Taloushallinto-ohjelmisto yksinkertaistaa ja tehostaa taloushallinnon prosesseja, mikä voi olla merkittävä etu yrittäjälle liiketoiminnan menestyksessä. Taloushallinto-ohjelmisto mm. tehostaa yrittäjän omaa ajankäyttöä, vähentää virheiden mahdollisuutta ja helpottaa veroasioiden hoitoa.

Netvisor Core-paketti on sopiva pienyrityksen tarpeisiin

Pienen yrityksen kannattaa ottaa taloushallinto-ohjelmisto käyttöön useista syistä, jotka voivat vaikuttaa positiivisesti liiketoiminnan tehokkuuteen ja taloudelliseen hallintaan.

1. Tehokkuus ja aika säästö:

Taloushallinto-ohjelmisto automatisoi useita rutiinitehtäviä, kuten laskutusta, palkanlaskentaa ja kirjanpitoa. Se säästää aikaa, vähentää inhimillisten virheiden riskiä ja mahdollistaa yrityksen henkilökunnan keskittymisen liiketoiminnan ydintehtäviin.

2. Tarkkuus ja virheiden vähentäminen:

Automaattiset laskentatoimenpiteet ja kirjanpito vähentävät inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Tämä on erityisen tärkeää, kun on kyse verotukseen liittyvistä velvoitteista ja raportoinnista, mikä voi säästää yritykselle rahaa ja aikaa pitkällä aikavälillä.

3. Parempi taloudellinen seuranta:

Taloushallinto-ohjelmistot tarjoavat reaaliaikaista näkymää yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Tämä auttaa yrityksen johtoa tekemään nopeita ja informoituja päätöksiä perustuen ajantasaiseen tietoon liiketoiminnan suorituskyvystä. Reaaliaikainen tieto auttaa myös sopeutumaan markkinaolosuhteisiin, vastaamaan kilpailuhaasteisiin ja hyödyntämään mahdollisuuksia.

4. Kustannustehokkuus:

Taloushallinto-ohjelmisto voi auttaa optimoimaan kustannuksia ja varmistamaan, että yritys käyttää varojaan tehokkaasti. Se auttaa myös tunnistamaan mahdollisia säästökohteita ja tehostamaan liiketoimintaprosesseja.

5. Verkkolaskutus ja maksujen hallinta:

Taloushallinto-ohjelmistot mahdollistavat verkkolaskutuksen ja automaattisen maksujen käsittelyn. Tämä tekee laskutusprosessista sujuvamman ja nopeamman. Avointen saatavien seuranta helpottuu ja jopa maksumuistutukset ja perinnän voi halutessaan automatisoida. Tämä parantaa kassavirtaa ja vähentää rahoitusriskiä.

6. Verotuksen helpottuminen:

Taloushallinto-ohjelmisto auttaa yritystä noudattamaan verolainsäädäntöä ja tuottamaan tarvittavia raportteja verotusta varten. Näin varmistetaan, että yritys täyttää kaikki verovelvollisuutensa oikea-aikaisesti ja tarkasti.

7. Skannaus ja säilytys:

Ohjelmistoissa on useimmiten mobiilisovellus, joka mahdollistaa kuittien tallettamisen ohjelmistoon heti oston jälkeen. Niihin voi myös tallettaa erilaisia yrityksen dokumentteja sähköisessä muodossa esimerkiksi tilinpäätöstä varten, mikä helpottaa asiakirjojen löytämistä silloin, kun niitä tarvitaan.

8. Helppo yhteistyö tilitoimiston kanssa:

Taloushallinto-ohjelmisto helpottaa yhteistyötä kirjanpitäjien ja tilintarkastajien kanssa.

Kaiken kaikkiaan taloushallinto-ohjelmiston käyttö parantaa pienen yrityksen tehokkuutta, vähentää virheiden riskiä ja tarjoaa paremman hallinnan taloudellisista prosesseista.

