Liiketoiminnan pyörittäminen ilman kassavirran hallintaa on kuin yrittäisi soutaa ilman airoja. Vaikka onnistuisitkin, on se melkoista taistelua vastavirtaan.

10 vinkkiä parempaan kassavirran hallintaan

Kassavirta-analyysi auttaa yritystä pysymään kärryillä muun muassa seuraavissa kysymyksissä:

Myyntisaamiset: Mitä asiakkaat ovat sinulle velkaa?
Ostovelat: Mitä olet velkaa toimittajille?
Investoinnit: Tiedät miten tuleva investointi rahoitetaan ja miten sen vaikutus kassavirtaan huomioidaan.
Alijäämä: Toivottavasti sitä ei tule, mutta sitäkin tapahtuu.

Sinun täytyy hallita tehokkaasti kaikki nämä neljä, jos haluat menestyä liiketoiminnassa. Haastavaa, mutta ei mahdotonta.

Vinkit onnistuneeseen kassavirran hallintaan

1. Selvitä kannattavuusrajasi

Selvitä milloin operatiivisen toiminnan kassavirta on positiivinen. Tämä on yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta keskeisin asia. Tiedät kuinka paljon rahaa (ei voittoa) perusliiketoimintasi tuottaa pankkitilille. Tämä on kaiken avain. Sillä hetkellä, kun perusliiketoiminta tuottaa kassaan enemmän kuin se vie, ovat yrityksesi asiat kunnossa.

2. Keskity kassavirran hallintaan, älä voittoihin

Käytä kannattavuusrajaa kiintopisteenäsi saavuuttaaksesi postiivisen kassavirran. Kun toiminta on kannattavaa, täytyy sinun suunnitella lähitulevaisuuden kassavirtaa, jotta se ei käänny negatiiviseksi.

3. Säilytä osa kassavaroista

Lähes kaikilla yrityksillä tulee olemaan jossain vaiheessa pulaa rahasta. Yrityksesi selviytyminen voi riippua siitä, miten suoriudut näistä hetkistä. Kun kassassa on rahaa, on sinun helpompi keskittyä suunnitelmalliseen kassavirran hallintaan, etkä stressaa pienistä notkahduksista.

4. Käytä kassavirtatyökalua

Käytä työkalua kassavirran hallintaan ja ennustamiseen. Tulojen ja menojen manuaalinen kerääminen ja yhdistäminen voi olla aikaa vievää, vaikka Excel onkin toimiva laskentatyökalu. Jos mahdollista, hyödynnä ohjelmistoa, joka kerää automaattisesti yrityksen tulot ja menot yhteen näkymään. Kassavirran hallinta ja ennustaminen on helpompaa ja mielekkäämpää.

5. Kerää saatavat ajoissa.

Älä anna asiakkaiden oppia olemaan laiskoja maksajia. Heillä on aina kumppaneita, jotka eivät anna siimaa. Joudut heti jonon hännille ja heidän liiketoimintansa rahoittajaksi. Käytä heti kumppania, joka huolehtii, että erääntyvät saatavat saadaan kotiutettua.

6. Varmista, että saatavat eivät jää roikkumaan

Hyödynnä saatavien hallinnan tai ulkoistetun laskutuksen palveluita, jos maksuajat pitenevät ja eräpäivät ylittyvät. Laskut heti rahaksi -palveluita on syntynyt viime vuosina paljon, mutta laskujen myymisen sijaa yritykselle edullisempaa on ulkoistaa laskutus ja perintä.

7. Älä maksa turhasta

Toimittajillesi voi sattua virheitä laskutuksessa eivätkä summat täsmää toimitettuun tuotteeseen tai palveluun. On tärkeää tunnistaa nämä tilanteet, jotta et maksa ylimääräistä. Hyvä keino on käyttää ostotilauksia sekä ostolaskujen tarkastussääntöjä, jolloin saat tiedon, kun saapunut lasku ei vastaa sovittua. Sama koskee maksujen myöhästymistä. Maksa laskut ajoissa, että et joudu turhaan maksamaan myöhästymismaksuja.

8. Tunnista haastavat tilanteet ajoissa

Joskus kassavirran kanssa on haasteita ja maksuista on selvittävä. Näissä tilanteissa tärkeintä on tunnistaa haasteet ajoissa eli olla tietoinen myyntisaamisista sekä ostoveloista. Kun tiedät, milloin kassan kanssa on haasteita ja milloin saat rahaa sisään laskutuksesta, voit kontaktoida hyvissä ajoin toimittajia ja sopia laskujen maksuajoista.

9. Hyödynnä teknologiaa

Kassavirran ennustaminen, tehokas myyntilaskutus ja ostolaskujen hallinta vie paljon aikaa, jos se tehdään manuaalisesti. Nykyaikainen taloushallinto-ohjelma tekee paljon asioita puolestasi ja sen avulla yrityksen johtaminen on varmasti helpompaa.

10. Opettele johtamaan yritystä kassavirran kautta

Tee siitä tärkein johtamisen metodi. Ota kassavirta aina huomioon kaikissa liiketoiminnan päätöksissä. Toisin sanoen, tee kassavirran kautta ennuste, onko päätös hyvä tai ajankohta oikea.

Niin kauan kuin kassavirta pysyy positiivisena, voi yrityksesi selviytyä myrskyisilläkin vesillä. Tulevaisuuden rahavirtojen ennustaminen perustuu historiaan sekä toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin. Kun sinulla on ne tiedossa, voit nukkua yösi paremmin.

Menestystä liiketoimintaan!


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.