen ei tarvitse olla riippuvainen kirjanpitäjän aikatuluista.

Netvisorissa yhteiskäyttöisyyden idea on viety hyvin pitkälle. Sen on tarkoitus hyödyttää sekä kirjanpitäjää että yrittäjää.

Taloushallinnon perimmäinen tarkoitus ei ole tuottaa lakisääteisiä raportteja ja maksuja, vaan sen tarkoitus on tukea yrittäjää taipaleellaan. Auttaa yritystä selviytymään huonoista ajoista ja kehittymään ja kasvamaan hyvinä aikoina.

Muutos johtaa väistämättä uudenlaiseentoiminta- ansaintamalliin tilitoimistossa. Kun rutiinikirjaamisen sijaan kirjanpitäjien aika kuluu yrittäjän neuvontaan, automaation ohjaamiseen ja asioiden varmistamiseen, on tuntiperusteisesta laskutuksesta luovuttava ja siirryttävä paketti- /palveluhinnoitteluun.

Pakettihinnoittelu on asiakkaiden keskuudessa otettu vastaan yleisesti ottaen hyvin. Se tarjoaa asiakkaille selkeämmän kuvan tilitoimistopalvelun hinnasta ja helpottaa mm. budjetointia.

Me olemme auttaneet tilitoimistoja jo vuosien ajan tässä muutoksessa. Netvisor Keskittämisohjelma on laadittu suomalaisten tilitoimistojen muutostarpeita silmällä pitäen. Ohjelmassa on valmiita malleja uudistuksen läpiviemiseen ja kymmenien tilitoimistojen kokemukset hyödynnettävissä.

Jos haluat mukaan Netvisorin kehittämiseen, liity Team Netvisoriin.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.