Tiivistelmä: Tutustu yrityksesi toimintaympäristöön ja talousdataan. Ole tarkka velvollisuuksien kanssa. Strategia ja budjetti ovat hyviä työkaluja vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin varautumisessa. Kysy neuvoa muilta yrittäjiltä, tllitoimistolta jne. Pidä puskurirahastoa. Pysy kärryillä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden maksukyvystä. Hajautettu strategia on yksi tapaa varautua muutoksiin. Markkinointia ei kannata unohtaa huonoinakaan aikoina. Vastuullisella toiminnalla pidät yrityksesi relevanttina ja voit jopa säästää kustannuksissa.

Netvisor auttaa mm. yritysdatan, velvoitteiden, budjetin ja asiakkaiden talousdatan kanssa

Ennakointi kannattaa aloittaa yrityksen lähipiiristä.

Kulunut vuosi on osoittanut, että tulevan ennakointi, erilaisten skenaarioiden tekeminen ja niihin varautuminen on yrityksessä entistäkin tärkeämpää. Turun Yliopiston Business Disruption Labin johtaja Thomas Westerholm totesi Bisnespöytä-podcastissa, että ne yritykset, jotka olivat tehneet edes jonkinlaisia varautumissuunnitelmia, ovat selviytyneet koronan aiheuttamasta talouskriisistä paremmin kuin muut.

Bisnespöytä-podcastin kolmeen vuoteen ja 69:ään jaksoon on mahtunut monia keskusteluita yritystoiminnan kehittämisestä ja sen vakauttamisesta. Tähän blogiin on koottu Bisnespöydän tärkeimmät opit yrityksen resilienssin parantamiseksi.

1. Ennakoi tulevaa

Tietoa löytyy nykyään paljon. Sanomalehdet ja hakukoneet ovat yksi tapa aloittaa tiedon etsiminen. Ennakointi on helpointa aloittaa tutustumalla yrityksen lähipiiriin. Työntekijöitä ja asiakkaita haastattelemalla saa jo paljon tietoa.

Toinen erinomainen tietolähde on yrityksen data. Erilaisten järjestelmien datasta koottavat raportit piirtävät hyvin tarkan kuvan yrityksen kehityssuunnasta ja osaava raporttien tulkitsija, näkee niistä myös, mistä kaikki johtuu. Nykyään data on niin tärkeässä roolissa yrityksen johtamisessa, että ilman sitä on vaikea menestyä tai edes pärjätä. Ennakoinnissa alkuun pääsee kuuntelemalla Bisnespöydän jakson 68.

2. Ota talouden perusasiat haltuun

Hienoja järjestelmiä ja dataa on turha haalia, jos itsellä ei ole minkäänlaista käsitystä oman liiketoiminnan perusperiaatteista ja taloudesta. Eli, jotta pystyy pitämään yrityksensä talouden kurissa, täytyy yrittäjällä olla jonkinlainen käsitys yritystalouden perusteista. TT Yritysvalmennus oy:n yritysvalmentaja Timo Toivanen listaa muutamia tärkeimpiä asioita Bisnespöydän jaksossa 32.

– Kirjanpidosta olisi hyvä ymmärtää jotain perusasioita. Ainakin se, että mitä voi laittaa yrityksen kuluiksi ja mitä ei. Toinen tärkeä asia on oppia ymmärtämään kannattavuuden ja kassavirran ero.

Hyvin nuorena ensimmäisen yrityksensä perustanut Mikael Nuotio tiivistää hyvin yrittäjän talousosaamisen tärkeyden.

– Yrittäjän pitää olla aidosti kiinnostunut yrityksensä taloudesta. Ei siitä kukaan muu ole kiinnostunut, ellet sinäkään ole.

3. Velvoitteiden hoitaminen

Verot, kirjanpito, viranomaisilmoitukset, vakuutukset jne, ovat aivan perusasioita yrityksessä, mutta jos niissä lipsuu, voi edessä olla todella isoja haasteita. Yrittäjän velvoitteita käytiin läpi Bisnespöydän jaksossa numero 37, joka kannattaa kuunnella läpi, jos on vähänkään epävarma, ovatko kaikki velvoitteet varmasti hallussa.

