Olen puhunut aiemmin siitä, kuinka taloushallinto-ala ja tilitoimistot ovat keskellä identiteettikriisiä, suuren muutoksen vuosikymmentä. Eikä todellakaan vain Suomessa, vaan globaalisti. Toimintatavat muuttuvat ja uusia ideoita ja kokeiluja tehdään joka puolella, miten tilitoimisto pysyy relevanttina yrityksille nyt ja jatkossa?

Kumpi on järkevämpää yrityksen kannalta, kirjanpito vai taloushallinto?

Tilitoimistoilla on nyt itsetutkiskelun paikka. Perinteinen toimintamalli, jossa tieto on kulkenut yrittäjältä tilitoimistolle ja tilitoimistolta valtiolle ei ole enää ajanmukainen. Mitä tekee tilitoimisto maailmassa, jossa tieto kulkee reaaliajassa suoraan yrityksiltä valtiolle?

Tämä kurssi on jo otettu ja sitä kohden edetään vauhdilla. Maata näkyvissä. Tilitoimiston asiakkaiden, yritysten, onkin hyvä alkaa suoraan esittää toiveitaan ja tarpeitaan nyt ja jatkossa. Tilitoimistot tahtovat olla arvokas osa suomalaisen talouden ekosysteemiä myös tulevaisuudessa, joten merkittävää on avoin, suora ja rehellinen keskustelu siitä, mitä tuo arvo on.

Kirjanpidosta taloushallintoon

Murretaan ensin kirjanpito osiin ja syvennytään myöhemmin tilitoimistoon. Kirjanpito on yrityksen tietojärjestelmä, joka pitää kirjaa jokaisesta yksittäisestä liiketapahtumasta. Kun rahaa liikkuu, se kirjataan ylös. Kuulostaa sinänsä suoraviivaiselta, mutta on siinä runsaasti erilaista säätöä ja sääntöä.

Kirjanpito tuottaa sidosryhmille lakisääteisiä raportteja, joita sitten hyödynnetään miten hyödynnetään. Usein ei ollenkaan. Kirjanpito on yli 7,000 vuotta vanha toiminto, joka automatisoitumisen myötä on ensimmäistä kertaa matkalla tilanteeseen, jossa ihmisen rooli sen teossa on minimaalinen. Teknologinen megatrendi synnyttää uusia mahdollisuuksia niille, jotka ovat valmiita toimimaan.

Kirjanpito ei ole sama asia kuin taloushallinto. Toinen on tiedon tuottamista, toinen tiedolla johtamista.

Kirjanpidon seuraava evoluution olomuoto onkin taloushallinto. Yksinkertaistaen se tarkoittaa kirjanpitomateriaalin hyödyntämistä liiketoiminnassa. Termi rakentuu kirjanpidon päälle, koska kirjanpitotieto on pakollinen materiaali, jonka pohjalta rakennetaan käytännöllistä ja arvokasta tietoa taloushallinnon metodein.

Kirjanpito ei ole sama asia kuin taloushallinto. Toinen on tiedon tuottamista, toinen tiedolla johtamista. Tässä kohtaa onkin tärkeää nostaa esiin tilitoimistojen hinnoittelu ja hinta-taso.
Jos tahdot minimaalisen palvelun, etkä kaipaa yritystoimintasi johtamiseen apua, osta kirjanpitoa. Sitä saa halvalla mistä päin Suomea tahansa.

Jos taas tahdot taloushallinnon tuomaa tukea kasvun ja kannattavuuden polulle, osta taloushallintoa. Luonnollisesti laadukkaan ja arvokkaamman palvelun hinta on korkeampi, mutta tahdotko talousasioissa mennä halvimmalla vaihtoehdolla? Kuten monessa muussakin asiassa, tyytyväisyys palveluun tai tuotteeseen korreloi hintatason kanssa.

Laadukasta taloushallinnon palvelua ympäri Suomen

Tilitoimistosta kasvun kumppaniksi

Sitten tilitoimistoon, eli ns. kirjanpitotoimistoon. Monelle yritykselle kyseessä on pakollinen palvelu ja usein, kun olemme yhteyksissä, aihe ei ole iloinen. Materiaalia uupuu, myöhästymisiä, ongelmia, pakko toimia heti. Mutta, muutos on tulossa. Ensin ajatusmaailman muutos tapahtuu tilitoimistoissa ja sitten myöhemmin suomalaisessa yrityskentässä.

