Visma Solutions esitteli vuoden 2019 alussa uuden Tilitoimiston Kasvuohjelman. Yksi ensimmäisistä osallistujista oli Omapaja Talouspalvelut, jolla on vahva kasvutavoite ja halu auttaa muita kasvamaan, menestymään ja toteuttamaan omaa intohimoaan.

Omapaja turvaamassa yrittäjän polkua

Toimitusjohtaja Marko Tyyskä tuli Omapajalle reilu vuosi sitten. Omapajan Laskutuspalvelua lähdettiin voimakkaasti kehittämään ja rinnalle perustettiin Omapaja Valmennus Oy sekä Omapaja Talouspalvelut Oy. Kulunut vuosi on kirkastanut liiketoiminnan suunnan ja tavoitteet.

– Olemme voimakkaasti kasvuhakuisia. Toimimme kasvun moottorina ja pystymme tuottamaan asiakkaillemme ainutlaatuista kilpailuetua.

Olemme mukana edistämässä työllistymistä ja yrittäjyyttä laajemmassa mittakaavassa

Marko Tyyskä on löytänyt Omapajasta myös kanavan oman kutsumuksensa toteuttamiseen.

– Autamme yksittäisiä ihmisiä toteuttamaan ammatillisia unelmiaan, yrityksiä menestymään ja onnistumaan, ja olemme mukana edistämässä työllistymistä ja yrittäjyyttä laajemmassa mittakaavassa, Marko Tyyskä kuvailee.

Palveluvalikoimaan kuuluu yrittäjyyttä tukevia valmennuksia ja kevytyrittäjille suunnattu Omapaja Laskutuspalvelu, jonka kautta yksittäiset tekijät voivat laskuttaa omaa työtään ilman y-tunnusta. Mikäli yrityksen perustaminen käy ajankohtaiseksi, yrittäjät saavat Omapaja Talouspalveluiden kautta yritykselleen täydet tilitoimistopalvelut. Omapajan verkostoon kuuluu nykyisin sekä työvoimaa etsiviä yrityksiä että kevytyrittäjiä, jotka voivat tarjota oman työpanoksensa yritysten käyttöön. Tämä avaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia kaikille osapuolille.

Sähköiseksi syntynyt tilitoimisto

Taloushallinnon palveluja tarjoava Omapaja Talouspalvelut perustettiin vastaamaan asiakkailta tulevaa kysyntään. Monien Laskutuspalvelua käyttävien kevytyrittäjien toiminta oli lähtenyt kasvuun ja heidän oli fiksua perustaa oma yritys. Yrittäjät halusivat jatkaa yhdessä Omapajan kanssa, ja uusi täyden palvelun tilitoimisto teki sen mahdolliseksi.

Talouspalveluiden palvelupäälliköllä Kirsi Filppulalla on vuosikymmenen kokemus yrittäjyydestä. Kaksi vuotta sitten hän päätti kuitenkin kokeilla jotain uutta ja myi yrityksensä. Tie johti Digitalousakatemiaan, jossa keskityttiin automaation ja sähköisten toimintatapojen mahdollisuuksiin. Sen yhteydessä hän tutustui Omapajaan, jonka kanssa löytyi heti yhteinen sävel.

– Rakensimme Omapajan Talouspalvelut alusta lähtien paperittomaksi tilitoimistoksi eli sen palvelut toteutetaan täysin sähköisesti, Kirsi Filppula kertoo.

Yrittäjäpalkasta on tykätty paljon. Se on loistava juttu yhden tai kahden hengen osakeyhtiöille, joiden omistajat nostavat itselleen palkkaa

Netvisor oli jo ennestään tuttu ohjelma Omapaja Laskutuspalvelun puolelta, joten oli luontevaa ottaa sama ohjelmisto myös tilitoimistopalveluiden pohjaksi. Netvisorin sähköiset työkalut ja automaatiomahdollisuudet ovat tulleet kovaan käyttöön:

– Ostolaskujen automaatiosäännöt, laskujen kierrätys ja laskujen tarkastukseen tarkoitettu Visma Manager ovat olleet hyviä. Asiakkailla on lisäksi käytössä Visma Scanner, jonka avulla he voivat skannata paperiset kuitit omalla kännykällään ja lähettää ne sähköisesti suoraan Netvisoriin. Skannerin ansiosta meidän asiakkailla on todella harvoin puuttuvia kuitteja.

