Netvisorin käyttöönottokoulutukset on uudistettu. Aikaisemman tuhdin, päivän mittaisen koulutuksen sijaan tarjoamme nyt useita parin tunnin verkkokoulutuksia, joihin voi kuka tahansa osallistua, eikä hintakaan ole este.

Halusimme uudistaa Netvisorin käyttökoulutukset, koska huomasimme, että päivän mittaisten koulutusten anti on usein ollut liian raskas. Päivän aikana on tullut paljon uutta tietoa, eikä koulutettaville ole jäänyt riittävästi aikaa sisäistää kaikkea oppimaansa. Uudistettu oppimisprosessi on kevyempi, koska yleisesti ottaen ihmiset oppivat paremmin, kun tietoa tulee pienemmissä osissa.

– Olemme huomanneet, että järjestelmän käytön oppii paremmin, kun opettelee yhden ominaisuuden kerrallaan ja käyttää sitä jonkin aikaa käytännön työssä ennen kuin opettelee seuraavan osion, kuvailevat kurssitarjonnan uudistuksen suunnitelleet Netvisor-kouluttajat.

Lyhyitä verkkokoulutuksia osioittain

Syksystä 2019 lähtien Netvisorin käyttökoulutuksia tullaan tarjoamaan noin kahden tunnin mittaisina verkkokoulutuksina, joihin voi osallistua omalta työpisteeltään. Osallistuminen on helpompaa, kun se ei vie kokonaista työpäivää, eikä vaadi matkustamista koulutuspaikkakunnalle.

Jokaisessa koulutuksessa käydään läpi yksi osio ja koulutuksen päätteeksi on varattu myös runsaasti aikaa kysymyksille. Ensimmäisessä koulutuksessa käydään läpi yrityksen ja käyttäjien perustaminen Netvisoriin. Seuraavassa koulutuksessa opetellaan myyntilaskujen tekeminen, sitä seuraavassa ostolaskutus ja niin edelleen. Näin Netvisor tulee käytyä läpi osio kerrallaan ja jokaisen koulutuksen jälkeen opiskelijalle jää hyvin aikaa sisäistää oppimansa asia ja siirtää se käytäntöön. Seuraava koulutusosio järjestetään aina noin viikon parin kuluttua edellisestä.

Hinta on haluttu pitää kohtuullisena, jotta kaikilla olisi mahdollisuus saada paras mahdollinen koulutus ohjelmiston käyttöön.

Netvisor kehittyy ja päivittyy koko ajan, joten kokeneenkin Netvisor-käyttäjän on hyvä päivittää osaamistaan silloin tällöin. Kun koulutukset on jaettu pienempiin osioihin, on kirjanpitäjien helpompi osallistua vain niihin koulutuksiin, joita kokee tarvitsevansa.

– Hinta on haluttu pitää kohtuullisena, jotta kaikilla olisi mahdollisuus saada paras mahdollinen koulutus ohjelmiston käyttöön. Samalla hinnalla voi koulutukseen osallistua joko yksi ihminen tai vaikka koko toimiston väki, Marko Heininen kertoo.

Lue lisää Netvisorin verkkokoulutuksista >>

Monia tapoja oppia

Netvisorin uudessa koulutussuunnitelmassa on myös otettu huomioon ihmisten erilaiset tavat oppia asioita. Kahden tunnin kurssien lisäksi oppimateriaalia löytyy edelleen esimerkiksi Netvisorin Tukisivuilta. Tukisivuille on myös lisätty paljon uusia koulutusvideoita, joiden avulla ohjelmiston käyttöä voi opiskella itsenäisesti osio kerrallaan. Netvisorin Tukisivut on ilmainen ja kaikkien Netvisor-käyttäjien vapaassa käytössä. Tuisivuilla suoritettava Netvisor-sertifikaatti on myös hieno lisä CV:hen.

Verkkokoulutukseen osallistujat saavat lisäksi valmiin muistion koulutuksesta. Siinä käydään läpi koulutuksen anti ja jokainen voi tehdä siihen myös omia muistiinpanoja. Muistio toimii erinomaisena tukena, kun kurssin käynyt alkaa käyttää oppimaansa käytännössä. Siitä on helppo tarkistaa, mitä koulutuksessa kerrottiin. Muistio ei ole henkilökohtainen, vaan sen oppeja voi jakaa myös kollegoille. Muistiosta löytyy lisäksi linkkejä kyseisen aiheen jatko-opiskelumateriaaleihin Netvisorin Tukisivuille. Niiden avulla voi syventää oppimaansa.

Näiden lisäksi tilitoimistojen on myös mahdollista edelleen tilata henkilöstölleen koko päivän koulutuksia joko verkkokoulutuksena tai paikan päälle tilattuna.

Valitse itsellesi sopivin tapa opetella Netvisorin käyttöä:

1. Netvisor Tukisivuston tekstimuotoiset käyttöohjeet tai videot
3. Verkkokoulutuspalvelut
4. Ryhmäkoulutukset Helsingissä
5. Mittatilauksena yrityksellesi suunniteltu koulutus joko verkossa tai paikan päällä

Parhaan oppimistuloksen saat hyödyntämällä kaikkia tarjoamiamme palveluita. Lue lisää koulutuspalveluistamme.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.