Taloushallintoala uusiutuu tasaista tahtia. Uusia tilitoimistoja perustetaan vuosittain lähes yhtä paljon kuin vanhoja poistuu kartalta. Uudella tilitoimistoyrittäjällä voi olla edessään haasteita alalle ominaisen kirjanpitäjäuskollisuuden, työvoimapulan ja laajan ohjelmistotarjonnan keskellä. Näistä haasteita helpoin taklattava on ohjelmistohankinta.

Tilitoimiston ohjelmistomyynti voi tulevaisuudessa tuoda merkittävän osan yrityksen tuloista.

Vaikka esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriön syksyllä 2019 julkaistussa raportissa sanotaan, että panostukset sähköisiin palveluihin ovat niin kalliita, ettei kaikilla tilitoimistoilla ole niihin varaa, voi tilitoimisto saada kattavan taloushallinto-ohjelmiston käyttöönsä lähes ilmaiseksi.

Netvisor taloushallinto-ohjelmisto on tilitoimiston omassa käytössä veloitukseton. Tilitoimistoyrittäjä voi siis hoitaa oman taloutensa Netvisorissa ilmaiseksi. Sen sijaan asiakaskäytöstä peritään maksu, jonka tilitoimisto veloittaa itse loppuasiakkaaltaan.

Laskutus perustuu aina yksittäisen asiakkaan valitsemaan ohjelmistopakettiin. Visma Solutions laskuttaa tilitoimistoa asiakkaiden lukumäärän ja valittujen pakettien perusteella ja maksaa tilitoimistolle katetta kokonaisuudesta. Vastaavasti tilitoimisto laskuttaa Netvisor-kulut loppuasiakkaalta. Tilitoimistolla on siis mahdollisuus toimia Netvisorin jälleenmyyjänä ja näin tehdä ansaintaa Netvisor-ohjelmistolla.

Lisää tuloja ohjelmistomyynnistä

Netvisor on siis ilmainen investointi, jolla voi tehdä tiliä. Tilitoimisto voi jopa kasvattaa liikevaihtoaan ohjelmistomyynnillä.Netvisor taloushallinto-ohjelmiston kumppanina tilitoimisto saa vähintään 20 %:n jälleenmyyntipalkkion jokaisesta myydystä ohjelmistopaketista.

Tämä tarkoittaa melkoista lisää liikevaihtoon. Mitä useampia asiakkaita tilitoimisto hoitaa Netvisorissa, sitä suurempi on myös jälleenmyyntipalkkioprosentti. Varsinkin ensimmäisenä vuotena, kun tilitoimisto siirtää kaikki asiakkaansa Netvisoriin, kasvattaa ohjelmiston jälleenmyyntipalkkio tilitoimiston liikevaihtoa merkittävästi.

Mitä useampia asiakkaita tilitoimisto hoitaa Netvisorissa, sitä suurempi on jälleenmyyntipalkkioprosentti.

Netvisor-tilitoimiston oma tuloslaskelma poikkeaa totutusta siinä, että sen myynti sisältää ohjelmistotuottoja ja vastaavasti muuttuvissa kuluissa on ohjelmistokustannuksia. Tilitoimiston myyntikate sisältää totusta poiketen myös ohjelmistokatteen.

Jatkossa ohjelmiston tuoman liikevaihdon osuus riippuu tilitoimiston strategiasta. Täysin sähköisessä tilitoimistossa kaikki uudet asiakkaat tuovat myös jälleenmyyntipalkkiota. Netvisor taloushallinto-ohjelmisto tarjoaa myös monia muita tapoja ansaita. Jos tilitoimistosta löytyy riittävästi osaamista, voi se esimerkiksi myydä asiakkailleen erilaisia ohjelmistoon liittyviä palveluita, kuten käyttökoulutuksia.

Ihan vastikkeetonta kate ei ole. Netvisor kumppanilta odotetaan myös Netvisor asiakkaidensa tukemista ohjelmiston käyttöön liittyvissä asioissa. Vastaavasti Netvisorin asiakaspalvelu tukee tilitoimistoa käyttöön ja muutoinkin kattavasti ohjelmistoon liittyvissä asioissa.

Ohjelmisto mahdollistaa uudet palvelut

Edellä on kuvattu, miten tilitoimisto voi ansaita jo pelkästään käyttämällä ohjelmistoa asiakkaiden palveluun. Suurin hyöty ja kasvupotentiaali tilitoimistolle tulee kuitenkin ohjelmiston kokonaisvaltaisesta käytöstä.

Kun kirjanpitäjän perinteiset rutiinit jäävät pois ja esimerkiksi kuukauden katkon valmistuminen nopeutuu huomattavasti, vapautuu hänen aikaansa paljon tuottavampaan työhön. Kun kuittien kirjaamisesta ja kuukauden katkon laatimisesta on asiakkaalta voitu periä esimerkiksi 40 euroa tunnilta, voi talousraporttien analysoinnista, verosuunnittelusta ja muista asiakkaan bisneksen kannalta tärkeistä palveluista periä merkittävästi korkeampaa hintaa.

Näiden palveluiden avulla tilitoimisto voi tuottaa asiakkaalleen uudenlaista arvoa, joka parantaa myös asiakkaan tuottavuutta. Jos haluat lisätietoa Netvisor tilitoimistokumppanuudesta, ota yhteyttä tilitoimistotiimiimme.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.