– Myös yrittäjäpalkasta on tykätty paljon. Se on loistava juttu yhden tai kahden hengen osakeyhtiöille, joiden omistajat nostavat itselleen palkkaa. Samoin matka- ja kululaskujen helppoudesta on tullut kiitosta, Kirsi Filppula jatkaa.

Netvisorin avulla Omapaja Talouspalvelut tuottaa reaaliaikaista palvelua asiakasyrityksille ja auttaa heitä hyödyntämään sieltä löytyvää tietoa.

Antaa koneiden hoitaa ne työt, joita varten ne on kehitetty

– Olemme valinneet käyttöömme ohjelmistot, jotka tuovat tehokkuutta toimintoihin. Samalla olemme pystyneet vapauttamaan ihmisten aikaa sille missä ihmiset ovat parhaita – vuorovaikutukseen, sparraukseen, auttamiseen ja rinnalla kulkemiseen. Antaa koneiden hoitaa ne työt, joita varten ne on kehitetty, Marko Tyyskä kuvailee.

Kasvuohjelmasta ideoita, kontakteja ja sparrausta

Visma Solutions tarjoaa ohjelmistojen lisäksi tukea liiketoiminnan kehittämiseksi. Uusi Tilitoimiston Kasvuohjelma alkoi samaan aikaan kun Omapaja oli rakentamassa omia talouspalveluitaan. Ajoitus oli loistava.

– Ohjelma alkoi meidän kannalta juuri oikeaan aikaan ja meille oli luontevaa lähteä siihen mukaan. Olemme saaneet siitä apua oman liiketoimintamallimme kehittämiseen ja asiakkaille arvoa tuottavan automatisoidun talouspalvelun rakentamiseen. Kasvuohjelman kautta on tullut myös tärkeitä kontakteja muihin tilitoimistoihin sekä Netvisorin asiantuntijoihin, Tyyskä kertoo.

Kasvuohjelma tarjosi myös hyviä vinkkejä omaan tekemiseen ja kirkasti ajatuksen siitä, miten omat palvelut tullaan rakentamaan.

– Saimme vahvistusta päätökselle paketoida tarjoamamme palvelut. Meillä on nyt neljä eri palvelupakettia: vuositason ”Kertalaaki” paketti, kuukausitason “Minäite” paketti, ”Äitihahmo” nimellä kulkeva viikkotason paketti ja päivätason paketti ”Kokohoito”, joka vastaa käytännössä talouspäällikkötason palvelua, Filppula kertoo.

Palvelupaketit ovat saaneet paljon kiitosta niin asiakkaita kuin myyjiltä. Paketit ovat selkeitä ja niiden sisältö ja erot on helppo ymmärtää. Omapaja Talouspalvelut on myös rakentanut oman tarjouslaskurin, johon on syötetty valmiiksi muun muassa Netvisorin ja omien palvelupakettien hintatiedot. Laskurin avulla asiakkaat saavat tarjouksensa yllättävänkin nopeasti. Helppokäyttöinen työkalu on tuonut tehoa palvelumyyjien työhön.

Edelläkävijän kanssa eteenpäin

Kaiken kaikkiaan Tilitoimiston Kasvuohjelmasta on ollut Omapajan Talouspalveluille suuri apu, vaikka Kirsi Filppulalla onkin jo ennestään jonkin verran kokemusta tilitoimistomaailmasta.

– Ajat ovat muuttuneet ja kehitys kulkee koko ajan eteenpäin, hän sanoo.

– Alalla on käynnissä valtava murros. On mentävä koko ajan eteenpäin, jos haluaa edes pysyä paikoillaan, saati sitten tavoitella kasvua. Meille on tärkeää, että voimme kehittää omaa toimintaamme ja vaikuttaa alan kehitykseen yhdessä edelläkävijän kanssa, Marko Tyyskä summaa.


Anni Oksanen työskentelee Netvisorin markkinoinnissa. Vankka kokemus B2B-maailmassa on paljastanut, että yritysten sisältä löytyy monia tarinoita, jotka ansaitsevat tulla kerrotuiksi.