Suomalaisten velkaantuminen on puhuttanut päättäjiä viime vuodet. Oikeusministeriötä myöten asiaan koetetaan löytää ratkaisuja suitsimalla kulutusluottoyhtiöiden mainontaa sekä perustamalla maahan positiivinen luottorekisteri tukemaan vastuullista luottopolitiikkaa. Keskustelua seuratessa saattaa syntyä käsitys, että luotolla maksaminen olisi jotenkin vastuuntunnotonta ja huonoa rahankäyttöä. Näin ei asian laita kuitenkaan ole.

Hallitse luottotappioriskejä hyvällä luotonhallinnalla.

Luoton tarjoaminen voi olla elinehto pysyä mukana kilpailussa

Luotolla maksaminen ja erilaiset maksamisen ratkaisut voivat olla monelle yrittäjälle kaupan toteutumisen ehto, ja siten kilpailussa mukanaolon elinehto. Yritysten täytyy pystyä tarjoamaan joustavia maksuvaihtoehtoja, mutta joustoa ei voi myöntää oman liiketoiminnan kannattavuuden uhalla. Asiakkaan näkökulmasta luottokauppa mahdollistaa sujuvan liiketoiminnan toimien siltana hetkellisessä rahoitustarpeessa.

Maksuviiveet ja maksukyvyttömyys suurimmat riskit

Luottokauppaan liittyy riskejä, ja siksi niiden ennakoiminen ja hallinta ovat toimivan luottoyhteiskunnan ytimessä. Suurimpia riskejä ovat luottotappioriski eli tilanne, jossa asiakas on varaton, sekä omaan kassaan vaikuttava maksuaikariski, joka syntyy siitä, kun asiakas maksaa laskunsa paljon eräpäivää myöhemmin. Suunnitelmallisella luottopolitiikalla voi omaa liiketoimintaa turvata ja vapauttaa aikaa ydinliiketoiminnan
Hoitamiseen.

Intrumin eurooppalaisesta maksutaparaportista (2018) selviää, että 75% kyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoitti joutuneensa hyväksymään pidempiä maksuehtoja, kuin he olisivat olleet valmiita antamaan. Erityisesti suuryritykset pidentävät maksuaikojaan. Maksuaikojen liiallinen pidentäminen voi johtaa omiin maksuvaikeuksiin ja pahimmillaan jopa konkurssiin.

Maksuehtolain mukaan yrityksiä koskee 30 päivän maksuehto. Tätä pidemmät maksuajat tulee sopia yhteistyökumppanin kanssa erikseen. Uuden asiakkaan maksuehtojen määrittelyssä kannattaa huomioida seuraavat tärkeät asiat:

– Joudutko varautumaan pitkään maksuaikaan.
– Joudutko mahdollisesti käyttämään resursseja muistuttamiseen ja perintään.
– Onko asiakkaan maksukyky jo niin huono, että luultavimmin yritys ei pysty
maksamaan sinulle ollenkaan.
– Nämä asiat selviävät tutkimalla asiakkaan luottotiedot.

Vain reaaliaikainen maksutieto antaa oikean kuvan yrityksestä

Luottoluokitukset perustuvat usein vanhaan tietoon kuten tilinpäätös- tai maksuhäiriötietoihin. Nämä tiedot voivat antaa vääristyneen kuvan yrityksen tämänhetkisestä tilanteesta. Maksutapatieto puolestaan kertoo kuinka yritys selviytyy laskuistaan juuri tällä hetkellä. Pitkittyneet maksuajat ovat yleensä ensimmäinen merkki yrityksen heikentyneestä maksukyvystä ja kasvaneesta luottoriskistä. Maksuviiveet varoittavat muutoksista huomattavasti aikaisemmin kuin maksuhäiriömerkinnät tai tilinpäätös. Huonot maksajat paljastuvat jopa kuukausia aikaisemmin ennen kuin se näkyisi muissa julkisissa tiedoissa.

Johdonmukainen luottopolitiikka huomioi seuraavat tekijät:

– Tarkasta jokaisen uuden asiakkaan luottotiedot ennen luottokauppaa ja määrittele maksuehdot yksilöllisesti asiakkaan maksukyvyn mukaan.
– Hallittu riskinotto on paikallaan, huomioi luottopolitiikan joustavuus.
– Seuraa myös pitkäaikaisten asiakkaiden luottokelpoisuudessa tapahtuvia muutoksia valmiiden valvontapalveluiden avulla.
– Mikäli maksut kuitenkin erääntyvät varmistu, että yritykselläsi on luotettava ja tehokas perintäkumppani. Siirrä saatavat ajoissa eteenpäin parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

Intrum auttaa hallitsemaan luottotappioriskejä ja vähentämään perinnän tarvetta

Useimmat yritykset kamppailevat samojen kassa- ja luottoriskihaasteiden parissa, mutta onneksi kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Intrumilla on yli 100 vuoden historia maksamiseen ja perintään liittyvistä asioista, joten meillä on hyvin kattava kuva yritysten ja yksityishenkilöiden maksamisesta. Tarjoamamme informaatio- ja analytiikkapalvelut tuottavat älykästä tietoa luottoriskien hallintaan, tehokkaaseen myynnin kohdentamiseen, asiakaspoistuman optimointiin sekä laajemmin liiketoiminnan kehittämiseen. Me Intrumilla autamme teitä mielellämme luotonhallinnan haasteissa.

Olemme tavattavissa Solutions’19 -tapahtumassa Messukeskuksen Siivessä 16.5.2019. Tule keskustelemaan luottotappioriskeistä ja niiden ehkäisemisestä kumppanialueelle.

Jaana JussilaJaana Jussila on työskennellyt 8 vuotta Intrumilla luotonhallinnan parissa. Hän toimii luottokonsulttina vastaten asiakasyritysten luottokelpoisuuden arvioinnista ja luottoluokituksista.


Visma Solutions Oy on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää Suomessa jo yli 175 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.