Kun inflaatio syö voittoja, on entistä tärkeämpää tietää, mistä yrityksen varat tulevat ja mihin ne kuluvat. Sähköinen taloushallinto-ohjelmisto ja raportointi auttavat tekemään tarkkoja kustannuslaskelmia, seuraamaan kustannusten kehitystä ja reagoimaan hyvissä ajoin muutoksiin.

Kuljetusala on yksi eniten raaka-aikeiden inflaatiosta kärsivä ala.

Tuoreimpien arvioiden mukaan inflaatio laukkaa tällä hetkellä Suomessa noin 7 prosentin vuosivauhdilla. Erityisesti polttoaineiden, energian ja ruoan hinta on noussut. Toimialat, joilla kulutetaan paljon energiaa ja polttoaineita, ovat hankalassa tilanteessa jo nyt, mutta kerrannaisvaikutukset alkavat näkyä myös muilla aloilla väistämättä. Kevään Tes-kierroksella palkankorotukset olivat vielä maltillisia, mutta jos hintojen nousu jatkuu, täytyy jossain vaiheessa nostaa myös palkkoja.

Ensimmäisenä raaka-aineiden kustannusinflaatiosta ovat kärsineet toimialat, joissa raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet nopeasti tai raaka-aineista on jopa pulaa. Erityisesti kuljetusalalla kustannusten nousun siirtäminen suoraan hintoihin tapahtuu viiveellä.

Toimialat, joilla hinnanmuutoksia voidaan tehdä nopeasti, pärjäävät paremmin. Tosin ei hintojen nostaminen koskaan ole helppoa. Tasapainottelu oikean hinnan ja tuloksen tekemisen välillä on tarkkaa työtä.

Varautuminen alkaa oman talouden tuntemisesta

Tällä hetkellä inflaatio näkyy pääasiassa yritysten tuloslaskelmassa. Kustannukset ovat nousseet, mutta välttämättä tulopuolella ei ole pystytty vielä tekemään korjaavia liikkeitä. Taseessa vaikutukset näkyvät toistaiseksi vähemmän, mutta nykyisen kaltaisen tilanteen jatkuessa, taseetkin tulevat väistämättä vaikutusten piiriin.

Yritysten varallisuuteen inflaatio vaikuttaa, jos kustannusten nousu aiheuttaa jo tappiota. Ne yritykset, joilla on ollut koronan jäljiltä vielä puskurirahastoa jäljellä, pärjäävät muita paremmin. Osa yrityksistä on myös ottanut koronasta oppia ja tehnyt paremmat varautumissuunnitelmat, mikä myös auttaa inflaation vaikutuksista selviämisessä.

Varautumisen ensimmäinen askel on yrityksen talouteen tutustuminen. On elintärkeää tietää, mistä rahaa tulee parhaiten ja mihin sitä kuluu eniten. Tiukkana aikana on tiedettävä, mitkä asiakkaat ovat luotettavia ja tuottavat hyvin ja kenen kanssa on ollut ongelmia maksuliikenteessä normaaliaikanakin.

Tarkka kustannuslajiseuranta ja kustannuspaikkakohtainen talouden seuranta kertovat, mistä on helpointa ja mistä kannattavinta säästää sekä mihin erityisesti huonompina aikoina rajalliset panokset kannattaa laittaa.

Kun yrityksen pakolliset kustannukset nousevat, on säästöjä haettava muualta. Tuotannon tehostamisesta, henkilöstökuluista, palvelun- tai raaka-aineiden laadusta jne. Hyvät, sähköiset ohjelmistot auttavat löytämään järkevät säästökohteet.

Ohjelmistoista kaikki hyöty irti

Yrityksen talousseurannan perimmäinen tavoite on saada parempi pohja päätöksenteolle. Se kuitenkin vaatii, että seurataan riittävällä tarkkuudella. Koko yhtiön tasoinen seuranta ei välttämättä kerro, mikä on yrityksen kannattavinta toimintaa tai mikä syö tuottoja eniten.

Seuranta kannattaa jakaa laskentakohteisiin ts. kustannuspaikkoihin. Seurattaviksi kustannuspaikoiksi voidaan valita toiminnasta riippuen esim. projektit, asiakkuudet, tuotteet tai osastot.

Ovat seurattavat kohteet ja kustannuslajit mitä tahansa, on seurantaa tehtävä jatkuvasti ja säännöllisesti. Silloin yrityksen päättäjillä on oikeasti mahdollisuus tehdä fiksuja korjaavia toimenpiteitä hyvissä ajoin.

Jos kustannukset ovat nousussa, voidaan isoja investointeja siirtää. Kun nähdään, että tilauskanta on kasvussa, osataan palkata uutta henkilökuntaa oikeaan aikaan. Ja jos näyttää, että kassavarat ovat hiipumassa muutaman kuukauden kuluttua, voidaan hakea lisärahoitusta hyvissä ajoin, eikä vasta, kun tilit ovat tyhjänä.

Taloushallinto-ohjelmisto ja raportointijärjestelmä antavat yrittäjälle jopa kuukausien etukenon päätöksentekoon

Sähköinen taloushallinto-ohjelmisto ja nykyaikainen raportointijärjestelmä antavat yrittäjälle jopa kuukausien etukenon päätöksentekoon. Järjestelmillä voi myös laskea vaihtoehtoisia ennusteita, joiden ansiosta yritys voi tehdä varautumissuunnitelmat niin pahimman kuin parhaan mahdollisen skenaarion varalta.

Yksi sähköisten raportointi- ja suunnitteluohjelmistojen tärkeimmistä hyödyistä on, että niillä voi nopeasti laskea uusia vaihtoehtoja, kun tilanteet muuttuvat. Viime vuosina nimenomaan itsestä riippumattomattomat tekijät ovat vaikuttaneet yritysten toimintaan merkittävästi. Kun maailmalla tapahtuu jotain mullistavaa, voi hyvällä raportointi- ja suunnitteluohjelmistolla laskea samantien seuraaville kuukausille uudet talousarviot ja muuttaa toimintaa niiden mukaisesti.

Ohjelmistot auttavat talouden tasapainottamisessa

Tällainen etupainotteisuus talousasioissa helpottaa oman mielenrauhan lisäksi monessa arjen tilanteessa. Esimerkiksi pankkirahoitukseen on helpompi neuvotella pidempää laina-aikaa tai pienempiä maksueriä. Mitä aikaisemmin aloittaa neuvottelut, sitä suopeampi vastaanotto on pankissa.

Tänä keväänä useat tilanteen tasalla olleet yhtiöt varautuivat inflaation vaikutuksiin maksamalla suunniteltua pienempiä osinkoja tai jättämällä ne kokonaan maksamatta.

Ohjelmistot auttavat arvioimaan hinnannostomahdollisuuksia sekä löytämään toiminnan tehostamis- ja sopeuttamiskohteita

Ottamalla kaiken hyödyn järjestelmien tarjoamasta raportoinnista irti, näet mitkä kustannukset ovat jo nousseet ja mitkä eivät vielä, mutta nousevat todennäköisesti seuraavaksi. Ohjelmistot auttavat myös arvioimaan hinnannostomahdollisuuksia sekä löytämään toiminnan tehostamis- ja sopeuttamiskohteita.

Taloushallinto- ja raportointiohjelmistojen lisäksi myös toiminnanohjausjärjestelmät auttavat tiukassa taloustilanteessa. Toiminnanohjausjärjestelmien avulla toimintaa voi tehostaa mm. resursoinnin avulla.

Ne auttavat tuotannon ja toiminnan optimoinnissa. Esimerkiksi kuljetusalan yritykset voivat järjestelmien avulla säästää polttoainekustannuksissa, tehostaa kapasiteetin käyttöä ja reittivalintoja. Lisäksi niiden tarjoaman automaation avulla vapautat työntekijöiden työaikaa rutiineista tärkeämpiin tehtäviin.

Varautuminen tullut yhä tärkeämmäksi

Yritysten on aina ollut hyvä varautua muuttuviin tilanteisiin. Olemme tottuneet siihen, että taloudessa tapahtuu aaltoliikettä. Nousukauden aikana on siis hyvä investointien lisäksi kasvattaa myös puskuria väistämättä lähestyvää taantumaa silmällä pitäen.

Hyvä varautuminen tarkoittaa toimialasta riippuen 2-6 kuukauden puskurirahastoa, tarkkaa talousseurantaa ja valmiita suunnitelmia erilaisten tilanteiden varalle. Viime vuosina olemme nähneet, että läheskään kaikkeen ei voi varautua, mutta kaikenlainen valmistautuminen auttaa jopa täysin yllättävissä tilanteissa.

Puskurirahaston ei välttämättä tarvitse olla kassassa olevaa rahaa, vaan se voi olla muuten helposti saatavilla. Esimerkiksi riittävät vakuudet nopeamman pankkilainan saamista varten tai rahoittajien tai omistajien kesken valmiiksi neuvoteltu sijoituspotentiaali.

Jos haluat lukea lisää varautumisesta, lue Netvisor-blogista14 keinoa, joiden avulla otat tulevaisuuden kriisit valmiimpana vastaan.


Pekka Kotovaara on Visma Netvisorin tuotepäällikkö. Pekan mielestä yrityksen kannattaa panostaa BI:hin ja Dataan, joita analysoimalla selviää kaupalliset menestystekijät ja avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia.