Tilitoimistoalan murros on jatkunut jo niin pitkään, että siitä on tullut alan normaali. Kyse on luontaisesta muutoksesta, joka itse asiassa vain kiihtyy.

Netvisor tarjoaa kattavimman kumppanuuden tilitoimistoille.

Kautta historian tilitoimistot ovat joutuneet tilanteisiin, joissa on pakko etsiä uusia ohjelmistokumppaneita kilpailussa uuvahtaneiden tilalle. Suomi on pieni markkina ja kun valtio ja verottaja asettavat uusia viranomaisvaatimuksia, on luonnollista, että osa ohjelmistoista pystyy vastaamaan tarpeeseen, osa ei. Kysymys kuuluu, oletko sinä varautunut muutokseen? Oletko jo löytänyt kumppanin, johon voit luottaa myös tulevaisuudessa?

Kestävän kumppanin valinta

Kun valitset ohjelmistokumppania, on tärkeä varmistaa, että yhteistyö tulee kestämään vähintään seuraavat 5-10 vuotta.

Yhtä tärkeää on selvittää, millainen teknologinen ratkaisu heillä on ja miten kestävä se on tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Miten ohjelmistotalo on ajatellut aikatauluttavansa ja ratkaisevansa esimerkiksi tulevat muutokset alv-ilmoittamisessa. Millaisia heidän mobiiliratkaisunsa ovat ja miten he ovat ajatelleet hyödyntää tekoälyä ja robotiikkaa?

Kolmas hyvä valintakriteeri ovat aikaisemmat onnistumiset; esimerkiksi miten he onnistuivat ratkaisemaan GDPR:n ja tulorekisterin vaatimukset.

Yksi ohjelmisto ainoa järkevä vaihtoehto

Viime vuosina tilitoimistot ovat joutuneet laajentamaan ohjelmistotarjontaansa sekä laajan valikoiman, että asiakkaiden painostuksen vuoksi. Jos asiakkaita palvellaan jopa kuudella eri ohjelmistolla, on selvää, ettei toiminnan kehittäminen ja tasalaatuisen palvelun jatkuvuuden takaaminen ole mahdollista.

Varsinkin, kun ohjelmistot uudistuvat kiihtyvää tahtia, on absurdia ajatella, että jokainen kirjanpitäjä pysyisi kärryillä viiden tai kuuden ohjelmiston muutoksista. Jokainen ohjelmistotalo rakentaa kuitenkin täysin omanlaisensa ratkaisut.

Jotta tilitoimisto voi palvella asiakkaitaan laadukkaasti ja tehokkaasti, on sen järkevää keskittää osaamisensa yhteen ohjelmistoon.

Jotta tilitoimisto voi palvella asiakkaitaan laadukkaasti ja tehdä sen vielä tehokkaasti, on sen järkevää keskittää osaamisensa yhteen, kattavaan ohjelmistoon. Silloin on mahdollista optimoida prosesseja ja tarjota asiakkaille enemmän arvoa tuottavia palveluita.

Nyt jos koskaan on aika valita yksi, oikeasti luotettava kumppani. Verottajan ja valtion suunnittelemiin suuriin muutoksiin on tärkeää varautua hyvissä ajoin. Jotta ohjelmiston vaihtaminen sujuu jouhevasti, on toimintatapojen muutokseen ja asiakkaiden siirtämiseen hyvä varata runsaasti aikaa. Ohjelmistouudistusta ei kannata ajoittaa samaan hetkeen alalla tapahtuvien suurten uudistusten kanssa.

Netvisor on paras kumppani tilitoimistolle

Netvisor on nykyaikaisista ohjelmistoista kattavin. Sillä voi kaikkien taloushallinnon tehtävien lisäksi hoitaa myös mm. palkanlaskennan ja varastonhallinnan. Netvisorin tuotekehityksessä uudistuksiin valmistaudutaan hyvissä ajoin. Eikä Netvisor-kumppanuus jää vain ohjelmistoon, vaan meillä kumppanuus nähdään kokonaisvaltaisena yhteistyönä tilitoimiston kanssa.

Meille aito kumppanuus tarkoittaa, että täytämme kaikki nykypäivän vaatimukset loppuasiakkaan näkökulmasta, mutta huolehdimme myös, että tilitoimisto menestyy. Tavoitteemme on, että tilitoimiston palvelun tuottaminen on tehokasta ja laadukasta kaikille asiakkaille.

Ota yhteyttä tilitoimistotiimimme asiantuntijoihin

Lisäksi haluamme varmistaa, että tilitoimistokumppanimme liiketoiminta on tulevaisuudessakin kannattavaa. Meille se on luonnollista, koska Visma-konsernissa ei ole kumppaniemme kanssa kilpailevaa tilitoimistoliiketoimintaa.

Tilastojen valossa olemme myös onnistuneet tässä. Vertailtaessa Netvisor-tilitoimistoja koko tilitoimistokenttään, kasvavat Netvisor-tilitoimistot kaksi kertaa nopeammin ja ne ovat kolme kertaa kannattavampia kuin muut tilitoimistot.

Keskittämis- ja kasvuohjelmilla tulevaisuuden haasteet haltuun

Netvisor-kumppanina saat asiantuntijoidemme tuen ja valmiit, useissa tilitoimistoissa jo toimiviksi todistetut, palvelutuotantomallit käyttöösi. Koulutamme ohjelmiston käyttöön, opastamme toimintatapojen uudistuksessa sekä autamme asiakkuuksien analysoinnissa ja Netvisoriin siirtämisessä.

