Huippuravintolan tunnistaa paitsi herkullisesta ruuasta myös siitä, että keittiössä, ravintolasalissa ja yrityksen johdossa työt sujuvat, tieto kulkee ja palvelu pelaa. Tämä saadaan varmistettua, kun ravintolan huippuammattilaisten apuna on alalle suunnitellut, yhteensopivat ohjelmistot. Kun integroidaan esimerkiksi ravintolan toiminnanohjaus, työajanhallinta ja taloushallinto, saadaan kaikki tiedot koottua yhteen raportointia varten ja jaettua oikeille henkilöille.

Ravintolan johtamiseen paras pakettiratkaisu

Oli ravintola sitten pikaruokapaikka, lounasravintola, kahvila, baari tai fine dining -ravintola parantaa käytössä olevien ohjelmistojen (esimerkiksi toiminnanohjauksen ja taloustietojen) integrointi koko ravintolan toimivuutta ja tehokkuutta.

Kun henkilöstöresurssit, ostot, myynnit ja muu taloustieto saadaan koottua yhteen paikkaan, on yrityksen johdolla parempi näkymä kannattavuuteen niin vuorossa olevien työntekijöiden määrän, tukkutilausten kuin ravintola-annosten suhteen. Ajantasaisen tiedon pohjalta yrityksen johdon on helpompi tehdä päätöksiä.

Työntekijöiden arkea taas helpottaa huomattavasti, jos heillä on käytössään ohjelmisto, joka kattaa sekä keittiön toiminnot että asiakaspalvelun tarpeet.

Automaatio tuo vielä oman helpotuksensa toimintaan, kun kaikki tiedot esimerkiksi tehdyistä työtunneista, keittiön hankinnoista, kassamyynneistä ja laskutuksesta siirtyy automaattisesti kirjanpitoon ja palkanlaskentaan. Kaikkien aikaa säästyy ja virhemarginaali pienenee, kun tietoja kirjaavien käsien määrä vähenee.

Rakenna itsellesi paras ohjelmistokokonaisuus

Yksi erinomainen vaihtoehto ravintolan toiminnan kokonaisvaltaiseen ohjaamiseen on Netvisor taloushallinto-ohjelmiston ympärille koottu toimialakohtainen kokonaisuus.

Liittämällä Netvisoriin esimerkiksi Restolution toiminnanohjauksen ja TyövuoroVelho työvuorosuunnittelun, saadaan ravintolalle arkea helpottavat työkalut sekä kaikki oleellinen taloustieto koottua helposti tulkittaviksi raporteiksi.

Kaikki kolme ohjelmistoa ovat alojensa huippuja, pitkälle automatisoituja ja toimialansa käytetyimpiä ohjelmistoja Suomessa.

9 käytännön esimerkkiä, miten ohjelmistot helpottavat ravintolan arkea

  1. Yrityksen johtaminen tehokkaasti ja kannattavasti edellyttää ajantasaista tietoa toiminnasta ja taloudesta. Mielellään myös näkymän tulevaan. Netvisor kokoaa integraatioiden kautta tulevan taloustiedon havainnollisiksi raporteiksi päivittäin. Raportteja ei siis tarvitse odottaa tilitoimistosta vasta kuukauden kuluttua, vaan ne voi tarkistaa ohjelmistosta itse, silloin kun tietoa tarvitsee.
  2. Ravintolaketjuille Netvisorissa on näppärä kustannspaikkaseuranta, jolla voi seurata ketjun jokaisen yksittäisen ravintolan kannattavuutta.
  3. Tarkempaa raportointia varten Netvisoriin voi liittää myös BI-ohjelmiston, jossa raportteja voi muokata vielä enemmän omiin tarpeisiin sopiviksi. Esimerkiksi ravintola-alalle olennaisista eritasoisista katearvoista saa BI-järjestelmään rakennettua valmiit, automaattisesti päivittyvät raportit.
  4. Automaatio nopeuttaa tiedon kulkua ja vähentää virheiden mahdollisuutta, kun tiedonsiirrossa ei pääse tapahtumaan inhimillisiä virheitä. Toiminnanohjausjärjestelmässä tehdyistä ostoista ja myynneistä siirtyy tieto automaattisesti taloushallinto-ohjelmistoon ja edellisen päivän tuloksen voi tarkistaa viimeistään seuraavana aamuna.
  5. Käytännön arki keittiössä ja asiakaspalvelussa toimii sujuvasti Restolutionin ansiosta. Restolutionissa hallitaan koko ravintolan toimintaa keittiön hankinnoista, reseptiikkaan, tuotteiden hallintaan, hinnoitteluun ja kassatoimintoihin.
  6. Keittiön tukkutilaukset, kuormakirjat ja esimerkiksi katelaskennat voi kaikki hoitaa Restolutionissa. AVI-raportointi tapahtuu järjestelmästä automaattisesti.
  7. Restolution toimii pilvipalveluna, mikä tarkoittaa ,ettei sen käyttö ole laiteriippuvaista. Jokaisella toiminnolla on oma laite, jolta pääsee samaan järejstelmään. Esimerkiksi tarjoilijoilla on mobiililaitteet, joihin tilaukset kirjataan ja keittiössä oma näyttöpääte, jolle tilaukset saapuvat.
  8. TyövuoroVelho säästää aikaa ja tuo järjestelmällisyyttä työvuorojen suunnitteluun. Ohjelmistoon voi mm. luoda valmiita työvuoropohjia ja sen avulla voi seurata, että jokaisessa työvuorossa on riittävästi väkeä ja oikeaa osaamista. Työntekijöille ohjelmistosta on mobiiliversio, jonka avulla heidän on helppo seurata omia työvuoroja, esittää toiveita ja kirjata toteutuneet tunnit.
  9. Kirjanpitäjän arki helpottuu, kun kaikki tiedot ostoista ja myynneistä siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon. Kassatapahtumat siirtyvät Restolutionista Netvisoriin suoraan tositteina, joten kirjanpitäjälle jää vain poikkeamien tarkistaminen.

Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.