Vuoden 2022 aikana teimme Netvisor taloushallinto-ohjemistossa paljon työtä konepellin alla. Paransimme toimintavarmuutta, kehitimme ohjelmiston nopeutta ja toki toimme siihen myös useita toivottuja uudistuksia. Vuoden 2023 aikana työ käytettävyyden ja suorituskyvyn parantamiseksi jatkuu, mutta tuomme markkinoille myös jotain täysin uutta.

Netvisor roadmap 2023

Netvisorin tavoitteena on tarjota täsmälliset taloustiedot reaaliaikaisesti yrityspäättäjien käyttöön. Tähän päästään, kun ohjelmisto toimii moitteettomasti, data liikkuu automaattisesti ja se on mahdollisimman virheetöntä.

Viime vuoden aikana automaatio on Netvisorissa jälleen lisääntynyt ja iloksemme sitä myös käytetään yhä laajemmin. Uudesta automaatiosta mainittakoon esimerkiksi verokorttien automaattinen nouto ja maksumuistutusten ja -huomautusten automatisointi.

Tilitoimistokäyttäjille julkaistiin loppuvuoden aikana uusia Oma Netvisor -näkymiä helpottamaan palkanlaskentaa, verovelvoitteiden hoitoa ja ns. painajaistilien eli väli- ja selvitteytilien käsittelyä.

Jotain tehtyjen toimenpiteiden toimivuudesta kertonee ohjelmiston käyttäjien joulukuussa antama suosittelua mittaava pNPS -luku, joka oli +46.

Täysin uutta Suomessa

Taloushallinto-ohjelmiston hankinta on monivaiheinen tapahtuma, joka jo ohjelmiston luonteesta johtuen on perinteisesti vaatinut tarkan käyttöönottoprosessin ja perehdytyksen. Tänä vuonna Netvisor tuo ensimmäisenä Suomessa asiakkaille mahdollisuuden hankkia taloushallinto-ohjelmiston verkkokaupasta.

Online-ostaminen mahdollistetaan niille uusille asiakkaille, joilla käytön aloittaminen ei vaadi monimutkaisia asetusten määrittelyitä. Esimerkiksi integraatioita tarvitseville yrityksille ja konserneille suosittelemme edelleen perinteistä ostokanavaa eli tilitoimiston tai meidän oman suoramyynnin kontaktoimista.

Online ostaminen tulee helpottamaan erityisesti pk-yritysten ohjelmiston hankintaa. Ostaminen tullaan tekemään erittäin yksinkertaiseksi. Esimerkiksi yrityksen ja käyttäjän perustaminen tulee tapahtumaan automaattisesti. Ohjelmiston saa täyteen toimintaan muutamassa päivässä, riippuen pankkien maksusopimusprosessin nopeudesta.

Kehitetään sitä, mistä hyötyä suurimmalle käyttäjäjoukolle

Netvisorin kehitysajurit

Tarkkailemme jatkuvasti, miten asiakkaat käyttävät Netvisoria. Vuoden 2022 aikana Netvisorista lähetettiin 9,4 miljoonaa laskua, vastaanotettiin 12,3 miljoonaa ostolaskua, tehtiin miljoona matkalaskua ja laskettiin 160 000 kuukausittaista palkkalaskelmaa.

Toiminnoista aktiivisimmin käytössä olivat ostoreskontra, kirjanpidon perustoiminnot ja myyntireskontra.

Koska haluamme, että ohjelmiston uudistaminen helpottaa mahdollisimman monen Netvisor-käyttäjän arkea, tulemme vuoden 2023 aikana tuotekehityksessä painottamaan erityisesti edellä mainittuja, paljon käytettyjä toimintoja.

Kirjanpito

Kirjanpidon ja raporttien muodostumisnopeutta saatiin viime vuonna parannettua merkittävästi. Tällä hetkellä lähes kaikki raportit latautuvat alle viidessä sekunnissa, mutta tavoitteemme on nopeuttaa niitä entisestään. Raportointiin on tulossa muutoinkin parannuksia erityisesti käytettävyyden osalta.

Tililuettelon muokkaamista kehitetään myös. Olemme tunnistaneet, että se aiheuttaa haasteita käyttäjille, jotka käsittelevät useiden yritysten kirjanpitoa.