Tarkoitan ajatusmaailman muutoksella liikehdintää, jonka johdosta ympäri maata tilitoimistot ja niiden työntekijät ovat alkaneet tarkastella työtään ja asiakaskuntaansa. Kysymykset kuten mitä teemme, miksi, kenelle, mihin pystymme, mitä tahdomme edustaa, ovat synnyttäneet halun nostaa palvelua seuraavalle tasolle.

Viime akoina itsetutkiskelu on johtanut mm. hinnoittelumallien muuttamiseen, palvelun selkeämpään tuotteistamiseen, asiakashuolenpitomallien rakentamiseen, uuteen teknologiaan tutustumiseen ja rohkeaan testaamiseen.

Älä säikähdä, jos yhtäkkiä tilitoimistoasi kiinnostaa se, miten teillä menee

Tilitoimistot ovat alkaneet aktiivisesti pohtia, kuinka he voivat paremmin auttaa ja vaikuttaa asiakaskuntansa menestymiseen. “Suuri muutos” koskee proaktiivisuutta ja viestintää, koska tilitoimistot ovat pitkään olleet hiljaisia, reaktiivisia kumppaneita yrityksille.

Pyydänkin yrittäjiltä rohkeutta ja avointa mieltä kokeilla uusia asioita. Älä säikähdä, jos yhtäkkiä tilitoimistoasi kiinnostaa se, miten teillä menee tai miltä tuleva vuosi näyttää. Todellinen taloushallinnollisen arvon tuottaminen vaatii syvempää ja laadukkaampaa suhdetta ja asiakkaan ymmärtämistä. Se on molempien osapuolien yhteinen tehtävä.

Uuden ajan tilitoimisto on yrityksen kasvun kumppani. Uuden ajan tilitoimisto on havahtunut siihen, että heillä on mieletön määrä tietoa, jonka pohjalta he voivat auttaa yrityksiä menestymään pelkän pakollisen raportoinnin sijaan. Menestyvän tilitoimiston salaisuus on menestyvä asiakaskunta ja periaate paveluhalukkuudesta.

2020-luku – murroksen ytimessä

Jos lukijana olet tilitoimistosta, suosittelen tutustumaan pian ilmestyvään Netvisor Kasvuohjelma -oppaaseen. Sieltä löydät runsaasti tietoa toimialan muutoksista ja trendeistä, lisäksi pitkän kirjon mahdollisista kehityskohdista, jolla vakuutat oman menestymisen nyt ja jatkossa.

Jos taas olet yrityksestä, suosittelen keskustelemaan ja haastamaan omaa tilitoimistoasi lukemistasi asioista. Ovatko he kiinnostuneita teistä? Saatteko tai ostatteko “vain” kirjanpitoa, vaikka apu voisi olla paljon laajempaa? Jos kirjanpitotietonne liikkuisi jo nyt suoraan valtiolle, niin mitä kaipaisitte kumppaniltanne? Suora ja avoin keskustelu parantaa molempien tilannetta. Uskalla vaatia parasta, mutta ole valmis myös palkitsemaan kumppania laadusta!

Mutta termeistä viis, teot merkitsee enemmän kuin sanat, joita käytämme. Maailmassa, jossa taloushallinnon ohjelmistot ovat yhteiskäyttöisiä, on laajempi yhteistyö helpompaa kuin koskaan. Yritykset aktiivisesti osallistuvat kirjanpidon tuottamiseen, joka vapauttaa tilitoimistolle resurssia olla paras mahdollinen menestyksen tuki yritykselle kirjanpitotietoja jalostamalla. Näin rakennamme Suomea, joka omaa vankan talouden ja pohjan kestävälle menestymiselle.


Petteri Rantamäki työskentelee tilitoimistojen kehittämisen parissa. Petterin intohimona on liiketoiminnan muutos, rohkeasti uuden kokeileminen ja jatkuva oppiminen, joka näkyy otteessa kehitykseen.