Meille on erityisen tärkeää kulkea tilitoimiston rinnalla koko käyttöönottovaiheen ajan, koska suurin virhe uuden ohjelmiston käyttöönotossa on, että työntekoa jatkettaisiin vanhoilla rutiineilla. Silloin ohjelmistosta saatava hyöty valuisi hukkaan.

Kun tilitoimistossa on omaksuttu uusi toimintatapa ja asiakkaat on keskitetty yhteen järjestelmään, autamme myös toiminnan kehittämisessä ja kasvussa. Panostamme kumppaneihimme, sillä luonnollisesti voidaksemme menestyä täytyy myös kumppaneidemme menestyä.

Ylivoimaisesti nopeinta palvelua

Netvisorin valmiiksi mietitty palvelutuotantomalli tähtää parhaaseen palvelun tehokkuuteen ja laatuun. Pitkälle hiottujen prosessien ansiosta saamme tehokkuuden ja laadun kulkemaan käsi kädessä.

Meidän mielestämme yksi tärkeimmistä laadun mittareista tilitoimistopalvelussa on reaaliaikaisen tiedon tuottaminen asiakkaalle silloin, kun hän sitä tarvitsee.

Ratkaisumme on ennakkoon suunniteltu asiakasryhmäkohtainen kauden katko. Osa asiakkaista, kuten voimakkaasti kasvavat yritykset, tarvitsevat kauden katkon mahdollisimman nopeasti. Netvisorin ansiosta he voivat saada sen muutamissa päivissä.

Netvisorilla kaikkien asiakkaiden kirjanpito on tilinpäätöstasoista joka kuukausi.

Suurimmalle osalle asiakkaista riittää, kun kauden katko tulee kahden, kolmen viikon sisällä. Aivan pienimmillekin asiakkaille kauden katko ehditään Netvisorilla tehdä ennen seuraavaa katkoa, jolloin kaikkien asiakkaiden kirjanpito on tilinpäätöstasoista joka kuukausi.

Näin nopeaan ja paikkansapitävään kauden katkoon päästään vain tehokkailla, asiakkaan kanssa yhdessä sovituilla prosesseilla sekä automaation ja sähköisenä kulkevan tiedon ansiosta.

Mistä uutta liikevaihtoa tulevaisuudessa?

Seuraavien viiden vuoden aikana toimialalla tulee tapahtumaan enemmän muutoksia kuin edellisten viidentoista vuoden aikana yhteensä. Tekoäly ja robotiikka kasvattavat tarjottavien palveluiden mahdollisuuksia, asiakkaiden vaatimukset kasvavat mm. mobiilipalveluiden suhteen, valtion ja verottajan suunnittelemat digihankkeet sekä monet muut muutokset pakottavat kaiken kokoiset ja -tasoiset tilitoimistot kehittämään toimintaansa.

Oli tavoitteesi sitten kasvu, myynti tai tasainen tulovirta, on uudistus tehtävä, jotta pystyy toimimaan markkinassa jatkossakin. Netvisor kasvuohjelma auttaa tilitoimistoa uudistamaan toimintaansa ja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Kasvuohjelmamme tähtää siihen, että omistaja pysyy kuskin paikalla. Kun palvelutuotanto joka tapauksessa automatisoituu seuraavien viiden vuoden aikana, täytyy tilitoimiston miettiä, mistä uutta liikevaihtoa tulevaisuudessa hankitaan.

Netvisor ei ole ohjelmistokulu, vaan laskutettavaa liikevaihtoa, josta syntyy tuloa.

Luontevin vaihtoehto on ohjelmistoliikevaihto. Jo nyt noin 20 prosenttia alan liikevaihdosta tulee ohjelmistoista, jatkossa osuus vain kasvaa. Toimialan liikevaihto vuonna 2019 on noin 1,3 miljardia euroa, tästä ohjelmistojen osuus on noin 250 miljoonaa. Kun tilitoimistomarkkina kasvaa vuositasolla 3-5 prosenttia, kasvavat ohjelmistot samaan aikaan vähintään 16%. Helppoa matematiikkaa.

Netvisorilla on markkinoiden paras palkkiomalli tilitoimiston näkökulmasta. Meidän mallissamme tilitoimisto tekee loppuasiakkaan kanssa sopimuksen ohjelmistosta, jolloin tilitoimistolle syntyy ohjelmistoliikevaihtoa. Ohjelmisto ei ole silloin kulu, vaan laskutettavaa liikevaihtoa, josta syntyy tuloa.

Aito kumppani

Me ajattelemme asiaa pitkällä aikavälillä. Olemme toimineet jo pitkään kumppaneidemme kanssa ja tämän yhteistyön tuloksena olemme onnistuneet auttamaan heitä kasvamaan ja nostamaan kannattavuuttaan.

Aito kumppanuus tulee mielestämme siitä, että kaikki voittavat. Loppuasiakas saa nopeaa ja täsmällistä palvelua, mikä auttaa häntä toimimaan tehokkaammin. Tilitoimisto saa parhaat mahdolliset työkalut, voidakseen tehostaa toimintaansa ja samalla tarjota asiakkailleen arvoa tuottavia palveluita. Me ohjelmistotalona hyödymme, kun Netvisoria käytetään mahdollisimman laajasti ja siten kuin sitä on suunniteltu käytettävän.


Jarkko Iitiä on Visma Solutionsin Netvisorin tuotejohtaja. Jarkon mielestä asioista ei pidä tehdä liian vaikeita. Hän uskoo, että menestys syntyy rohkeudesta ja uskosta omiin kykyihin. Mitä enemmän on rohkeutta heittäytyä, sitä luovempia ja parempia ratkaisuja tulee tehtyä.