Kun sähköinen taloushallinto ei riitä

Sähköinen taloushallinto auttaa yritystä ja tilitoimistoa hoitamaan myyntilaskut, ostolaskut, kirjanpidon ja palkanlaskennan sähköisesti sekä muuttaa sisäisen raportoinnin ja tulosseurannan reaaliaikaiseksi.

Sähköisestä taloushallinnosta on silti olemassa monta määritelmää ja mielipidettä. Onpa kyseessä sitten mielipide- tai näkemysero: asioiden tekeminen tietokoneella ei ole sähköistä taloushallintoa eikä koneelle asennettavia ohjelmia voi kutsua sähköisiksi palveluiksi.

Mikä on aidosti sähköistä taloushallintoa ja mikä erottaa sen automatisoidusta taloushallinnosta? Riittääkö sinulle pelkkä sähköisyys vai haluatko saada enemmän hyötyä automaation avulla?

Mitä on sähköinen taloushallinto?

Sähköinen taloushallinto mahdollistaa asioiden tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta internetyhteyden kautta. Siihen kuuluu:

  • Laskujen sähköinen lähettäminen ja vastaanotto
  • Ostolaskujen sähköinen kierrätys
  • Matka- ja kululaskujen sähköinen käsittely
  • Tuntikirjaukset ja palkanlaskenta samassa järjestelmässä
  • Kirjanpidon ajantasaisuus
  • Yrityksen ja tilitoimiston yhteistyö samassa taloushallinto-ohjelmassa

Sähköinen taloushallinto-ohjelma toimii aina ilman asennuksia ja on hankittavissa kuukausimaksullisena palveluna ilman ylläpitomaksuja.
Sähköinen taloushallinto on tuonut paljon hyviä asioita. Se ei kuitenkaan enää yksistään riitä lisäämään yritysten tuottavuutta. Teknologian hyödyntäminen niin yrityksissä kuin tilitoimistoissa on vielä kesken, vaikka lähes 100 % automaatio on taloushallinnossa jo mahdollista.

Automaatio lisää tuottavuutta ja samoilla resursseilla on tehtävissä enemmän.

Mitä on automatisoitu taloushallinto?

Automatisoidun taloushallinnon suurin hyöty on tiedon liikkumisessa ja käsittelyssä. Automaation avulla päästään eroon taloushallinnon rutiineista ja vapautetaan aikaa tärkeämpään työhön. Automatisoidussa taloushallinnossa:

  • Kirjanpito muodostuu taloushallinto-ohjelmaan suoraan liiketoiminnan tapahtumista. Ei käsin syöttämällä.
  • Tieto liikkuu eri ohjelmistojen välillä automaattisesti ja reaaliajassa. Ei importtaamalla ja exporttaamalla.
  • Yrityksen taloustilanne on nähtävissä reaaliaikaisena mistä ja milloin tahansa. Ei jälkikäteen.
  • Kaikkien avainlukujen taakse pääsee porautumaan aina yksittäiselle tositteelle tai laskulle asti.

Sähköisen taloushallinnon hyödyt kertaantuvat automaation avulla moninkertaisiksi. Automaatio lisää tuottavuutta ja samoilla resursseilla on tehtävissä enemmän.

Haluatko tietää enemmän, miten automaatio toteutuu esimerkiksi laskutuksessa, kirjanpidossa ja raportoinnissa? Katso käytännön tason vertailu: sähköinen vai automatisoitu taloushallinto>>


Juha Kuokkanen hengittää ja elää digitalisaatiosta. Kenenkään ei kannata tuhlata aikaa asioihin, jotka voi tehdä helpommin, nopeammin tai automatisoida kokonaan. Juhalla on yli kuuden vuoden kokemus Netvisorin ja Visma Solutionsin markkinoinnissa.