Tilitoimisto Nordic C-Managementin seinälle ripustettiin vuoden 2018 loppupuolella uusi Netvisor Premium Partner -kyltti. Tilitoimisto on kivunnut vuosi vuodelta korkeammalle Netvisorin partnertasoissa, aina siitä lähtien, kun tilitoimistokumppanuus Netvisorin kanssa alkoi vuonna 2014.

Netvisor-tilitoimistokumppani Nordic C-Management

Asiakasnäkökulma ja henkilökohtainen palvelu ovat vahvasti läsnä Nordic C-Managementin tavassa palvella asiakkaitaan. Nordic C-Management päätyi Netvisoriin, sillä se halusi tarjota asiakkailleen toimivan ja aidosti sähköisen taloushallinto-ohjelman. Valinnassa painoi voimakkaasti asiakasnäkökulma, ja etsinnässä oli nimenomaan asiakkaan kannalta toimivin ratkaisu – ei pelkästään tilitoimiston näkökulmasta helppokäyttöisin ohjelmisto.

Tilaa ja aikaa oman osaamisen kerryttämiseen

Nordic C-Managementilla uskotaan, että taloushallinto-ohjelmiston tulee ensisijaisesti palvella ohjelmiston loppukäyttäjää. Tilitoimistolla on käytössään useampi vaihtoehto, joista asiakas voi valita itselleen sopivimman.

Asiakkaalle on helppo näyttää, miten Netvisorin eri osiot toimivat ja mistä mikäkin löytyy. Tämä antaa selkeän kuvan siitä, mistä toiminnoista he oikein maksavat.

– Saatamme käydä läpi jopa kolmea eri järjestelmää ja yleensä asiakas päätyy Netvisoriin. Asiakkaalle on helppo näyttää, miten Netvisorin eri osiot toimivat ja mistä mikäkin löytyy. Tämä antaa selkeän kuvan siitä, mistä toiminnoista he oikein maksavat, kertoo Jörgen Weckström, Nordic C-Managementin toimitusjohtaja.

Monet yrittäjät näkevät taloushallinnon usein pakollisena pahana, jonka halutaan hoituvan mahdollisimman vaivattomasti. Viimeinen asia, jota yrittäjät taloushallinnoltaan kaipaavat, on yllätyksellisyys. Tästä syystä Nordic C-Managementilla uskotaan, että ohjelmistojen käytössä on hyvä edetä pienin askelin. Asiakkaille annetaan aikaa ja tilaa kerryttää omaa ohjelmisto-osaamistaan ja laajentaa käyttöä omassa tahdissaan.

– Avaamme vain asiakkaan haluamat osiot ja keskustelemme myöhemmin lisätarpeista. Useasti käy niin, että asiakas etenee osio kerrallaan. He ovat myöhemmin kiinnostuneempia laajentamaan käyttöä, kun heille on kertynyt enemmän kokemusta Netvisorista ja hallitsevat eri osioiden toiminnot. Monesti asiakkaat aloittavat saapuvien laskujen käsittelyllä, minkä jälkeen käyttö laajenee luontevasti myös omien laskujen tekoon, Jörgen kertoo.

Netvisor-tilitoimistokumppanina saat monia etuja.

Eroon ohjelmistojen välillä seilaamisesta

Sujuvasta tiedonkulusta eri ohjelmistojen välillä on tullut tärkeä ominaisuus. Käyttäjät eivät enää halua pomppia useamman eri ohjelmiston välillä, vaan kaiken pitäisi hoitua yhden ja saman järjestelmän alla.

– Netvisorin suurin hyöty on, että asiakkaat pääsevät eroon monesta eri järjestelmästä ja kaikki on samassa paikassa. Heidän ei tarvitse kirjautua erikseen esimerkiksi pankkiohjelmaan vaan sama tieto löytyy suoraan Netvisorista, Jörgen Weckström selventää.

