Ykkösestä kymppiin; miten paljon sinua ärsyttää työpäivän aikana hypellä ohjelmistosta toiseen vain tarkistaaksesi asioita? Arvaan, että vastausten keskiarvo on selkeästi lähempänä kymppiä kuin ykköstä. Uuden ohjelmiston avaaminen, sinne kirjautuminen, oikean kohdan löytäminen ja asioiden tarkistaminen on turhauttavaa työtä ja vie paljon aikaa. Oma Netvisorin uusin näkymä, verovelvoitteet on rakennettu yhteistyössä Verohallinnon kanssa ja se vähentää kirjanpitäjän turhaa klikkailua entisestään.

Oma Netvisorin verovelvoitteet-näkymä

Verohallinnon pitkän tähtäimen tavoite on helpottaa verovelvollisten asiointia ja siirtää mahdollisimman paljon verotukseen liittyviä tapahtumia digitaaliseen formaattiin. OmaVero -palvelun tuoteomistaja Joonas Jarvan mukaan yritysten veroasioiden hoidon siirto taloushallinto-ohjelmistoon on yksi iso askel kohti tätä tavoitetta. Yrityksillä on paljon useammin verovelvoitteita hoidettavana kuin yksityisillä ihmisillä.

– Perusajatus on, että hyödyntämällä rajapintoja mahdollisimman laajasti, helpotetaan kaikkien osapuolten arkea. Yksi tavoite on, että kirjanpitäjä pystyy vastaamaan yritystä koskeviin selvityspyyntöihin rajapinnan kautta, eikä OmaVeroon tarvitse kirjautua ollenkaan, Jarva visioi tulevaisuutta.

Oma Netvisorin verovelvoitteet-näkymä

Kirjanpitäjän työpäivän helpottamiseen suunnitellut Oma Netvisor -näkymät vähentävät turhaa klikkailua, kun kirjanpitäjä näkee kaikkien asiakkaidensa tiedot yhdessä näkymässä. Päivä saa paremman alun, kun Oma Netvisorista voi yhdellä silmäyksellä tarkistaa tehtävien tärkeysjärjestyksen.

Uusin, verovelvoitteet-näkymä on rakennettu yhteistyössä Verohallinnon kanssa. Tällä hetkellä näkymä kokoaa yhteen kaiken veroihin liittyvän ajankohtaisen tiedon, mutta osan tehtävistä suorittaminen vaatii edelleen OmaVeroon kirjautumista.

Verovelvoitteet-näkymästä kirjanpitäjä näkee kaikki omat asiakkaansa, onko heidän ALV-ilmoitukset lähetetty, onko ALV maksettu, verottajalta tulleet käsittelemättömät selvityspyynnöt kappalemääräisesti, käsittelemättömien transaktioiden, maksujen ja palautuksen määrä eri verolajeista, tuloveroilmoituksen eräpäivän sekä Verohallinnon päätökset.

Sitä kautta voi hakea Verohallinnolta myös ennakkoveron summa-arvion Netvisorissa olevan tuloslaskelman liikevoitto-tiedon perusteella.

Kaikki hyötyvät

Kuten kaikkien Oma Netvisor-näkymien, myös verovelvoitteet-näkymän tavoitteena on helpottaa kirjanpitäjän hallinnollista työtaakkaa. Jo nyt näkymä vähentää esimerkiksi sähköpostin tarkistelua. Oma Netvisor esimerkiksi ilmoittaa, jos asiakkaalle on tullut selvityspyyntö, joka vaatii kirjanpitäjän huomiota.

Verohallinnon näkökulmasta tiedon tarjoilu yhdessä näkymässä nopeuttaa selvitysten saamista ja loppujen lopuksi myös yrittäjä hyötyy, kun kirjanpitäjällä jää aikaa tärkeämpiin tehtäviin ja yrityksen verotustiedot ajantasaistuvat.

Työstä tulee mielekkäämpää, kun resurssit voidaan kohdentaa järkevään tekemiseen

– Palveluiden digitalisoimisesta hyötyvät loppujen lopuksi kaikki. Virheiden määrä vähenee, data pysyy oikeampana ja eheämpänä. Inhimillisen virheen riski vähenee, tietosuoja paranee ja aikaa säästyy, kun lomakkeiden täyttelyaika jää pois, Joonas Jarva listaa.

– Tilitoimisto pystyy auttamaan asiakastaan paremmin liiketoiminnan sujuvoittamisessa, kun pieni sälä vähenee. Eikä voi vähätellä myöskään vaikutusta kirjanpitäjän jaksamiseen. Työstä tulee mielekkäämpää, kun resurssit voidaan kohdentaa järkevään tekemiseen, hän jatkaa.

Yritys hyötyy myös siten, että sen verotustieto on jatkossa ajantasaisempaa. Verotuksen maksutilanteesta pysyy paremmin ajantasalla, eikä yksikään selvityspyyntö huku sähköposteihin ja jää huomaamatta.

Kysy lisää Oma Netvisorin näkymistä >>


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.