Budjetin laatiminen tulevalle vuodelle voi olla helppoa kuin heinänteko, jos yrityksen toiminta on pysynyt samanlaisena jo vuosia. Haasteita sen sijaan on juuri toimintansa aloittaneissa ja toiminnan muuttamista ja kasvua tavoittelevissa yrityksissä. Miten laatia edes jollain tapaa realistinen budjetti, ellei tulevan vuoden toiminnasta ole mitään hajua?

Budjetti vai ennuste?

Yksi ratkaisu on, ettei tee tiukkaa budjettia ollenkaan, vaan elää lyhyemmällä tähtäimellä ja ennustaa tulevaa joitakin kuukausia eteenpäin. Kaikkein paras tilanne on kuitenkin yrityksissä, joissa voidaan määritellä toiminnan tavoitteet ja raamit budjetissa, mutta laatia myös rullaava ennuste, joka kertoo nopeammin ja selkeämmin toiminnan ja ympäristön muutosten vaikutukset yrityksen talouteen.

Budjetin ja ennusteen ero

Bisnespöytä-podcastissa kysyin kahdelta budjetoinnin ammattilaiselta, mitä eroa on budjetilla ja ennusteella. Greenstepin senior manager Oliver Lindholmin mukaan budjetti luo taloudelliset raamit yrityksen tulevan vuoden toiminnalle. Ennuste puolestaan toimii ajantasaisen päätöksenteon työkaluna.

Visma Solutionsin tuotepäällikkö Pekka Kotovaaran mielestä budjetointi on tavoitteellista toimintaa ja ennustaminen taas tulevaisuuden arviointia. Hän käyttää vertailussa jouluista esimerkkiä.

– Budjetissa voitaisiin sanoa, että hankimme jouluksi kinkun. Se on tavoite. Ennusteessa taas kerrottaisiin, että jouluna sataa lunta. Sitähän me emme voi tietää varmasti, joten se on arvio tulevasta, Kotovaara muotoilee.

Budjetti vai ennuste?

Budjetin suurin hyöty on se, että yrityksen taloudesta vastuussa olevat saavat raamin, jossa toimia. He tietävät esimerkiksi, millaista myyntiä johto heiltä odottaa ja miten paljon tuotantoon ja palkkoihin voi käyttää rahaa.

– Budjetin kautta yhtiöllä on parempi kulukuri. Se luo insentiivin, että pysytään tavoitteissa ja tuo uskottavuutta yrityksen toimintaan, Oliver Lindholm sanoo.

Erityisesti sellaisissa yrityksissä, joissa tehdään liiketoiminnallisia päätöksiä taseen pohjalta, on budjetti oiva työkalu. Siitä näkee, miten paljon meille ensi vuonna tulee rahaa, paljonko sitä menee ja paljonko jää viivan alle. Onko meidän otettava lisää velkaa vai voimmeko lyhentää vanhoja velkoja?

Budjetin heikkous on, että se laaditaan yleensä kalenterivuodelle ja sen näkymä tulevaisuuteen kapenee vuodenvaihteen lähestyessä. Rullaava ennuste laaditaan perinteisesti myös 12 kuukaudelle, mutta sitä voi muokata kuukausittain niin, että sinulla on koko ajan 12 kuukauden näkymä eteenpäin, myös marraskuussa.

Vuoden aikana moni asia ehtii muuttua ja tiukasti budjetissa pysyvä yritys ei pysty reagoimaan muutoksiin riittävän nopeasti. Rullaavan ennusteen avulla yrityksessä pystytään ennakoimaan tilanteita jo kuukausia etukäteen ja säästytään siten monilta ongelmilta.

Rullaava ennuste on operatiivinen työkalu, jonka avulla yritys pysyy paremmin budjetissa esitetyissä toiminnan tavoitteissa ja kuluraameissa.

– Ennusteella ostetaan aikaa tehdä parempia päätöksiä. Ellei ole ajantasaista ennustetta joudutaan usein tekemään todella isoja päätöksiä, nopealla aikataululla ja vajailla tiedoilla, kuvailee Pekka Kotovaara.

Oliver Lindholmin mielestä rullaava ennuste on ehdottomasti parempi väline yrityksen talouden johtamiseen. Erityisesti pk-yrityksille rullaava ennuste on olennainen apu.

Molemmat asiantuntijat suosittelevat kuitenkin laatimaan sekä budjetin että rullaavan ennusteen. Ne tukevat toisiaan ja ilman toista yrityksessä voisi jäädä jotain tärkeää huomioimatta. Rullaava ennuste on operatiivinen työkalu, jonka avulla yritys pysyy paremmin budjetissa esitetyissä toiminnan tavoitteissa ja kuluraameissa.

Lisää budjetin ja rullaavan ennustamisen hyödyistä ja muun muassa vinkkejä budjetin laadintaan Bisnespöytä-podcastissa.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.