Selvitimme kevättalvella, millaista palvelua pienet, 200 000 – miljoona euroa vaihtavat yritykset saavat tilitoimistoiltaan ja millaisia palveluita he toivoisivat saavansa. Taloustutkimus Oy:n tekemän kyselyn perusteella suomalainen, pk-yrittäjä luottaa vahvasti tilitoimistoonsa ja kirjanpitäjäänsä. Selkeänä toiveena kyselyssä tuli esiin taloushallinnon sähköistäminen niissä yrityksissä, joissa ei vielä ollut sähköistä ohjelmistoa käytössä.

Tutkimuksen mukaan pienyrittäjät ostavat tilitoimistoilta lähes sataprosenttisesti lakisääteiset palvelut; kirjanpidon, tilinpäätöksen ja veroilmoitukset. Muista palveluista palkanlaskentaa ostaa vajaat 80 prosenttia ja raportointipalveluita 65 prosenttia.

– Yllättävää omasta mielestäni oli ehkä, että vain noin 13 prosenttia kyselyn vastanneista yrityksistä osti budjetointipalveluita tilitoimistoltaan, kertoo Visma Solutionsin tilitoimistomyynnin tuotejohtaja Jarkko Iitiä.

Suurin osa haluaa käyttää uusinta teknologiaa

Yksi merkittävä havainto tutkimuksessa oli, että palveluiden sähköistämiselle on selkeä kysyntä. Kyselyn perusteella lähes 75 prosenttia pienyrittäjistä haluaa, että heidän yrityksensä talouden hoidossa hyödynnetään uusinta teknologiaa. Katso, mitä Netvisorissa on jo automatisoitu ja mitä on kehitteillä juuri tilitoimistoja ajatellen.

Niistä, jotka eivät vielä ole sähköistäneet taloushallintoaan, noin 60 prosenttia pitää hyvin todennäköisenä, että he tulevat lisäämään myyntilaskujen sähköistämistä seuraavien kahden vuoden aikana. Seuraavaksi eniten kiinnosti ostolaskujen sähköistäminen, runsaat 40 prosenttia vastanneista arvioi sähköistävänsä ne seuraavien kahden vuoden aikana.

Runsaat 40 prosenttia vastanneista pitää ajantasaista raportointia yrityksensä kilpailukyvyn kannalta tärkeänä. Kuitenkin tällä hetkellä yli 70 prosenttia vastanneista saa tuloslaskelman ja tase-erittelyn yli viikon kuukauden katkon jälkeen.

Pystyvätkö tilitoimistot nousemaan luottamuksen tasolle?

Merkittävin havainto tutkimuksessa oli, että yrittäjillä on todella vahva luottamus tilitoimistoon ja kirjanpitäjään. Yrittäjät uskovat vahvasti, että heidän tilitoimistonsa kykenee jatkossakin tarjoamaan heidän tarvitsemiaan uusia palveluita.

85 prosenttia yrittäjistä uskoo, että tilitoimistolla on paras osaaminen heidän käyttämiinsä taloushallinnon-ohjelmistoihin. Lisäksi lähes kaksi kolmesta yrittäjästä uskoo, että heidän tilitoimistollaan on kyky toteuttaa integraatioprojekteja.

Yritykset luottavat tilitoimistojensa ohjelmisto-osaamiseen

– Tässä on sellainen herätyksen paikka tilitoimistoille. Nyt on hyvä aika varmistaa, että tämä taito varmasti löytyy, kun asiakkaat näitä palveluita tulevat teiltä jossain vaiheessa kyselemään, avainasiakasvastaava Sirpa Turunen muistuttaa.

Tutkimuksen tulokset tarjoavatkin tilitoimistoille erinomaisen pohjan toimintansa kehittämiseen. Kun muistetaan, että yrittäjät luottavat hyvin vahvasti tilitoimistojensa ohjelmisto-osaamiseen, on tilitoimistoilla tässä erinomainen tilaisuus laajentaa sähköisten asiakkaidensa määrää.

Tilitoimisto, joka pystyy tarjoamaan asiakkailleen sähköiset ja ajantasaiset talouspalvelut, on vahvoilla jo nyt, mutta niiden kilpailuetu vain kasvaa lähivuosina. Tutkimuksen mukaan sähköiset palvelut ovat suosittuja erityisesti nuorempien yrittäjien keskuudessa. Kun ottaa huomioon, että suuri joukko yrittäjiä on eläköitymässä lähivuosina, ei kuittikirjanpitoon nojaavalle tilitoimistolle riitä kohta enää asiakkaita.

Talouden seurannassa paljon parannettavaa

Noin puolella kyselyyn vastanneista on tällä hetkellä käytössään kassavirtaennuste. Luku on pieni, kun otetaan huomioon, että pienyrittäjän pitäisi johtaa yritystään kassavirran kautta. Sisään tulevat ja ulos virtaavat rahasummat pitäisi nähdä muutamia kuukausia eteenpäin, jotta pystyy reagoimaan tilanteisiin ajoissa.

– On jopa hieman hälyttävä tulos, että vain noin puolet käyttää kassavirtaennustetta. Varsinkin, kun yhdistää tiedon siihen, että hyvin harva laatii budjetteja. Millä he oikein ennakoivat yrityksensä taloutta, Sirpa Turunen pohtii.

Kun yrittäjiltä kysyttiin, missä asioissa he toivoisivat saavansa apua tilitoimistolta, lähes 60 prosentti vastaajista toivoi apua yrityksen kannattavuuden seurantaan. Noin kolmannes toivoi saavansa tukea reaaliaikaisen kassavirran seurantaan.

Yllättävän moni harkitsee tilitoimiston vaihtoa

Tutkimuksessa kysyttiin myös harkitseeko yritys tilitoimiston vaihtoa seuraavien kahden vuoden aikana. Siihen nähden, miten tyytyväisiä he ovat ja miten vahva luottamus heillä on tilitoimistoihinsa, oli hieman yllättävää, että jopa 15 prosenttia harkitsee tilitoimiston vaihtoa.

Hintakilpailutuksen lisäksi avoimissa vastauksissa nousi esiin muutamia syitä yli muiden. Useammissa vastauksissa mainittiin kirjanpitäjän eläköityminen, mikä kertoo siitä, että usein yrittäjän suhde kirjanpitäjään on paljon syvällisempi kuin tilitoimistoon. Sitä on hyvä pohtia, että miksi kirjanpitäjän eläköityminen merkitsee monille automaattisesti tilitoimiston vaihtoa.

Kolmas syy tilitoimiston vaihtoon on puskaradio. Yrittäjät keskustelevat paljon keskenään ja sitä kautta leviää tieto myös hyvistä tilitoimistoista. Neljäs ja ehkä huolestuttavin syy on tilitoimiston passiivisuus.

– Useissa vastauksissa tuli esiin, että tilitoimisto ei yrittäjän mielestä ole riittävän aktiivisesti tarjonnut apua ja ratkaisuja yrittäjän haasteisiin. Siinä lienee selkeä kehittämisen paikka, Jarkko Iitiä pohtii.
Taloustutkimus Oy suoritti Visma Solutionsin pyynnöstä kyselytutkimuksen, johon osallistui 800 yritystä eri puolilta Suomea. Yritysten liikevaihto vaihteli 200 000 ja miljoonan euron välillä. Valtaosa yrityksistä, runsaat 60 prosenttia oli myös henkilömäärällä mitattuna pieniä, alle viiden työntekijän yrityksiä.

Tutustu Netvisoriin tilitoimistokäytössä.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.