Kirjanpito-ohjelma – Hyödynnä automaatio

Visma Netvisor kirjanpito-ohjelma on tehotyökalu niin pienille kuin suurille yrityksille. Kirjanpito-ohjelmassa automaatiotaso on viety niin pitkälle kuin mahdollista ja 97 % kirjanpidon tositteista syntyy automaation kautta. Se säästää aikaa, joka aikaisemmin on mennyt manuaaliseen tositteiden käsittelyyn ja tiedon syöttämiseen kirjanpitoa varten.
 

Kirjanpidon automatisointi

Visma Netvisor kirjanpito-ohjelma muodostaa ajantasaisen kirjanpidon automaation avulla. Myynti-ja ostoreskontran tapahtumat siirtyvät suoraan kirjanpitoon. Myös kirjanpidon jaksotuksissa ja vyörytyksissä sekä kulujen käsittelyissä tehdyt toimenpiteet siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon.

netvisor_ostoreskontra

Myynnin tiliöinnit

Kun laskutat Netvisorilla, kirjanpidon tiliöinnit ja tositteet syntyvät automaattisesti tuotteiden taakse syötettyjen oletustiliöintien mukaan.

Ostojen tiliöinnit

Ostolaskujen oletustiliöinnit syntyvät asiatarkastuksen yhteydessä toimittajan mukaan. Tiliöintien muuttaminen on kätevää käsittelyprosessin aikana.

Tiliotteet

Netvisor hakee tiliotteet pankista ja linkittää kaikki mahdolliset tapahtumat kirjanpidon tositetapahtumiin automaattisesti. Manuaalista käsittelyä voit helpottaa luomalla tiliöintisääntöjä.

netvisor_taloushallinnon_dashboard

Kirjanpitäjän tehotyökalut

Kirjanpito-ohjelman automaatio helpottaa kirjanpitäjän työtä. Tehokkuutta lisäävät syntyvän aineiston käsittelyyn rakennetut ammattilaisen työkalut.

Vyörytykset

Luo vyörytyssääntöjä ja käytä vyörytystyökalua kirjanpidon vientien jakamiseen kohdelaskennan kustannuspaikoille tai projekteille.

Täsmäytysnäkymä

Pankkitilien täsmäyttäminen on helppoa suoraan tiliotteelta. Erillinen täsmäytysnäkymä ilmoittaa reskontran ja kirjanpidon tapahtumien välisistä poikkeuksista.

Jaksotustyökalu

Luo jaksotussääntöjä, jotka nopeuttavat säännöllisesti tehtävien jaksotusten tekemistä. Ohjelmisto osaa myös ehdottaa jaksotuksia luotuihin sääntöihin perustuen.

Lakisääteiset velvoitteet

Lain mukaisten veroilmoitusten ja rakennusalan ilmoitusten lähettäminen tapahtuu suoraan Netvisorista. Kaksisuuntainen yhteys paitsi lähettää ilmoitukset verottajalle, myös kommunikoi virhetilanteista. Näin ilmoitusvelvoite ei jää vahingossa täyttämättä ja vältyt sanktioilta.

netvisor_tuloveroilmoitus

Kausiveroilmoitus

Muodosta ja lähetä ALV-ilmoitukset ja työnantajasuoritukset sähköisesti suoraan Netvisorista. Aineisto muodostuu yhdellä klikkauksella ja yhteys verottajan Katso-palveluun on sisäänrakennettuna. Myös ilmoitin.fi -aineiston muodostaminen onnistuu.

Tuloveroilmoitus

Tuloveroilmoittaminen voidaan tehdä täysin sähköisesti suoraan Netvisorissa. Verolomake 6B täytetään suoraan ohjelmistossa ja lähetetään verottajalle Katso-tunnisteiden avulla.

Rakennusalan ilmoitukset

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus on huomioitu Netvisorissa. Ostolaskut ja työajankirjauksen tuntitiedot voidaan kohdistaa suoraan työmaille. Ilmoituksen koostaminen ja lähettäminen tapahtuu suoraan ohjelmistossa.

Netvisor-myynti: yhteydenottopyyntö

Etunimi

Sukunimi

Yritys

Puhelin

Sähköposti

Olen tietoinen siitä, että Visma käsittelee henkilötietojani siltä osin kuin mitä pyyntööni vastaaminen edellyttää. Lue lisää siitä, miten Visma käsittelee henkilötietojasi täältä