Aloittelevalla yrittäjällä on harvoin ylimääräistä rahaa taskussaan, joten hän miettii tarkkaan mihin euronsa käyttää. Kirjanpito on yksi kulu, joka voi tuntua turhalta, varsinkin jos kuuluu siihen yrittäjäjoukkoon, joka lain puitteissa pärjäisi yhdenkertaisella kirjanpidolla. Kirjanpidon hoitaminen alusta alkaen ammattimaisesti voi kuitenkin olla ratkaiseva tekijä yrityksesi menestyksen kannalta.

Kirjanpidon hinta on asia, johon yrittäjä voi itse vaikuttaa omilla toimillaan.

Lue, Miksi pienenkin yrityksen kannattaa tehdä kahdenkertainen kirjanpito

Kokosimme muutamia vinkkejä, joiden avulla voit etukäteen arvioida, paljonko sinun kirjanpitosi voisi maksaa. Kun kilpailutat tilitoimistoja kannattaa muistaa, että nykyaikana tilitoimiston ei tarvitse välttämättä sijaita muutaman kilometrin päässä. Sähköisten palveluiden ansiosta voit helposti pitää yhteyttä kirjanpitäjääsi vaikka satojen kilometrien päähän.

Hinnoittelumallit

Kirjanpidon hinnoittelumalleja on useita erilaisia. On kiinteää hintaa, tuntipohjaista hinnoittelua, tositteiden ja vientien määrään pohjautuvaa hinnoittelua ja edellisten yhdistelmiä.

Kiinteähintainen kirjanpitopalvelu on yrittäjän näkökulmasta selkeä ja helpottaa kuukausittaisten kulujen arviointia. Kiinteä pakettipalvelu sopii erityisesti sellaisille yrityksille, joiden tulevaisuuden näkymät pysyvät tasaisina, eikä odotettavissa ole suuria muutoksia palvelutarpeissa.

Kiinteähintaisesta kirjanpitopalvelusta neuvoteltaessa kannattaa selvittää tarkkaan, mitä kiinteä hinta pitää sisällään. Se voi sisältää kaiken välttämättömän; rajattoman määrän tositteita, puhelimella tai sähköpostilla esitettyjä kysymyksiä, tilinpäätöksen ja veroilmoitukset. Osa tilitoimistoista kuitenkin perii kiinteän hinnan lisäksi erillistä tuntihintaa esimerkiksi tilinpäätöksestä tai veroilmoituksen tekemisestä.

Tuntiperusteinen hinnoittelu on järkevä silloin, kun suunnitelmissa on yrityksen kehittäminen ja kasvattaminen, mutta aikataulu, toimenpiteet ja kasvupotentiaali eivät ole vielä selvillä. Tällaisissa tapauksissa tilitoimistolta ostettavien tuntien määrää on helppo kasvattaa ja hinta nousee samassa suhteessa kuin yritys ja sen tarpeet kasvavat.

Tuntiperusteisessa hinnoittelussa kannattaa pyytää tilitoimistolta jonkinalaista arviota siitä, miten kauan heillä kuukausittain kuluu aikaa kirjanpitosi hoitamiseen. Tilitoimistoja vertailtaessa kirjanpitoon käytetty työaika voi hyvinkin kompensoida korkeaa tuntihintaa.

Tositteiden ja vientien määrään pohjautuva hinnoittelumalli on jo hieman vanhanaikainen, mutta toimii pienillä yrityksillä, joilla ei ole mitään tarvetta siirtyä käyttämään sähköisiä taloushallinto-ohjelmistoja.

Jos yrityksellä on vähän tositteita, kuten kuitteja, laskuja ja tiliotteita, voi tämä malli olla edullinen ratkaisu. Tositteiden ja niistä tehtävien debet ja kredit -kirjausten eli vientien yksikköhinnan lisäksi tilitoimisto voi periä erillistä hintaa esimerkiksi ylimääräisestä selvitystyöstä ja tilinpäätöksen teosta. Usein pienten toiminimiyritysten kirjanpito on tositeperusteisen ja tuntihintaisen mallin yhdistelmä.

Hintaesimerkkejä

Kirjanpidon tuntihinta vaihtelee paljon paikkakunnittain. Keskihinta liikkuu noin 40-50 euron vaiheilla, mutta pääkaupunkiseudulla saatetaan periä selkeästi korkeampiakin tuntihintoja.

