Yrityksen rahoitusasioissa nousee yksi neuvo ylitse muiden: varaudu ajoissa. Parhaat ratkaisut tehdään silloin, kun asiat ovat hyvin. Paniikkiratkaisut ovat yleensä aina huonoja ja vaihtoehtojakin on viime tingassa vähemmän.

Käyttöpääoman vakuutus esim. OP Laskulainalla on viisautta

Näin opastaa tilitoimistoyrittäjä Lotta Kautonen. Ennen yrittäjyyttä Lotta työskenteli Netvisorilla kumppanivastavana sekä yli kymmenen vuotta rahoitusalalla eri tehtävissä, viimeisimpänä pankin konttorinjohtajana. Hän on vastannut eri pankeissa muun muassa yrityspuolen sijoituksista ja rahoituksista.

Kautonen on siis nähnyt yritysten rahoitustarpeiden koko kirjon hyvin läheltä. Hänen mielestään lähes aina pankkirahoitusta lähdetään hakemaan liian myöhään. Oli sitten kyse investoinnista tai käyttöpääoman vajeesta, täytyisi pankkiin olla selkeästi aikaisemmin yhteydessä.

– Asiaa aletaan järjestellä vasta sitten, kun on jo ongelmia tai investointi on jo loppusuoralla ja rahaa tarvitaan viikon kuluttua. Itse ajattelen, että rahoitusasiat täytyisi miettiä kuntoon paljon aikaisemmin, mielellään jo yrityksen perustamisvaiheessa, Kautonen pohtii.

Toimi ennen kuin ensimmäinenkään lasku on myöhässä

Yleensä yrittäjä herää rahoitusongelmiinsa vasta, kun ongelma on jo käsillä. Muutamia laskuja on jo maksettu viiveellä, eivätkä kassavarat näytä riittävän tuleviin maksuihin. Kautonen ihmettelee yrittäjien vitkastelua rahoituksen hakemisessa.

– Eihän kotivakuutustakaan haeta vasta sitten, kun talo on jo tulessa, Kautonen muistuttaa.

Nykyaikana luottoluokittajat saavat tiedon pienimmistäkin maksuviiveistä ja yrityksen luottoluokitus voi saada kolauksen jo pelkän puhelinlaskun viivästymisestä. Tieto maksuongelmista kiirii nopeasti myös rahoittajien tietoon ja vaikuttaa siten heti lainan saatimahdollisuuksiin sekä korkoprosenttiin.

Eihän kotivakuutustakaan haeta vasta sitten, kun talo on jo tulessa.

– Kaikilla pankeilla on omat reunaehtonsa luottoluokitusten suhteen. Jos yrityksen rating on pudonnut tietyn rajan alle, on luottoa vaikeaa saada. Ja, vaikka lainaa saisikin, on se todella kallista, Kautonen kertoo.

Siksi rahoitusta kannattaa aina hakea hyvissä ajoin, etukäteen. Tavallaan vakuuttaa yrityksen kassa, kuten vakuutat koneesi ja kiinteistösikin. Moni käyttöpääoman vakuutuksena toimiva vararahoitusmuoto on toki kallis pitää varalla ja ehkä siksi niiden käyttäminen varakassana on harvinaista.

On kuitenkin olemassa yksi rahoitusmuoto, joka on käyttämättömänä täysin ilmainen, Netvisor taloushallinto-ohjelmiston sisällä toimiva OP Laskulaina. Sitäkin tosin täytyy hakea hyvän talouden aikaan. Jos kassa on jo tyhjä, voi OP Laskulainankin saaminen olla hankalaa.

Pitkäjänteisyys puuttuu

Lotta Kautosen mukaan varsinkin pienyrittäjiltä puuttuu toiminnasta usein pitkäjänteisyys. Suunnitelmia tehdään mutu-tuntumalla ilman todellista tietoa siitä, miten yrityksellä menee. Suunnitelmallisuus auttaa pitämään yrityksen talouden kuosissa, mutta helpottaa myös rahoituksen saamista silloin, kun sitä tarvitaan.