4. Strategia

Harvalla suomalaisyrityksellä on strategia ja niilläkin, joilla sellainen on, olisi siinä paljon kehitettävää. Strategiaa pidetään turhana paperina, joka helposti unohtuu kiireen keskellä.

Hyvän strategian hienous onkin juuri siinä, että siitä on merkittävää apua juuri siinä kiireessä ja tärkeitä päätöksiä tehtäessä. Jaksossa 29 käsiteltiin strategiaa ja Aalto Yliopiston organisaation johtamisen professorin Eero Vaaran mukaan strategiaa tarvitaan erityisesti silloin, kun ympäristö on muuttumassa.

5. Budjetti

Strategian rinnalla yhtä tärkeä ennakoinnin työkalu on budjetti. Aivan kuten strategiaan kirjataan useita vaihtoehtoisia skenaarioita ja ratkaisuvaihtoehtoja on budjettiinkin hyvä kirjata vaihtoehtoisia näkymiä. Jaksossa 64 Pien Brew Pubin ja Pien Shop and Barin perustaja ja omistaja Tuomas Kokkonen kuvaili hyvin, miltä yrittäminen ilman budjettia tuntui.

– Alkuun se oli sellaista tuuliajolla oloa. Ei oikein voinut keskittyä toiminnan kehittämiseen, kun mentiin vaan päivä kerrallaan ja yritettiin pärjätä. Budjetti on tärkeä osa yritystoimintaa, kun sen avulla luodaan tavoite ja siitä voidaan seurata, miten se toteutuu.

Budjetin ja rullaavan ennusteen eduista ja laatimisesta tarkemmin jaksossa nro 16.

6. Kysy neuvoa

Yrittäjän ei todellakaan tarvitse yrittää pärjätä yksin. Apua on tarjolla hyvin monelta taholta, kun vain hoksaa kysyä. Kunnat, te-toimistot ja esimerkiksi Uusyrityskeskukset tarjoavat neuvontaa.

Myös rahoittajat, hallitusammattilaiset, yrittäjäkollegat, kirjanpitäjä ja jopa tilintarkastaja auttavat mielellään. Kyllä, tilintarkastajaan voi ja kannattakin olla yhteydessä muulloinkin kuin tilikauden päättyessä, neuvoo tilintarkastaja Pasi Pietarinen jaksossa 44.

7. Tilitoimiston valinta

Yrittäjän ehkä tärkein yhteistyökumppani ja neuvonantaja on tilitoimisto. Sen valinnassa kannattaa olla tarkka, sillä palvelun taso voi vaihdella merkittävästi. Tilitoimistoa valittaessa on hyvä selvittää ainakin heidän järestelmäosaamisensa, palvelutarjontansa sekä kirjanpitäjien kouluttautumismahdollisuudet.

Erityisesti haastavina aikoina on tärkeää, että tilitoimisto pystyy tarjoamaan sinulle juuri sinun alasi olennaista neuvontaa ja auttamaan haasteissa, pelkän lakisääteisen kirjanpidon sijaan. Tilitoimisto Likvidin omistajayrittäjä Kari Putkonen kertoo Bisnespöydän jaksossa 42, mitä nykyaikaiselta, hyvältä tilitoimistopalvelulta voi odottaa ja vaatia.

8. Puskurirahasto

Kun yrityksellä menee hyvin, on hyvä laittaa sivuun vähän puskurirahaa pahan päivän varalle. Jos puskurirahastoa ei pysty kerryttämään, löytyy siihenkin nykyaikana edullisia vaihtoehtoja korkeakorkoisten yrityslainojen sijaan.

Bisnespöydän 18. jaksossa esitellään uudehkoa yritysrahoitusmuotoa, OP Laskulainaa, joka on vararahastona ilmainen ja siksi tutustumisen arvoinen juttu.

Hankkii rahoitusta sitten tulokuopan paikkaamiseen, kasvun buustaamiseen tai investointeihin, täytyy rahoitus olla varmistettu ennen kuin rahoituksen tarve on kiireellinen tai yritys on jo ongelmissa.

