Monelle yrittäjälle tilinpäätös on vain pakollinen paha, joka tehdään, koska laki vaatii. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla pelkkä mappiin arkistoitava paperi, vaan sitä voi myös hyödyntää yrityksen kehittämisessä. Tilinpäätös antaa kokonaiskuvan yrityksen toiminnasta, sen taloudellisesta tilanteesta, kannattavuudesta ja varallisuusasemasta.

MItä tilinpäätöksen luvut kertovat?

Tuloslaskelma

Tilinpäätöksessä on monia lukuja, jotka kertovat omaa tarinaansa yrityksen tilasta. Tuloslaskelmassa keskeisiä lukuja ovat liikevaihto, liikevoitto ja tulos. Vertaamalla liikevaihtoa aikaisempien vuosien liikevaihtoon voi päätellä, mihin suuntaan liiketoiminta on menossa, kasvaako se vai pienenee.

Liikevoitto kuvastaa yrityksen kannattavuutta ja kertoo, miten yrityksellä oikeasti menee. Se on toivottavasti plus-merkkinen, mutta selkeää nyrkkisääntöä ei ole olemassa, paljonko sen pitäisi olla plussalla. Se riippuu muun muassa toimialasta. Liikevoitosta voi itse laskea myös käyttökatteen, joka on monelle tutumpi luku. Sen saa, kun lisää liikevoittoon poistot.

Netvisor Controller tuloslaskelma

Tuloslaskelman viimeisellä rivillä on tulos. Paljonko yrityksen toiminnasta jäi viivan alle.

Kaikkia näitä lukuja tarkastellessa tulisi aina peilata kokonaisuutta kuluneen vuoden tapahtumiin ja ottaa myös oppia tulevaa varten. Millä toimilla oli positiivinen ja millä negatiivinen vaikutus yrityksen tulokseen? Jos on investoitu uusiin laitteisiin, onko tuottavuus sen jälkeen kasvanut tai jos on nostettu hintoja, onko myynti kasvanut vai laskenut? Oliko hinnannosto oikea vai väärä liike?

Haluatko oppia lisää yrityksen talousluvuista? Lataa ilmainen opas: Talouden tunnusluvut tutuiksi

Vakavaraisuusaste

Yrityksen vakavaraisuudesta saa kuvan tarkastelemalla tasetta. Taseessa on kaksi puolta, varat ja velat. Toisin sanoen velkapuoli kertoo, mistä rahaa on saatu ja varallisuuspuoli, mihin rahaa on käytetty.

Myös velkapuoli jakaantuu kahteen osioon, joista toinen on oma pääoma ja toinen vieras pääoma. Yleinen vakavaraisuuden mittari on oman pääoman ja vieraan pääoman suhde eli omavaraisuusaste, jossa jonkinlaisena rajapyykkinä voi pitää 30 prosenttia. Eli jos yrityksen omavaraisuusaste on vähintään 30 prosenttia, menee sillä hyvin. Jos velkaa yli 70 prosenttia, ei yritys ole kovin vakavarainen.

Verotus

Tilinpäätös toimii myös verotuksen pohjana ja tilinpäätöksen luvut ratkaisevat sen, miten paljon yrittäjä voi tulouttaa varoja itselleen. Esimerkiksi osakeyhtiöissä on mahdollista nostaa palkkaa tai osinkoa. Tilinpäätöslukujen perusteella voi päättää, kumpi on verotuksellisesti edullisempaa. Jos on saanut kerättyä mukavasti omaa pääomaa yritykseen, voi sieltä nostaa tietyn määrän osinkoina suhteellisen alhaisella veroprosentilla.

Kassavirtalaskelma

Netvisorin kassavistalaskelma

Tilinpäätös on kuitenkin vain yhden hetken tilannekuva yrityksen taloudesta, eikä se kerro kovin hyvin, onko rahaa oikeasti tullut tilille. Paljon tarkemman kuvan yrityksen ajantasaisesta taloudellisesta tilanteesta saa kassavirta- eli rahoituslaskelmasta, johon kaikki kirjataan kassaperusteisesti. Se selventää todella tarkasti, mistä rahaa tulee ja mihin se on sitoutunut. Varojahan voi olla sitoutuneena suuriakin summia esimerkiksi varastoon tai saamisiin, eikä sitä välttämättä tule ajateltua.

Kassavirtaennuste kannattaa tehdä vähintään kuukausittain, mutta kaikkein parasta olisi, jos se tapahtuisi sähköisessä järjestelmässä ajantasaisesti. Yrityksen kehittämisen ja eteenpäin viemisen kannalta olisi paras seurata kassavirtaa jatkuvasti.

Tässä tilinpäätöksen “lukuohjeet” näin tiivistettynä. Jos haluat perehtyä aiheeseen tarkemmin, kuuntele Bisnespöytä-podcastista Netvisorin asiantuntijan Marja-Liisa Lohtanderin ja tilintarkastaja Pasi Wariksen keskustelu aiheesta.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.