Kaiken suunnittelun pohjana täytyisi olla budjetti, mutta yllättävän monelta yritykseltä se edelleen puuttuu. Toinen tärkeä, suunnittelua tukeva raportti on kassavirtaennuste. Se kertoo lähikuukausien tulot, menot ja kulloisenkin kassavarannon.

Usein yrittäjäksi ryhdytään suuren innostuksen vallassa ja silloin realiteetit helposti unohtuvat.

Kolmas tärkeä asia Kautosen mukaan on useiden vaihtoehtoisten suunnitelmien tekeminen.

– Usein yrittäjäksi ryhdytään suuren innostuksen vallassa ja silloin realiteetit helposti unohtuvat. Jos tehdään ainoastaan se optimistisin mahdollinen suunnitelma, tulevat ongelmat vastaan yllätyksenä, eikä niihin ole varauduttu.

Netvisorilla teet budjetit, seuraat kassavirtaennustetta ja maksat laskut helposti samasta paikasta.

Rahoittaja mukaan investointien suunniteluun

Kautosen mukaan yrityksessä olisi hyvä olla vuosittaisten erilaisten skenaarioiden lisäksi myös vaihtoehtoiset laskelmat esimerkiksi tulevien investointien varalle.

Täytyisi pohtia hyvissä ajoin riittävätkö vakuudet ja onko niille tarvittaessa vaihtoehtoja. Miten nopeasti investointi alkaa tuottaa lisätuloa? Entäs jos tuottosuunnitelma ei toteudukkaan, joudutaanko jostain karsimaan, jotta investointi voidaan toteuttaa?

Rahoitusvastaavana Kautonen joutui usein tilanteeseen, jossa yrittäjä tuli hakemaan investointirahoitusta jo lähes loppuun viedylle investoinnille. Hankinta oli esimerkiksi sovittu jo seuraavalle viikolle ja rahat maksua varten tarvittiin muutamien päivien päästä.

– Tällaisissa tilanteissa toivoisi, että pankki otettaisiin mukaan jo investoinnin suunnitteluvaiheeseen. Silloin pankki voi antaa alustavan arvion, onko lainan saaminen edes mahdollista. Jos ei, ehtii yrittäjä vielä etsiä vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja tai säästää kallisarvoista aikaa turhien suunnitelmien tekemisestä, Kautonen sanoo.

Jokaisella yrityksellä tulisi olla oma käyttöpääoman vakuutus

Kautosen mielestä jokaisen yrittäjän tulisi miettiä yrityksen rahoittaminen valmiiksi hyvissä ajoin ennen rahoitustarvetta, mielellään jo perustamisvaiheessa. Eikä ainoastaan perustoiminnan rahoitus, vaan myös yrityksen kasvua ja kriisejä varten täytyisi olla rahoitussuunnitelmat olemassa.

– Omaan pankkiin on hyvä pitää suhteita yllä alusta alkaen. Henkilökohtaisen suhteet ja rahoittajan pitäminen ajantasalla yrityksen tilanteesta helpottavat rahoitusneuvotteluita sitten, kun rahoitusta tarvitaan, Kautonen neuvoo.

Henkilökohtaisen suhteet helpottavat rahoitusneuvotteluita sitten, kun rahoitusta tarvitaan.

Toinen hyvä tapa varmistaa yrityksen toiminnan jatkuvuus, on hankkia varmuusrahasto. Se voi olla esimerkiksi tililimiitti, luottokortti tai laskurahoitus. Tällaista käyttöpääoman vakuutusta harkittaessa on tosiaan hyvä selvittää eri vaihtoehtojen kustannukset, sillä osa rahoitusmuodoista voi tulla hyvin kalliiksi, vaikka niitä ei edes käyttäisi.

OP Laskulaina on siinä mielessä erinomainen vararahasto, että sen käyttöönotto ja “varalla pitäminen” on ilmaista. Lainasopimuksen teon jälkeen ensimmäinen kulu syntyy vasta, kun nostat laskulainaa ensimmäisen kerran.

OP Laskulainaan voi tutustua tarkemmin täällä: Suomen edullisin yritysrahoitus on myös nopein.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.