Netvisorin hinnoittelu uudistettiin maaliskuun alussa. Uusi hinnasto perustuu pakettihinnoitteluun, jossa on valittavana neljä erilaista vaihtoehtoa, yrityksen koon ja tarpeiden mukaan.

Netvisorin hinnasto uudistui

Netvisorin vanha hinnoittelumalli ehti olla käytössä yli 15 vuotta. Se on palvellut tähän asti hyvin ja siinä oli paljon hyviä elementettejä, joista osa on säilytetty myös uudessa mallissa. Hinnoittelumuutos nähtiin kuitenkin tarpeelliseksi sekä omasta visiosta että monista ulkoa tulevista tarpeista.

Valtion taholta tapahtuva voimakas digitalisaation edistäminen on yksi muutosta vauhdittanut tekijä. Verkkolaskun lähettäminen ja vastaanottaminen on jo arkipäivää, tulorekisteri automatisoi tulotietojen ilmoittamisen ja e-kuitti tekee vahvasti tuloaan. Yritysten on siis järkevää aloittaa taloushallintonsa automatisointi viimeistään nyt. Hinnoittelumuutoksen tavoitteena on tehdä tämän prosessin aloittamisesta asiakkaalle mahdollisimman helppoa.

Sähköisestä taloushallinnosta ollaan Suomessa siirtymässä nopealla tahdilla automatisoituun taloushallintoon. Se näkyy myös tilitoimistoissa, joissa tietojen tallentaminen on väistymässä asiantuntijatyön tieltä. Sähköistä taloushallintoa on toteutettu vielä kirjanpitäjävetoisesti, mutta automatisoidussa taloushallinnossa materiaalit syntyvät automaattisesti henkilöstön tekemistä toimista järjestelmässä. Jotta tähän päästään, täytyy järjestelmää käyttää mahdollisimman laajasti.

Hinnoittelumuutoksella halutaan kannustaa asiakkaita hyödyntämään Netvisoria kuten sitä on suunniteltu käytettävän, eli kokonaisuutena.

– Hinnoittelumuutoksella halutaan kannustaa asiakkaita hyödyntämään Netvisoria kuten sitä on suunniteltu käytettävän, eli kokonaisuutena. Silloin he saavat automaation tuomat hyödyt mahdollisimman tehokkaasti käyttöönsä. Sen vuoksi myös käyttäjämaksuista haluttiin luopua, sanoo Visma Solutionsin tuotejohtaja Janne Lyytikäinen.

Visma Solutionsilla olemme jo muutaman vuoden keskittyneet kehittämään kassavirralla johtamista. Olemme vahvistaneet Netvisorin kassavirtatyökalua ja opastaneet asiakkaita sen käytön eduista. Täyden hyödyn saamiseksi kassavirtaennusteesta tarvitaan laaja automaatio.

– Tavoitteemme on, että muutaman vuoden kuluttua jokaisen asiakkaan myynti- ja ostolaskut käsitellään Netvisorissa. Jokainen asiakas osaa tehdä päätöksiä ennakoivasti kassavirtatyökalun avulla ja jokainen asiakas pystyy huolehtimaan käyttöpääoman rahoituksesta Netvisorin kautta. Ei ole niin pientä asiakasta, ettei sitä voisi sähköistää ja automatisoida, Lyytikäinen toteaa.

Uudet paketit

Basic-paketilla on helppo aloittaa taloushallinnon automatisointi. Se on tarkoitettu pienille yrityksille, joiden liikevaihto on alle 500 000 euroa ja joilla on vähän osto- ja myyntilaskuja. Basic pitää sisällään sähköisen kirjanpidon ja rajattoman määrän tositteita. Palkanlaskennan saa pakettiin mukaan pienestä lisäkorvauksesta. Myynti- ja ostolaskuista peritään erillinen kertakorvaus. Se sisältää myös kirjanpidon perusraportit ja kassavirtatyökalun. Basic on tarkoitettu erityisesti pienille ja juuri aloittaville yrityksille. Yrittäjävetoisten yhtiöiden on helppo lisätä itselleen esimerkiksi yrittäjäpalkka palkanlaskentapalveluun. Halvimmillaan tämän peruspaketin saa käyttöön 18 €:lla kuukaudessa. Lue lisää pakettihinnoittelusta

Core on saatavilla kaikkiin liikevaihtoluokkiin. Siinä on mukana kaikki yrityksen tarvitsemat ydintoiminnallisuudet eli automatisoitu taloushallinto, rajaton määrä tositteita, sähköinen myynti- ja ostolaskutus sekä kirjanpidon raportit ja kassavirtaennuste. Coren hinta on edullisimmillaan 45 €/kk. Vertaile eri pakettien ominaisuuksia

Professional on tarkoitettu tukemaan laajempaa liiketoimintaa. Kun automaattisesta taloushallinnosta halutaan saada kaikki tehot irti, halutaan seurata myynti- ja ostotilauksia ja varmentaa reaaliaikainen kassavirta jo ennen kirjanpidon tapahtumia. Professionalilla pystyt ennustamaan rullaavasti oma liiketoimintaa ja tekemään vuosibudjetit. Tämän kokoluokan yhtiöissä on yleensä jo muitakin ohjelmistoja, joiden integroimisesta taloushallintoon saadaan entistä enemmän hyötyjä, joten integraatiot kuuluvat pakettiin. Professionalilla pystyt myös toimimaan sähköisessä tilaus-toimitusketjussa, ilman varastonhallintaa. Professionalin pohjahinta on 75 € kuukaudessa. Lue lisää Netvisorin palvelupaketeista

Premium sisältää edellisten lisäksi vielä laajennetun tuotehallinnan ja varastonhallinnan. Premiumin laajat palvelut saa käyttöönsä edullisimmillaan 110 €:lla kuukaudessa. Vertaile eri pakettien ominaisuuksia

Kaikkiin paketteihin sisältyy rajaton määrä käyttäjiä. Kaikkiin paketteihin on helppo lisätä Netvisor Storen palveluita kuten OP Laskulaina, Bi Book, Intrum Riski-indikaattori jne. Samoin paketin päivittäminen isompaan tai pienempään ja esimerkiksi palkanlaskennan lisääminen omaan pakettiin onnistuu helposti Storessa. Vanhat Netvisor asiakkaat voivat valita haluavatko pysyä vanhassa hinnoittelumallissa vai vaihtaa uuteen pakettihinnoitteluun. Jos he haluavat päivittää Netvisor-palveluitaan, tulee heidän siinä vaiheessa siirtyä pakettihinnoitteluun.

Yksi syy hinnoittelumuutoksen tekemiseen on myös ostamisprosessin muutos. Asiakkaalla ei ole nykyään aikaa eikä halua tehdä pitkällistä selvitystyötä. Ostamista täytyy siis helpottaa tekemällä hinnoittelusta mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen. Tutustu Netvisorin pakettihintoihin ja ota yhteyttä myyntiimme.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.