Yrityksen taloutta on nyt entistä helpompi seurata. Netvisorin uusi Controller-palvelu tuo budjetoinnin, ennustamisen ja raportoinnin modernit työkalut kaikkien ohjelmiston käyttäjien saataville.

Netvisorin uusi Controller

Koska tulevan ennakointi ja varautuminen ovat yhä tärkeämpiä jokaiselle organisaatiolle, on Netvisoriin tuotu nyt täysin uusi Controller-palvelu. Se sisältää erilaisia koostenäkymiä, raportoinnin ja tunnusluvut sekä budjetoinnin ja ennustamisen. Uuden Controllerin avulla käyttäjät voivat myös luoda omia koostenäkymiä sekä omia raportteja ja tunnuslukuja.

Vakiona ohjelmisto tarjoaa kuusi valmista graafista mittaristoa; liikevaihto, liikevoitto, kulut, kulurakenne, tuotto ja kulut sekä rahat ja pankkisaamiset. Vakioraportteihin kuuluvat mm. tuloslaskelma ja tase. Erilaisia tunnuslukuja Controllerissa on valmiina 20.

Näiden lisäksi käyttäjä voi siis rakentaa myös graafisia näkymiä omista tunnusluvuistaan, kuten henkilöstökuluista, kannattavuudesta jne.

Uudella Controllerilla tulevan ennakointi on entistä helpompaa, sillä budjettien ja ennusteiden tekeminen onnistuu sekä tilikauden loppuun että rullaavasti.

Selkeämpi ja nopeampi Bi-järjestelmä

Uusi Controller sopii kaikille Netvisoria käytettäville organiaatioille, pienistä yrityksistä urheiluseuroihin, säätiöihin ja konserneihin. Se toimii Netvisorin sisällä, kuten aikaisempikin Controller, mutta on ulkoasultaan ja käytettävyydeltään modernimpi, selkeämpi ja nopeampi.

Nopeutta uusi Controller tuo myös integroitaviin BI-järjestelmiin verrattuna, sillä uusi tekniikka mahdollistaa datan käsittelyn ajantasaisesti, eikä raporttien tutkimista varten tarvitse vaihtaa ohjelmistoa.

Kun kaikki data on valmiina Netvisorissa, ei tiedonsiirtoon kulu myöskään aikaa. Netvisoriin kirjatut tiedot siirtyvät automaattisesti Controllerin raporteille kerran vuorokaudessa, mutta näkymän voi päivittää ajantasalle milloin vain, yhdellä napin painalluksella.

Helppoa muokattavuutta

Netvisorin uuden Controllerin raporteista on haluttu rakentaa mahdollisimman käyttäjäystävällisiä. Controlleria on rakennettu yhteistyössä käyttäjien kanssa ja heidän toiveidensa perusteella esimerkiksi raporttien aikakausien vaihtaminen on tehty yksinkertaiseksi.

Vertailua voi helposti tehdä esimerkiksi kuukausittain, kvartaaleittain tai vuosittain. Vastaavasti raportteja voi laatia esimerkiksi kustannuspaikkatasolle tai projektitasolle ja erilaisia raportteja voi tarkkailla myös rinnakkain.

Uusi Controller korvaa Financial Overviewn sekä vanhan Controllerin

Uuden Controllerin ulkoasussa on kiinnitetty paljon huomiota siihen, että käyttäjä löytää nopeasti tärkeimmät asiat. Huomio kiinnitetään tärkeisiin asioihin mm. erilaisin huomiovärein. Yksi esimerkki havainnollistavuudesta ovat erilaiset huomiomerkinnät, kuten onko kuukauden kirjanpito lukittu vai vielä auki.

Ota heti käyttöön

Uusi Controller sisältyy Netvisorin Professional- ja Premium-paketteihin automaattisesti. Muiden pakettien käyttäjien on mahdollista hankkia Uusi Controller itselleen päivittämällä paketti Professionaliin tai Premiumiin Netvisor Storesta.

Uusi Controller korvaa Financial Overviewn sekä vanhan Controllerin. Financial Overview jatkaa sitä käyttävillä käytössä vielä kesäkuun loppuun ja vanha Controller tämän vuoden loppuun.

Siirtymä uuteen Controlleriin kannattaa kuitenkin tehdä hyvissä ajoin ennen kuin vanhan ohjelmiston käyttö päättyy. Uusi Controller ensinnäkin tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia talouden seurantaan, mutta on myös helpompi ja nopeampi käyttää.

Vanhan Controllerinkin käyttäjien kannattaa tehdä siirto viimeistään syksyllä, ennen kuin ensi vuoden budjettia aletaan laatia. Näin vanhaa budjettia voidaan käyttää pohjana uuden laadinnassa ja tehdä myös vertailua vuosien välillä.

Periaatteessa uuden Controllerin käyttöönotto ei vaadi Netvisorin käyttäjiltä tiedonsiirtoa ollenkaan, koska kaikki data on ja pysyy Netvisorissa. Ainoa, joka täytyy siirtää on budjetti. Financial Overviewn vaihtoa varten on jo olemassa Excel -työkalu, jolla budjetin voi siirtää helposti. Vastaava työkalu on rakenteille myös vanhan Controllerin käyttäjille.

Controllerin kehittäminen jatkuu palvelun julkistamisen jälkeenkin. Otamme mielellämme vastaan kaikenlaiset kehitysideat.


Pekka Kotovaara on Visma Netvisorin tuotepäällikkö. Pekan mielestä yrityksen kannattaa panostaa BI:hin ja Dataan, joita analysoimalla selviää kaupalliset menestystekijät ja avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia.