Eduskunta hyväksyi joulukuun puolessa välissä lisäverovähennyksen yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tavoitteena on kasvattaa suomalaisten yritysten tutkimus- ja kehittämismenoja ja siten kasvattaa yritysten tuottavuutta. Uusi verokannustin täydentää suoria tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukia.

Tutkimus- ja kehittämisvähennys

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa on voinut vähentää verotuksessa aikaisemminkin, mutta uusi laki laajentaa sen käyttömahdollisuuksia erityisesti pk-yrityksille.

Aikaisemmin verovähennyksen saaminen edellytti tutkimusyhteistyötä yliopistojen tai muiden ei-kaupallisten tutkimusorganisaatioiden kanssa, mikä voi pienemmille yrityksille olla haasteellista. Uuden lisävähennyksen voi tehdä myös muiden kumppaneiden kanssa toteutettujen hankkeiden alihankintalaskuista. Lisäksi omasta tutkimus- ja kehittämistyöstä voi vähentää palkkakulut.

Uuden lisävähennyksen mukaisesti tutkimus- ja kehitystyöhön käytetyistä menoista voi vähentää verotuksessa 50%, enimmillään 500 000 euroa verovuotta kohden. Yritys voi hakea myös ylimääräistä lisävähennystä, kun sen tekemä tutkimus- tai kehitystoiminta on kasvanut edelliseen vuoteen nähden. Ylimääräinen lisävähennys voi olla 45% menojen tosiasiallisen lisäyksen määrästä ja sen enimmäismäärä verovuonna on myös 500 000 euroa.

Uusi laki ei määritä kovin tarkasti, millaisesta tutkimus- ja kehittämistyöstä lisävähennystä voi hakea. Laissa tutkimus- ja kehittämistyöksi määritetään luova ja systemaattinen toiminta tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttäminen uusiin sovelluksiin, joilla tavoitellaan olennaisesti jotain uutta. Verohallinnolta odotetaan tarkentavia ohjeita lähiaikoina.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa eli käytännössä jo niihin osakeyhtiöiden tilikausiin, jotka päättyvät tammikuun 2023 lopussa.

Miten nyt kannattaa toimia?

1. Ennen mihinkään toimiin ryhtymistä, kannattaa odottaa Verohallinnon ohjeistuksia. Ne tulevat määrittämään tarkemmin, millaisesta toiminnasta ja miten vähennyksiä voi tehdä.

2. Sen jälkeen on hyvä käydä läpi onko yrityksellä mahdollisesti vähennyksen kriteerit täyttävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa tai onko tällaista tulossa.

3. Jos yrityksellä on vähennykseen oikeuttavaa toimintaa, on seuraavaksi huolehdittava tarvittavasta raportoinnista. Vähennysten tekeminen edellyttää, että tarvittavat tiedot saadaan raportoitua täsmällisesti. Esimerkiksi palkkakustannusten kohdistuminen tiettyyn projektiin tulee olla dokumentoitu ja tämä voi vaatia projektikohtaista tuntiseurantaa. Myös muiden kulujen kohdistuminen kyseiselle projektille tulee järjestää esimerkiksi laskentakohteiden käyttämisellä.

4. Tuleeko yritysmuodon vaihto ajankohtaiseksi? Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäverovähennys kohtelee hieman epätasa-arvoisesti toiminimiyrittäjiä, koska vähennys kohdistuu nimenomaan palkkamenoihin. Toiminimiyrittäjän, jolla on kehittämisprojekteja suunnitteilla on hyvä tässä kohtaa miettiä vaihtoehtojaan.

5. Ole yhteydessä tilitoimistoosi. He auttavat faktojen selvittämisessä, raportoinnin ajan tasalle saattamisessa ja verovähennysten ilmoittamisessa Verohallinnolle.


Marja-Liisa Lohtander työskentelee Visma Netvisorin tuotekehityksessä Accounting Advisor -roolissa auttaen kaikkia tiimejä. Taloudellisen informaation luotettavuus on aina ollut lähellä Marja-Liisan sydäntä.