Tilitoimistoissa eletään vuoden kiireisintä aikaa, jolloin ylitöitä kertyy runsaasti ja lomia pidetään sitten myöhemmin, kun tilanne hieman helpottaa. Voisivatko asiat olla toisin?

Ajantasainen kirjanpito helpottaa tilitoimiston taakkaa tilinpäätösaikana ja parantaa yrittäjän saaman datan laatua.

TP Profiitti Oy Salossa on päättänyt tehdä välitilinpäätöstasoista kirjanpitoa vuoden ympäri ja tasoittaa siten kevään työkuormaa. Yritys tarjoaa asiakkailleen taloushallinnon asiantuntijapalvelua, joka sisältää lakisääteisen kirjanpidon.

Taloushallinto on tiedolla johtamista ja kirjanpito tiedon tuottamista, kuten Petteri Rantamäki blogi-tekstissään kirjoittaa erittäin osuvasti kirjanpidon ja taloushallinnon eroista sekä taloushallintoalan murroksesta.

Netvisor-ohjelmiston sekä siihen liitettävien lisäosien avulla sähköinen ja ajantasainen kirjanpito on ollut mahdollista. Tilinpäätöstasoinen kuukausittainen kirjanpito vaatii myös asiakasyrityksiltä halua saada oikeaan aikaan oikeaa tietoa.

Tarvittavat kirjanpidon materiaalit välittyvät tilitoimiston ja asiakkaan välillä nopeimmin sähköisesti ja uusimpia järjestelmäratkaisuja hyödyntäen. Kirjanpitoon liittyvän materiaalin toimittaminen oikea-aikaisesti on asia, jota ei voi liikaa korostaa. Tämän lisäksi on tärkeää tietää asiakkaan tulevaisuuden suunnitelmat, jotta taloushallinnon avulla voidaan tukea tavoitetta.

Ajantasainen kirjanpito parantaa reagointikykyä

Kun yhteistyö asiakkaan ja tilitoimiston välillä on muodostunut sujuvaksi, järjestelmän automaatio avustaa kirjanpitäjää työssään. Kirjanpitäjälle tai paremminkin taloushallinnon asiantuntijalle jää enemmän aikaa pureutua yrityksen lukuihin ja nostaa yrittäjälle huomioita yrityksen toiminnasta ajantasaisesti.

Ajantasaisen kirjanpidon avulla voidaan nopeasti reagoida yrityksen kannattavuuteen ja kassavirtaan. Keinoja kassavirran ja kannattavuuden parantamiseen on useita, kun tilanne huomataan ajoissa. Konkreettisina erimerkkeinä mm. projektien tai toimipisteiden kannattavuuden seuranta, hintojen nousun vaikutusten huomiointi, investointien rahoitustarpeen arviointi sekä verosuunnittelu.

Tilikauden aikana jokainen asiakasyritys käydään erikseen läpi TP Profiitin sisäisessä laatupalaverissa, josta usein nousee kehittämisideoita asiakasyrityksen suuntaan.
Tilinpäätösajan sujuvaan valmisteluun kuuluvat myös tilinpäätökseen valmistautumispalaverit asiakasyritysten kanssa. Palavereissa sovitaan hyvissä ajoin epäselvien asioiden käsittelystä ja jaetaan työt.

Tilinpäätösten nopeuttamista tehostaakseen TP Profiitti toivoo tulevaisuudessa yhtenäisempää ja toimivampaa tapaa pankkien ja leasing-yhtiöiden suuntaan tilinpäätösaineiston toimittamiseen. Tällä hetkellä käytännöt ovat hyvin kirjavia ja osin vielä paperisia postitettuja dokumentteja. Hyvin pitkälle sähköistä taloushallintoa ajaa myös Verohallinnon uusin visio reaaliaikaisesta arvonlisäverosta.

Modernia taloushallintoa asiakkaiden tarpeisiin

TP Profiitti Oy on perustettu vuonna 2013 ja tällä hetkellä työntekijöitä on kahdeksan. Perustamisesta lähtien useiden asiakkaiden luona on vierailtu säännöllisesti sekä tärkeimpänä kysytty kysymykset ”miten teillä menee?” ja ”miten voimme olla avuksi?”.

Suora lainaus Petteri Rantamäen tekstistä kuvastaa ajatusmaailmaamme yrityksen perustamisesta lähtien:

”Uuden ajan tilitoimisto on havahtunut siihen, että heillä on mieletön määrä tietoa, jonka pohjalta he voivat auttaa yrityksiä menestymään pelkän pakollisen raportoinnin sijaan. Menestyvän tilitoimiston salaisuus on menestyvä asiakaskunta ja periaate palveluhalukkuudesta.”


Mira Kaaresvirta työskentelee taloushallinnon asiantuntijana TP Profiitti Oy:lla. Pitkä ura myynti- ja maahantuontiyrityksen toimistoprosessien kehitystehtävistä. Nykyisessä työssäni nautin asiakkaiden haasteiden ratkomisesta ja automaatioiden kehittämisestä.


Vieraskynä -kirjoittajat ovat Netvisor-kumppaneilla työskenteleviä asiantuntijoita. Heillä on vahvaa käytännön kokemusta Netvisorin ja sen integraatioiden käytöstä työssään.