Netvisor-palvelun teknologia- ja tietoturvaseloste

Alla olevista linkeistä voit tutustua Netvisor-palvelun tekniseen toteutukseen ja siihen, miten tietoturva ja tietosuoja on toteutettu


Suomi: Netvisor-palvelun teknologia- ja tietoturvaseloste
English: Netvisor Service Technology and Information Security Statement
Swedish: Netvisor-tjänstens teknik- och dataskyddsbeskrivning