Netvisor Core on täydellinen ratkaisu pienyrityksille

Netvisor taloushallinto-ohjelmiston Core-paketti sisältää kaikki pienyrityksen tarvitsemat ydintoiminnallisuudet. Älykäs ohjelmisto kattaa sähköiset osto- ja myyntilaskut, rajattoman määrän tositteita sekä kirjanpidon raportit ja kassavirtaennusteen.

Automaatio hoitaa puolestasi taloushallinnon rutiinit, kuten kirjanpidon tiliöinnit, laskujen lähettämisen, saatavien seurannan ja ostolaskujen tarkastamisen. Ohjelmisto huomauttaa, jos jokin asia vaatii ihmisen tarkastelua.

Älykkään taloushallinnon ansiosta pystyt seuraamaan yrityksen taloutta päivittäin ajantasaisesti ja myös ennustamaan tulevien kuukausien kassavirtaa. Kykysi reagoida muuttuviin tilanteisiin paranee merkittävästi.

Pienyritys saa kaikki samat automaatiohyödyt kuin suuremmatkin yritykset, mutta kohtuu hinnalla

Perustoimintojen lisäksi Coreen voidaan lisätä myös Netvisor palkanlaskenta ja tuntikirjaukset. Netvisorilla on myös joukko jo valmiiksi integroituja ohjelmistoja, joiden käyttöönotto tapahtuu näppärästi suoraan ohjelmiston sisältä.

Näitä ovat mm. Bezala -mobiilisovellus kuittien ja matkalaskujen käsittelyyn, nopeaan rahoitustarpeeseen suunniteltu OP Laskulaina ja Intrum Riski-indikaattori, jonka avulla selvität helposti asiakkaiden ja kumppaneiden maksuvalmiuden.

Netvisor Core on siis peruspaketti, jolla pienyritys saa kaikki samat automaatiohyödyt kuin suuremmatkin yritykset, mutta kohtuu hinnalla. Se ei kuitenkaan rajoita sinua mitenkään. Jos yrityksesi kasvaa ja ja tarpeet monipuolistuvat, on Netvisorin käyttöä mahdollista laajentaa.

Kasvavan yrityksen on helppo skaalata Netvisoria ja ottaa mm. monipuoliset budjetointi ja raportointimahdollisuudet käyttöönsä. Avoimen rajapinnan ansiosta Netvisoriin voi liittää lähes minkä tahansa ohjelmiston ja siten kasvattaa sen ympärille juuri omia tarpeita vastaava ohjelmistokokonaisuus.

Käyttöön jopa parissa päivässä

Netvisor taloushallinto-ohjelmisto toimii pilvipalveluna, mikä tarkoittaa, että se ei vaadi suuria asennusprojekteja. Käyttöönotto voi tapahtua nopeimmillaan jopa päivässä, mutta käytännössä siihen kannattaa varata pari päivää, koska esimerkiksi pankkiyhteyksien avaaminen vie yleensä muutaman päivän.

Voit hankkia Netvisorin suoraan nettisivuiltamme tai keskustella ensin asiantuntijamme kanssa. Jos olet käyttänyt taloushallinto-ohjelmistoa aikaisemmin, voi käyttöönotto onnistua hyvin itsenäisestikin. Taloushallintoon vasta tutustuvalle suosittelemme yhteydenottoa asiantuntijaan sekä käyttöönottokoulutuksia.

Käyttöönotossa ohjelmistoon kirjataan mm. yrityksen pankkitilin numero, käyttäjälistaukset ja verotilitiedot. Jos sinulla on asiakas- ja/tai tuoterekistereitä, voit siirtää ne rajapintojen ja siirto-exceleiden avulla Netvisoriin.

Yleensä oma tilitoimistosi auttaa sinua käyttöönotossa. Netvisorin tukisivuilta löytyy myös mittavasti ohjeita sekä käyttöönottoon että käyttöön.

Lue lisää käyttöönottokoulutuksista >>


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.