Vuodenvaihde on monella tapaa tilinpäätöksen teon aikaa. Muistellaan, mitä tapahtui, missä minä onnistuin ja mitä olisin voinut tehdä toisin. Ja luvataan parantaa tapamme ensi vuonna. Yrittäjän tilinpäätös on edellisten lisäksi kuitteja, pöytäkirjoja ja monia muita dokumentteja ja todisteita kuluneen vuoden tapahtumista. Jotta kaiken tarvittavan muistaminen olisi hieman helpompaa, tässä muistilista tilinpäätöksen teon tueksi.

1. Tarkista, että kaikki vuodelle 2018 kuuluvat kulut on kirjattu päättyneelle kaudelle:

– Mahdollisesti saapumatta olevat ostolaskut esimerkiksi jo saapuneista tuotteista ja vastaanotetuista palveluista, joista ei vielä ole tullut laskua.
– Jaksota kuluksi tarvittaessa myös vuokra-, vakuutus- ja tietoliikennemenot.
– Jaksota päättyneelle kaudelle kuuluvat maksamattomat palkat ja mahdolliset ylityö- tai muut korvaukset sekä lomapalkat ja tarvittaessa bonuspalkat. Jaksota kuluksi myös näihin liittyvät henkilösivukulut.
– Huolehdi, että henkilöstö on kirjannut vuoden 2018 matkalaskunsa vuoden loppuun mennessä.
– Tarkista myös, että lainojen korkomenot on huomioitu kuluksi vuoden 2018 loppuun saakka.

2. Tarkista, että myynnit on kirjattu oikein:

– Huolehdi, että kaikki vuonna 2018 myydyt tuotteet ja palvelut on laskutettu ja myynti on kirjattu oikealle kaudelle.
– Kaikki myyntitapahtumat, joissa tuote tai palvelu on luovutettu asiakkaalle vuoden 2018 aikana, kuuluvat päättyneelle tilikaudelle.
– Kaikki myyntitapahtumat, joissa tuote tai palvelu luovutetaan asiakkaalle vuoden 2019 aikana, kuuluvat sen vuoden kirjanpitoon.

3. Käy läpi myyntisaatavat tilanteesta 31.12.2018:

– Kirjaa vanhat tai epävarmat saamiset luottotappioksi.
– Perintätoimia voi jatkaa normaaliin tapaan ja saaminen on edelleen saamiskelpoinen, vaikka se olisi kirjanpidossa kirjattu luottotappioksi.

4. Mikäli yhtiöllä on varastoa:

– Laske varasto inventoimalla se fyysisesti.
– Muodosta varastosta nimikekohtainen listaus, josta käy ilmi vähintään riittävä yksilöinti nimikkeestä, sen yksikköhinta, nimikkeiden lukumäärä ja arvo.
– Mikäli varastossa on vanhentunutta tai muutoin epäkuranttia tavaraa, kirjaa tällainen osuus varastosta pois epäkuranttiusvähennyksenä.
– Nimikkeiden arvoa tulisi myös arvioida suhteessa nimikkeiden myyntihintoihin ja nimikkeet tulisi arvostaa enimmillään todennäköiseen myyntihintaansa.
– Mikäli yhtiöllä on vuoden vaihteessa keskeneräistä työtä, tulee tämä keskeneräinen työ arvioida tilinpäätökseen ja kirjata keskeneräisenä työnä vaihto-omaisuuteen. Joskus on myös mahdollista tulouttaa keskeneräistä työtä tuloksi valmiusasteen mukaisesti.

5. Varmista pysyvien vastaavien osalta, että:

– Poistosuunnitelma vastaa todellisuutta, eli että hyödykkeet tulevat poistetuiksi taloudellisena vaikutusaikanaan.
– Arvottomat hyödykkeet kirjataan pois taseesta kertapoistoina.

6. Verotus:

– Tee tai pyydä kirjanpitäjää tekemään laskelma yrityksen vuoden 2018 tuloverosta ja kirjaa sen mukaan tilinpäätökseen verojaksotus.
– Käykää kirjanpitäjän kanssa läpi mahdollisen osingonjaon optimaalinen määrä sekä mahdollisten osakaslainojen tilanne.

7. Toimita kaikki tarvittava aineisto kirjanpitoon:

– Tositteet ja kuitit.
– Kopiot mahdollisista uusista sopimuksista.
– Tieto mahdollisista vastuista ja uusista sitoumuksista.

8. Käykää tilinpäätös lopuksi yhdessä kirjanpitäjän kanssa keskustellen läpi.

Netvisorissa tilinpäätös muodostuu lähes kokonaan automaattisesti sähköisen laskuaineiston ja skannattujen kuittien ansiosta. Tutustu tarkemmin tilinpäätöksen tekoon Netvisorissa.


Marja-Liisa Lohtander työskentelee Visma Netvisorin tuotekehityksessä Accounting Advisor -roolissa auttaen kaikkia tiimejä. Taloudellisen informaation luotettavuus on aina ollut lähellä Marja-Liisan sydäntä.