Vuonna 2020 Netvisorin automaatio ja mobiilikäyttö lisääntyvät. Netvisorin tuotekehityksen päälinjoja ovat mobiilipalveluiden kehittäminen, uusien toimintojen rakentaminen tukemaan tilitoimistojen uudistuvia palvelumalleja, viranomaisten ilmoittamiin digiuudistuksiin valmistautuminen sekä olemassa olevien toimintojen kehittäminen edelleen.

Netvisor tuotekehitys vuonna 2020.

Netvisorin parissa työskentelee noin 50 tuotekehittäjää ja joukko kasvaa koko ajan. Ohjelmiston asiakaspalvelussa asiakkaita auttaa päivittäin noin 40 asiantuntijaa useissa eri palvelukanavissa. Netvisor-käyttäjien tukena on siis lähes sata erityisosaajaa, joiden päätavoitteena on luoda taloushallinnon parissa työskenteleville mielekkäämpi ja joustavampi työarki.

Investoinnit BI-raportointipalveluihin, tekoälyyn ja ohjelmiston nykyisen automaation käytettävyyteen vahvistavat Netvisorin asemaa yhä laajemman asiakaskunnan valintana. Netvisorin käyttäjät voivat jatkossakin ottaa valtion ja verottajan suunnittelemat digiuudistukset huoletta vastaan, sillä ohjelmistoa kehitetään etupainotteisesti, kaikki tulevat vaatimukset huomioiden.

Mobiilin vuosi 2020

Yrittäjä- ja palkansaajakäyttäjille merkittävimmät uudistukset tulevat näkymään Netvisorin mobiilipalveluissa. Mobiili-investointien tavoitteena on, että yksittäisen käyttäjän ei tarvitse vaihtaa laitetta kesken prosessin, vaan kaikki arjessa tarpeelliset asiat hoituvat mobiilissa. Esimerkiksi matkalaskun voi tehdä ja myös hyväksyä mobiilissa.

Jo vuoden alussa julkaistiin ensimmäinen uusi toiminto Netvisor mobiilisovellukseen, eli matkalaskujen teko. Jatkamme työtä parantamalla ja laajentamalla tehtyjä ominaisuuksia, jotta pystymme tarjoamaan palkansaajille ja yrityskäyttäjille mahdollisimman mutkattoman käytön. Lähitulevaisuudessa lähdemme myös edistämään myyntilaskun tuomista osaksi mobiilia.

Tällä hetkellä yrittäjä voi muun muassa seurata yrityksensä ajantasaisia talouslukuja ja hyväksyä ostolaskuja mobiilissa. Palkansaaja voi esimerkiksi kirjata työtunnit, nähdä verkkopalkkalaskelman ja tarkastaa verokorttinsa ajantasaisen tilanteen mobiilisovelluksessa.

Tällä hetkellä mobiili-investoinnit keskittyvät täysin yrityskäyttäjien taloushallinnon tehtävien ja raportoinnin pariin. Taloushallinnon ammattilaisten päivittäinen käyttö keskittynee jatkossakin PC:lle.

Tilitoimistojen rutiinit vaihtuvat automaation johtamiseen

Netvisoria kehitetään linjassa tilitoimistojen keskittämis- ja kasvuprojektien kanssa. Tavoitteena on nostaa tilitoimistojen tuottavuutta ja palvelutasoa automaation avulla. Kun automaatio pyörittää arkea, muuttuu tilitoimistojen työnkuva enemmän automaation johtamiseen. Kuittien ja rutiinikirjausten sijaan tilitoimistossa voidaan keskittyä yrityksen talouslukujen analysointiin ja yrittäjän talousneuvontaan.

Vaikka automaatio hoitaa jo monia rutiineja, täytyy kirjanpitäjän silti tarkastaa asioita ja reagoida poikkeamiin. Tämän tarkkailutehtävän helpottamiseksi kehitämme kirjanpitäjille omia koostenäkymiä, joista he voivat yhdellä silmäyksellä nähdä kaikki asiakasyrityksensä. Niiden tavoite on asiakkaiden kirjanpidon laadun varmistaminen ja automaation johtaminen.

Koostenäkymässä kirjanpitäjä näkee asiakkaiden kuukausittaisen kirjanpidon tilan ja siihen liittyvät poikkeamat. Näkymää tullaan jatkossa jalostamaan myös toimistopäälliköille ja tilitoimiston vetäjille toimiston asiakkaiden kokonaisvaltaiseen palveluiden laadunvalvontaan.

Ostojen- ja myynnin koostenäkymien tavoiteena on kasvattaa luottamusta automaatioon, tuoda tehokkuutta asiakastyöhön ja ohjata työtä automaation johtamiseen.