Uusi Controller

Viime vuonna lanseerattu uusi Controller saavutti suuren suosion ja jo yli kolmannes Netvisorin asiakkaista on siirtynyt käyttämään sitä. Kevään 2023 aikana uutta Controlleria tullaan kehittämään asiakkailta saadun palautteen perusteella. Esimerkiksi budjetin ja ennusteen syöttämistä tullaan parantamaan sekä raportteja ja visuaalisia graafeja muokkaamaan selkeämmiksi.

Myynnit

Myyntilaskujen käytettävyyteen on tänä vuonna tulossa parannuksia. Viime vuonna aloitettu saatavien hallinnan automatisointi saatetaan loppuun alkuvuoden aikana. Automaattisten maksumuistutusten ja -huomautusten lisäksi myös laskun siirtäminen perintään voidaan pian automatisoida.

Automaatiota käyttävät saavat kotiutettua saatavansa peräti 48% nopeammin kuin manuaalisesti muistutuksia lähettävät

Maksumuistutusautomaatiota käyttävät jo sadat Netvisor-käyttäjät ja heidän saamansa hyöty on näkynyt merkittävästi vähentyneinä luottotappioina. Automaatiota käyttävät asiakkaamme saavat kotiutettua saatavansa peräti 48% nopeammin kuin manuaalisesti muistutuksia lähettävät.

Ostot

Ostoissa on viime vuoden aikana poistettu teknistä velkaa sekä parannettu ja tehostettu suorituskykyä. Lisäksi mm. AutoSuggestia eli tiliöintiautomaatiota jatkokehitetään. Uutena avauksena toimme Intrastat-raportoinnin EU-tuontia tai -vientiä asiakkaidemme arkea helpottamaan. Tänä vuonna uudistamme myös ostohyvityslaskujen käsittelyä.

Palkat

Viime vuonna tehtiin lomalaskentaan merkittäviä parannuksia. Myös verokorttien noutoa Verohallinnon järjestelmästä saatiin automatisoitua ja sen kehittämistä jatketaan edelleen tänä vuonna. Vuoden 2023 työlistalla on lisäksi mm. palkanlaskennassa tärkeiden rajapintojen parantaminen ja paljon työtä vaativien käyttöönottojen suoraviivaistaminen.

Tilitoimistot

Oma Netvisoriin tuotiin viime vuonna kolme uutta näkymää; palkanlaskenta, verovelvoitteiden hoito ja painajaistilien eli väli- ja selvitystilien käsittelyä helpottava oma näkymä. Oma Netvisorin kehittäminen jatkuu edelleen tiiviissä yhteistyössä tilitoimistojen kanssa.

Muut kehityskohteet

Edellä mainittujen lisäksi ohjelmiston tietoturvan ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä. Toinen tärkeä tehtävä on ohjelmiston pitäminen lakisääteisenä verottajan ja valtion päätösten mukaisesti. Ohjelmiston infran kehittäminen on sekin pitkäjänteistä työtä, joka vaikuttaa toimintavarmuuteen nyt, mutta erityisesti sillä varmistetaan ohjelmiston käytettävyys ja kyvykkyys myös tulevaisuudessa.

Asiakkaiden tarpeista lähtien

Netvisorin käyttäjiä

Vuoden 2023 aikana Netvisorin kehitystyö jatkuu edelleen eri asiakasryhmät huomioiden. Tilitoimistokäyttäjille kehitetään lisää automaatiota eniten aikaa vieviin tehtäviin; kirjanpitoon, reskontriin ja palkanlaskentaan.

Yrityskäyttäjille kehitämme Netvisor-mobiilia entistäkin monipuolisemmaksi. Tavoitteena on, että yrityskäyttäjä saisi kaiken tarvitsemansa yhdestä sovelluksesta; raportit, laskujen maksu ja lähetys, matkalaskut, tuntikirjaukset ja palkkatiedot.

Netvisor on jo pitkään ollut yksi edistyksellisimmistä, kotimaisista taloushallinto-ohjelmistoista ja tavoitteemme on myös pysyä kehityksen kärjessä. Konepellin alla tehty kehitystyö mahdollistaa tällä hetkellä jo nopeat julkaisut sekä uudistukset palvelussa ja sitä kehitystä jatkamme tänäkin vuonna.

On asiakkaidemme etu, että pystymme tekemään tarvittavat muutokset nopeasti. Se parantaa ohjelmiston kyvykkyyttä reagoida ulkopuolelta tuleviin vaateisiin.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.