9. Minimoi riskit

Äkillistä rahoitusta voi tarvita myös silloin, kun asiakkaan maksukyky heikkenee ja laskujen maksu viivästyy. Tällaisten tilanteiden välttämiseksi on myös olemassa palveluita. Esimerkiksi Intrum Riski-indikaattori kertoo, mikä asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden taloudellinen tilanne on juuri nyt. Palvelusta löydät lisätietoa mm. Netvisor.fi sivustolta.

10. Muuntaumiskyky

Turun Yliopiston Business Disruption Labin johtaja Thomas Westerholmin mukaan nimenomaan ketteryys on ratkaiseva tekijä silloin, kun tapahtuu äkillisiä murroksia. Yrityksen on hyvä rakentaa erilaisia kyvykkyyksiä reagoida vaihtoehtoisiin tulevaisuuden kuviin.

– Kun tunnistaa omia sopeutumismahdollisuuksia ja joustavuuskyvykkyyksiä on helpompi ottaa vastaan myös sellaisia tapahtumia, joita ei edes osannut kuvitella, Westerholm sanoo.

11. Hajautettu strategia

Tiukka erikoistuminen ei välttämättä ole tulevaisuudessa enää se paras strategia, jos halutaan rakentaa yritykselle kestävää pohjaa ja resilienssiä. Thomas Westerholmin mukaan useampi tukijalka voi antaa paremman perustan ottaa tulevat haasteet vastaan.

Ne yritykset, joilla on esimerkiksi hajaantuneempi asiakassegmentti ovat pärjänneet korona-kriisissä muita paremmin. Toiminnan hajauttamisen ei kuitenkaan tarvitse aina merkitä levittäytymistä monelle eri toimialalle, vaan olisi tärkeää löytää omalle erikoisosaamiselleen laajempaa käyttöä, ehkä uusilta toimialoilta.

12. Henkilökunnasta huolehtiminen

Haastavina aikoina sitoutunut ja osaava henkilökunta nousee arvoon arvaamattomaan. Pitkäjänteinen henkilökunnasta huolehtiminen ja heidän ammattitaitonsa ylläpitäminen on tärkeää, tulevaisuudessa jopa välttämätöntä, kun kilpailu työvoimasta vain kasvaa. Näin arvioi CGI:n henkilöstöjohtamisen johtava konsultti Henna Ahtola Työelämän murrosta käsitelleessä jaksossa nro 65.

13. Markkinointi

Markkinointi on usein se ensimmäinen, josta säästetään, kun talous alkaa kiristyä. Kriisien aikana ajatellaan, että kun kauppa käy muutenkin hitaasti, ei meidän kannata investoida markkinointiinkaan.

Mutta asiahan on juuri päinvastoin. Kriisit ovat juuri oikea aika panostaa sekä myyntiin että markkinointiin. Kun muut himmailevat, saat sinä vähemmällä panostuksella enemmän näkyvyyttä. Lisäksi, kriisi ei kestä ikuisuuksia. Kun uusi nousu alkaa, on sinun tuotteesi vahvan markkinoinnin ansiosta etulyöntiasemassa heti alkumetreillä. Hyviä markkinointitipsejä voi kuunnella Bisnespöydästä nro 45.

14. Vastuullisuus

Yksi asia, jota ei näinä aikoina kannata unohtaa, on vastuullisuus. Esimerkiksi ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuus eivät välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, kun pohditaan, miten yrityksestä voi tehdä paremmin maailman tuulissa kestävän.

Nykyaikana se voi kuitenkin olla yllättävän tärkeä asia. Jopa se ratkaiseva asia, jos ajatellaan, kuluttajien vaatimuksia ja sitä, että tulevaisuuden mustat joutsenet todennäköisesti liittyvät yhä vahvemmin ilmaston muutoksiin.

Unohtaa ei saa sitäkään, että vastuullisuuden avulla voi saada myös kustannussäästöjä. Digitaaliset ohjelmistot auttavat yritystä kehittämään vastuullisuutta monella tavalla kertoi Gaia Consultingin toimitusjohtajan Ulla Heinonen Bisnespöydässä nro 57.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.