Automaatio lähestyy 100 prosenttia

Netvisorin tuotekehityksen pitkän linjan tavoite on automatisoida mahdollisimman monet taloushallinnon rutiinit. Tuotekehitys tekee systemaattisesti töitä, jotta ostolaskujen käsittely voitaisiin automatisoida kokonaan. Tulemme lisäämään tiliöintien automaatiota tekoälyn avulla ja lisäksi parannamme Netvisorin nykyisen automaation käytettävyyttä. Taustalla tehdään paljon töitä myös skaalautuvuuden eteen.

Uskomme, että yksi keskeisimpiä automaation käyttöönottoa hidastavia yksittäisiä tekijöitä on ollut käytön aloittamisen hankaluus ja siksi haluamme jatkossa panostaa parempaan käytettävyyteen. Mietimme myös ratkaisuja, miten automaatiota voidaan ottaa esimerkiksi tilitoimistoissa helpommin massana asiakkaille käyttöön.

Automaatiota eniten hyödyntävät asiakkaamme pääsevät jo nyt lähes 100 prosentin ostolaskuautomaatioon.

Automaatiota lisäävistä tulevaisuuden investoinneista seuraava on eKuitti. Kuittien automatisoinnilla voidaan säästää tilitoimistojen kokonaistyöajasta jopa 25%. eKuittiin investointi on siksi äärimmäisen luonnollinen jatkumo ostolaskuprosessin automatisoinnille.

Automaatiota eniten hyödyntävät asiakkaamme pääsevät jo nyt lähes 100 prosentin ostolaskuautomaatioon. eKuitti tulee nostamaan kokonaisautomaatioastetta merkittävästi. Se tulee olemaan yksi vuoden 2020 näkyvimpiä uudistuksia Netvisorin käyttäjille.

Kun tällä hetkellä jo lähes 70 prosenttia Netvisoriin saapuvista ostolaskuista saapuu palveluun verkkolaskuina uskomme, että eKuitti saa nopeasti jalansijaa asiakasyrityksissä. Kunhan kaupanalan, kassa-/maksupäätteet ja korttitoimijat saavat oman infransa toimimaan.

Varaudumme myös XBRL:n tuloon

Vuonna 2020 viranomaisraportoinnissa tulee yleistymään kansainvälinen XBRL-strandardi. Alkuun tämä koskettaa julkisia ja kuntien omistamia yhtiöitä, mutta raportointistandardia tullaan varmasti hyödyntämään jatkossa mitä monimuotoisimmissa yhteyksissä.

Netvisorissa tullaan tänä vuonna ottamaan ensiaskeleet XBRL-muotoisen taloudellisen informaation tuottamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa Netvisorista on mahdollista saada tilinpäätöstiedot XBRL-muotoisena, mutta investoimme jatkossa myös raportoinnissa uusiin käyttökohteisiin.

Pienten ja suurten yritysten raportointi erilaistuu entisestään

Automaation lisääntymisestä tulevat hyötymään niin tilitoimistot, konsernit kuin kaiken kokoiset yksittäiset asiakkaamme. Tähän asti yksittäisen asiakkaan automaatioaste on ollut sitä suurempi, mitä isommat transaktiovolyymit asiakkaalla on.

Varsinkin työntekijöiden tarpeisiin investoimamme mobiilipalvelut lisäävät automaatiota taloushallinnossa, kun työntekijät pääsevät työstämään ja tarkastamaan taloushallinnon tapahtumat itse. Taloushallinnon rooli on siis jatkossa entistä enemmän automatisoitujen transaktioiden läpivirtauspaikka.

Toinen merkittävä muutos taloushallinnossa on, että reaaliaikaisen datan myötä johdon raportointi siirtyy isommissa organisaatioissa BI-raportointiin. Taloushallinnon perusraportointi on muuttunut vastaavasti johtamisen sijasta asioiden kontrolloimiseen. Olemme myös itse investoineet BI-raportointipalveluihin yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Pienimmissä organisaatioissa taloushallinnon raportointi myös johtamisen välineenä tulee säilymään entisellään. Siksi Netvisorissa tullaan jatkossakin panostamaan kassavirralla johtamisen, tulos- ja taseraportoinnin sekä kustannus- ja projektiraportoinnin kehittämiseen.


Janne Lyytikäinen on Visma Solutionsin tuotejohtaja. Jannen tärkein tehtävä on talous- ja palkkahallinnon täysautomaation sekä digitalisaation edistäminen pk-yrityksissä. Siinä avainasemassa on pk-yritysten ja tilitoimistojen kilpailuedun kasvattaminen.