Pienen sivutoimisen yrittäjän kirjanpitopaketti voi halvimmillaan maksaa vain muutamia kymppejä kuukaudessa. Se tosin pitää sisällään vain minimipalvelut ja muutamia tositteita per kuukausi. Hinta nousee nopeasti, jos yrittäjä tarvitsee vaikkapa tukea johonkin ongelmaansa tai tositteita tuleekin sovittua enemmän.

Päätoimisen yrittäjän kirjanpito maksaa helposti vähintään 1000 euroa vuodessa. Yleensä siihen saa laskea tilinpäätöksen ja veroilmoitusten hinnan päälle. Saadakseen realistisemman kuvan, voi tähänkin summaan useimmiten lisätä muutamia satoja euroja yllätysten varalle.

Tuntiperusteisen tilinpäätöksen ja veroilmoituksen hinta voi halvimmillaan olla pienessä yrityksessä parin sadan euron luokkaa. Osakeyhtiöillä hinta on yleensä useita satoja euroja. Yksinkertaistettuna, mitä enemmän tilinpäätösmateriaalia, sitä kalliimpi hinta.

Perus kirjanpidon ja lakisääteisten tehtävien lisäksi yrityksesi voi tarvita tilitoimiston apua palkanmaksukirjauksissa, konsultaatioissa, verosuunnittelussa, raporttien tulkinnassa ja niin edelleen. Kaikista näistä tilitoimisto tietysti perii lisähintaa. Kannattaa kuitenkin huomioida, että lisäpalveluista voi olla yritykselle merkittävästi enemmän businesshyötyä kuin pelkästä lakisääteisestä kirjanpidosta.

Miten yrittäjä voi itse vaikuttaa kirjanpidon hintaan?

Kirjanpidon hintaan voi vaikuttaa myös omilla päätöksillään ja toimillaan. Ensinnäkin, kannattaa sopia selkeät pelisäännöt kirjanpitäjän kanssa. Mitä esimerkiksi puhelinneuvonta maksaa vai sisältyykö se pakettihintaan? Ihan kaikissa pienissä asioissa ei myöskään kannata soittaa kirjanpitäjälle, vaan tietoa voi yrittää etsiä myös itse.

Pienten yritysten kirjanpidon hinta muodostuu pääasiassa siitä, että kirjanpitäjä näpyttelee manuaalisesti hänelle toimitettujen paperisten tositteiden tiedot kirjanpitojärjestelmään. Tämä työ voidaan nykyaikana automatisoida lähes kokonaan, jolloin kirjanpitäjälle jää enemmän aikaa hoitaa yrityksesi haastavampia taloushallinnon tehtäviä.

Saadaksesi todella kaiken hyödyn irti kirjanpidon automatisoinnista, kannattaa sinun sähköistää laskutus ja allekirjoitukset sekä yhdistää kaikki operatiiviset ohjelmistosi, kuten kassa- ja toiminnanohjausjärjestelmät taloushallinto-ohjelmistoon. Näin saat minimoitua kaiken paperin pyörittämisen ja sinä ja kirjanpitäjäsi voitte keskittyä olennaiseen.

Automatisoimalla rutiinityöt ja tiedonsiirron voit parhaimmillaan saada paljon peruskirjanpitoa syvällisempää palvelua jopa halvemmalla hinnalla. Kannattaa siis ainakin harkita tilitoimiston tarjoamaa taloushallinto-ohjelmistoa. Siitä on sinulle myös monia muita hyötyjä.

Todella pienissä yrityksissä voit maksaa arvonlisäverot kerran vuodessa ja muut verot neljännesvuosittain, kuukausittaisten ilmoitusten ja maksujen sijaan. Tällöin kirjanpitäjän työmäärä vähenee ja kulut vastaavasti pienenevät.

Jos käytät perinteistä mallia ja toimitat tositteet kirjanpitäjällesi paperisina huolehdi, että kaikki tarpeellinen on mukana, ja että paperit ovat tiliotteiden tapahtumien mukaisessa järjestyksessä. Sähköistä järjestelmää käytettäessä täytyy myös muistaa tallentaa kaikki tositteet hyvissä ajoin järjestelmään. Näin säästät kirjanpitäjän kallista työaikaa. Tilitoimisto taatusti laskuttaa nekin tunnit, jotka käytetään puuttuvien asiakirjojen etsimiseen ja järjestämiseen.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.