Netvisor on Suomen tunnetuin taloushallinto-ohjelmisto. Samalla yhä useampi yrityspäättäjä valitsisi juuri Netvisorin, jos olisi nyt hankkimassa uutta taloushallinto-ohjelmistoa.

Netvisor on Suomen tunnetuin taloushallinto-ohjelmisto

Netvisor teetti nSightilla tutkimuksen, jossa selvitettiin mm. taloushallinto-ohjelmistojen tunnettuutta ja tärkeimpiä valintaan vaikuttavia ominaisuuksia. Selvityksen mukaan Netvisorin tunnettuus on kasvanut kahden vuoden takaisesta huomattavasti.

Kaksi vuotta sitten toteutetussa tutkimuksessa spontaanisti Netvisorin tunnisti 20% vastaajista ja silloin yleisin spontaani vastaus oli Visma, 25%. Tämän kevään kyselyssä 23% yrityspäättäjistä mainitsi Netvisorin spontaanisti. Toiseksi eniten mainintoja sai Visma 21% ja kolmanneksi eniten Procountor 18%.

Kun vastaajille annettiin lista taloushallinto-ohjelmistoista, oli Netvisor edelleen koko joukon tunnetuin. 68% tunnisti listalta Netvisorin, 65% Passelin ja 52% Fivaldin.

Tunnettuus ja toimintavarmuus Netvisorin vahvuuksia

Yrityspäättäjälle tehdyssä kyselyssä erityisesti Netvisorin harkintaa harkitsevien osuus kasvoi edellisestä tutkimuksesta. Kun vastaajilta kysyttiin, minkä ohjelmiston he valitsisivat nyt, jos olisivat hankkimassa taloushallinto-ohjelmistoa, 39% valitsisi Netvisorin. Kaksi vuotta sitten osuus oli 32%. Fivaldi nousi tuoreessa kyselyssä toiseksi suosituimmaksi 30%:lla ja Passeli kolmanneksi 23%:lla.

Kysyttäessä perusteluita valinnalle, vastaajat kertoivat Netvisorin olevan tunnettu, se toimii hyvin ja on laadukas.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, millaisia mielikuvia taloushallinto-ohjelmistot herättävät yrityspäättäjissä. Eniten Netvisoria kuvailtiin moderniksi, helppokäyttöiseksi ja yrittäjille suunnatuksi.

Kyselyyn osallistui runsaat 300 taloushallinnon päättävissä asemissa olevaa yritysjohtajaa. Kohdeyritykset olivat pk-yrityksiä, joiden liikevaihto oli yli 200 000 euroa vuodessa. Netvisorin tunnettuus, suosio ja ostoharkinta oli kasvanut kaikissa yrityskoissa.

Kerromme lisää tutkimuksen tuloksista BetterTogether’23 tilitoimistotapahtumassa. Tule sinäkin mukaan!


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.