Verohallinto on julkaissut vuoden 2024 kilometrikorvausten ja päivärahojen verottomat enimmäismäärät. Koostimme artikkeliin kaiken oleellisen 1.1.2024 voimaan tulevista korvausten enimmäismääristä.

Kilometrikorvaus vuonna 2024

Autolla tehdyistä matkoista maksettava veroton kilometrikorvausten enimmäismäärä nousee neljällä sentillä vuodesta 2023, eli 7,5 prosentilla.

Vuoden 2024 verottomien kilometrikorvausten enimmäismäärä on 0,57 €/km.

Lisäkorotukset auton kuljetuksessa olevista henkilöistä, työvälineista tai muista työtä varten kuljetuksessa olevista esineistä

Mikäli työtehtävän suorittaminen vaatii kuljettajan lisäksi muita henkilöitä tai asioita, voidaan kilometrikorvauksen lisäksi maksaa seuraavat korotukset:

 • Henkilö kyydissä: 0,04 € / km / henkilö
 • Perävaunu kiinnitettynä: 0,10 € / km
 • Asuntovaunu kiinnitettynä: 0,15 € / km
 • Taukotupa tai vastaava raskas kuorma kiinnitettynä: 0,29 € / km
 • Yli 80 kg painava kone tai muu kuljetettuna: 0,04 € / km
 • Koira kyydissä: 0,04 € / km
 • Liikkuminen metsätiellä tai muulla liikenteeltä suojatulla rakennustyömaalla: 0,12 € / km

Muiden ajoneuvojen kilometrikorvaukset

Myös muista kuin autolla tehdyistä matkoista voidaan maksaa kilometrikorvauksia. Alla on esitetty eri ajoneuvojen enimmäiskorvausmäärät:

 • Moottorivene, enintään 50 hv: 1,00 € / km
 • Moottorivene, yli 50 hv: 1,45 € / km
 • Moottorikelkka: 1,38 € / km
 • Mönkijä: 1,30 € / km
 • Moottoripyörä: 0,44 € / km
 • Mopo: 0,23 € / km
 • Muu kulkuneuvo: 0,14 € / km

Päivärahat ja ateriakorvaukset vuonna 2024

Kokopäiväraha 2024

Enimmäismäärä nousee kolmella eurolla, eli 6,3 prosentilla. Kokopäiväraha vuonna 2024 voidaan maksaa verottomasti enintään 51 €.

Osapäiväraha 2024

Osapäiväraha nousee vuonna 2024 kahteenkymmeneenneljään euroon (24 €).

Ateriakorvaus

Ateriakorvaus vuonna 2024 on 12,75 euroa.

Yritys määrittää maksamiensa korvausten suuruuden

Kilometrikorvauksen ja päivärahojen maksaminen ja suuruus perustuu työehtosopimukseen, työsopimukseen ja työnantajan käytäntöihin. Ellei näissä mainituissa kohdissa ole velvoitetta maksaa kilometrikorvauksia ja päivärahoja, niitä ei ole lain mukaan pakko maksaa.

Yleisin tapa on kuitenkin korvata liikematkustuksesta syntyneet päästöt Verohallinnon julkaisemien verottomien enimmäismäärien mukaan. Enimmäismäärä tarkoittaa määrää, jollaisina korvauksia voidaan maksaa työntekijöille enintään verottomina. Jos työnantaja maksama korvaus ylittää verovapaan määrän, ylimenevä osa on työntekijän palkkaa, ja siitä on maksettava vero.

Usein työehtosopimukset määrittelevät vähimmäismäärän minkä verran sopimuksia velvoittavien yritysten on maksettava korvauksia. Työehtosopimuksissa vähimmäismäärät poikkeavat Verohallinnon enimmäismääristä muun muassa siinä miten työmatkalla tarjotut ateriat vähentävät maksettavan korvauksen määrää. Joidenkin työehtosopimusten korvausvelvoite on Verohallinnon enimmäismääriä pienempi, kun taas ulkomaille suuntautuville matkoille velvoitetaan maksamaan verottomien enimmäismäärien mukaan.

Mikäli työehtosopimus ei velvoita maksamaan korvauksia, voi yritys itse päättää maksamansa korvauksen määrän. Tärkeintä oikean korvaustavan määrittelyssä on se, että työmatkoista työntekijälle koituvat kulut tulevat todellisuudessa korvatuksi.

Bezala on helpoin tapa käsitellä matkalaskut

Netvisorin kumppani Bezala helpottaa kilometrikorvausten ja päivärahojen hakemista. Korvausten hakeminen onnistuu nopeasti mobiilisovelluksella, ja Netvisor-integraatio helpottaa hallintotyötä automatisoimalla muuten manuaalisia työvaiheita. Kilometrikorvaus ja päivärahalaskenta automatisoidaan yrityksen asetusten mukaisesti, joko Verohallinnon enimmäismääriin tai työehtosopimukseen perustuen.

Korvauksista seuraavat maksut työntekijöille muodostuvat automaattisesti Netvisorin avoimiin tilisiirtoihin. Tällöin ne saadaan tehtyä nopeammin ja työntekijän ei tarvitse odotella korvauksen saapumista pankkitilille seuraavaan palkkaan saakka.

Päivärahoilla ja km-korvauksilla korvataan työntekijälle työmatkoista aiheutuneita kustannuksia, joten käyttämällä omaa rahaansa matkan aikana, työntekijä ikään kuin lainaa yritykselle omaa rahaansa. Tämän takia on kohtuullista maksaa korvaus työntekijöille niin pian kuin mahdollista. Bezalalla se onnistuu parissa päivässä.

Lue lisää Bezalan blogista:

Lasse Lehto
Marketing and Customer Success Manager


Vieraskynä -kirjoittajat ovat Netvisor-kumppaneilla työskenteleviä asiantuntijoita. Heillä on vahvaa käytännön kokemusta Netvisorin ja sen integraatioiden käytöstä työssään.