Ohjelmistojen on pystyttävä keskustelemaan keskenään. Esimerkiksi verkkokauppaa tekevien yritysten käyttöön valikoituu melkeinpä aina Netvisor, sillä tiedon automaattinen kulku verkkokaupan ja taloushallinnon ohjelmiston välillä helpottaa elämää.

Kirjanpitäjän ja asiakkaan saumatonta yhteistyötä

Kirjanpitäjän näkökulmasta Netvisorin suurin etu löytyy sen kirjanpito-ominaisuuksista.

Kirjanpidon tekeminen Netvisorilla on hyvin suoraviivaista, mutta teemme kuitenkin paljon muutakin kuin vain kirjanpitoa.

– Kirjanpidon tekeminen Netvisorilla on hyvin suoraviivaista, mutta teemme kuitenkin paljon muutakin kuin vain kirjanpitoa. Netvisorin yhteiskäyttöisyydestä on merkittävää etua esimerkiksi ongelmanratkaisussa, Jörgen kertoo.

Ongelmatilanteiden selvittämisessä on hyödyllistä, että asiakkaalla ja tilitoimistolla on sama näkymä tietoihin ja sen saa auki välittömästi. Asiakas saattaa tarvita kiireesti apua esimerkiksi laskun tilan selvittämisessä ja soittaa asiasta kirjanpitäjälleen. Kirjanpitäjä saa asiakkaan tiedot eteensä heti, eikä hänen tarvitse kaivaa tietoa mapeista. Sama toimii myös toiseen suuntaan. Kirjanpitäjä saattaa huomata, että saapuneella laskulla on virheellistä tietoa. Hän soittaa asiakkaalle ja he voivat yhdessä selvittää tapausta yhteisen näkymän äärellä.

Henkilökohtainen palvelu sähköisen taloushallinnon tukena

Nordic C-Managementilla uskotaan vahvasti henkilökohtaiseen palveluun. Jokaisella asiakkaalla on oma nimetty kirjanpitäjä ja varahenkilö. Lisäksi tiimiin kuuluu asiakasvastaava, joka toimii asiakkaiden äänitorvena yrityksen sisällä ja auttavat esimerkiksi uusien järjestelmien kanssa. Asiakkaisiin ollaan säännöllisesti yhteydessä puhelimitse ja käydään läpi heidän tilannettaan ja tarpeitaan sekä pyritään tarjoamaan systemaattisesti parempaa palvelua.

– Kirjanpitäjämme ovat aina vain puhelinsoiton päässä. Meistä on hyvä, että asiakkaamme soittavat meille ja kirjanpitäjämme tykkäävät, kun pääsevät juttelemaan heidän kanssaan, Jörgen kertoo.

– Puhelinkeskustelujen lisäksi toivomme, että asiakkaat tulisivan vähintäänkin kerran kvartaalissa käymään meillä paikan päällä, jolloin voimme istua porukalla alas ja keskustella asiakkaan kuulumisista.

Vahva suositus myös muille tilitoimistoille

Nordic C-Managementilla on jo neljän vuoden kokemus Netvisor-kumppanuudesta ja Jörgen Weckströmin mukaan Netvisorin osuus tulee varmasti kasvamaan jatkossakin. Entä suosittelisiko hän Netvisoria myös muille tilitoimistoille?

– Ilman muuta! Jörgen vastaa epäröimättä ja jatkaa: Suosittelisin etenkin jos tilitoimisto aikoo valita vain yhden järjestelmän. Ja vaikka valitsisi useamman niin Netvisor tulee todennäköisesti joka tapauksessa olemaan niistä yksi.

Netvisor on monipuolisuutensa vuoksi erinomainen ohjelmisto tilitoimistoille. Lue lisää ohjelmiston ominaisuuksista.


Anni Oksanen työskentelee Netvisorin markkinoinnissa. Vankka kokemus B2B-maailmassa on paljastanut, että yritysten sisältä löytyy monia tarinoita, jotka ansaitsevat tulla kerrotuiksi.