BetterTogether’23 -tilitoimistotapahtumassa palkittiin jälleen viime vuoden menestyneimpiä tilitoimistokumppaneita. Tällä kertaa palkittuja oli tuplamäärä, kun samassa tilaisuudessa jaettiin palkinnot sekä Netvisorin että Fivaldin kumppaneille.

Tilitoimiston ja taloushallinto-ohjelmistokumppanin yhteistyö on luonnollisesti tiivistä yhteistoimintaa asiakasyritysten palvelemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Sekä Netvisorin että Fivaldin kumppanitilitoimistoissa on jälleen vuonna 2022 tehty hienoa työtä sen eteen, että asiakkaita on saatu siirrettyä taloushallinnon ohjelmistoihin ja lisättyä automaation käyttöä.

Automaation lisääminen on näkynyt selkeästi myös tilitoimistojen tehokkuudessa ja kasvussa. Esimerkiksi Netvisorin kumppaneista ne tilitoimistot, jotka ovat keskittäneet asiakkaitaan vahvimmin Netvisoriin, ovat selvityksemme mukaan kasvaneet muita tilitoimistoja voimakkaammin.

Netvisor palkitsi voimakkaimmin kasvaneita kumppaneitaan

Netvisorin Vuoden kasvukumppani -palkinto myönnettiin kolmessa kumppanikategoriassa, Partner, Premium ja Premium+ -kumppaneille. Palkinto myönnettiin kussakin kategoriassa sille tilitoimistolle, jonka Netvisor-liikevaihto euroissa mitattuna oli kasvanut eniten vuonna 2022.

Partner -kategoriassa palkinnon sai Pauli Kivimäki Oy. He ovat tehneet useita vuosia tiivistä yhteistyötä Netvisorin kanssa ja yhtiön kasvu on jatkunut tasaisena joka vuosi. Vuonna 2022 heidän Netvisor-liikevaihtonsa yli kaksinkertaistui ja sen johdosta he ovat nousseet kumppanuudessa Premium-kumppanitasolle.

Premium -kumppaneista palkittiin NK Bokföring Oy. Heidät palkittiin jo viime vuonna Partner luokassa vuoden tilitoimistopalkinnolla. Vuotta myöhemmin he olivat jo nousseet kovalla kasvulla Premium tasolle. He ovatkin erinomainen esimerkki siitä, kuinka Netvisoria tehokkaasti hyödyntämällä saa tehtyä kannattavaa kasvua.

NK Bokföringin kanssa on tehty myös Netvisorin liiketoiminnan keskittämisprojekti, joka on vauhdittanut tätä kasvua todella paljon. LIKE:ssä Netvisorin asiantuntijat tukevat tilitoimistoa vahvasti ohjelmiston myynnissä ja asiakkaiden tuomisessa Netvisor taloushallinto-ohjelmistoon.

Premium+ -kumppaneista Greenstep Oy teki jälleen kovimman kasvun ja sai siksi kasvukumppanipalkinnon jo toista kertaa peräjälkeen. Greenstep on Netvisorin pitkäaikainen kumppani, joka vuosi toisensa jälkeen tekee todella kovaa orgaanista kasvua.

Greenstepin kasvutarina on vailla vertaansa ja tänä päivänä greensteppiläisiä onkin jo yli 700. Netvisor on ollut alusta asti (2010) osa Greenstepin palvelutarjoamaa ja on ollut hienoa olla osa tätä menestystarinaa. Greenstepin kasvun taustalla on mm. vahva myyntiorganisaatio, joka tekee voimakasta kasvua uusasiakashankinnalla

Elämäntyöpalkinto kahdelle Netvisor-konkarille

Tänä vuonna Netvisor halusi palkita kaksi pitkän linjan netvisorlaista henkilökohtaisella elämäntyöpalkinnolla. Tällä palkinnolla haluttiin muistaa ihmisiä, jotka ovat olleet Netvisorin kumppaneita lähes ohjelmiston alusta alkaen ja tehneet ohjelmiston parissa sekä sen kehittämiseksi pitkäjänteistä yhteistyötä.

Elämäntyöpalkinto myönnettiin Rantalainen Oy:n eteläisen alueen operatiiviselle johtajalle, Risto Iivoselle

Ja Angelma & Mäkelä Oy:n omistaja/yrittäjä Jukka Mäkelälle.

Fivaldi palkitsi voimakkaimmin kasvaneita ja sähköistäneitä kumppaneita

Vuoden Fivaldikumppani-palkinnon sai Esmo Yhtiöt. He ovat vuoden 2022 aikana kasvaneet merkittävästi ja osoittaneet kiitettävää aktiivisuutta niin yhteistyössä kuin asiakkaiden sähköistämisessä Fivaldiin.

Vuoden Fivaldi-nousija-palkinnolla muistettiin Caberoil Oy:tä. He olivat vuoden aikana kasvattaneet suhteellisesti eniten sähköisten asiakkaiden määrää Fivaldissa.

Vuoden Fivaldi-sähköistäjä puolestaan on Finanssila Oy. He olivat vuoden aikana kasvattaneet absoluuttisesti eniten sähköisten asiakkaittensa volyymia Fivaldissa.

Most Valued Professional-palkinnon Fivadi myönsi Rantalainen Oy:n varatoimitusjohtajalle Mikko Tuomaiselle. Perusteluiden mukaan Tuomainen on pitkän ajan kuluessa osoittanut hyvää ja tuloksellista yhteistyötä ja ponnisteluja liiketoiminnan kasvattamiseksi.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.