Tilitoimiston tärkein tehtävä on olla yrittäjän taloudellinen neuvonantaja, selittää mitä luvut kertovat yrityksen tilasta ja opastaa datapohjaiseen päätöksentekoon. Kuittien kirjaaminen kirjanpitoon ja viikkoja jälkikäteisen raportoinnin tarjoaminen ei ole enää nykyaikaista tilitoimistopalvelua.

Automaatioon pohjaava tilitoimisto palvelee yrittäjää nopeammin ja monipuolisemmin

Perinteisiin toimintamalleihin nojaava tilitoimisto voi aiheuttaa yrityksellesi jopa paljon hallaa. Asetusten, lakien ja sähköisyyteen liittyvien toimintamallien tiukentuessa, ei jälkijunassa kulkeva tilitoimisto voi mitenkään tukea asiakkaan kykyä omaksua uusia vaadittavia toimintamalleja. Pahimmassa tapauksessa nämä hidastavat tai jopa vaikeuttavat liiketoimintaasi.

Toinen huomioitava asia on pääomarahoituksen tarve. Monelle yritykselle rahoituksen saaminen nopeasti voi olla elinehto. Edellytyksenä rahoituksen saamiselle on ajantasainen kassavirta, talouden ennusteet ja nopeasti käytettävissä oleva edellisen kuukauden tuloslaskelma ja tase. Pahimmassa tapauksessa aikaansa jäljessä oleva tilitoimisto on siis este yrityksen pääomarahoituksen saannille.

Muun muassa näistä syistä tilitoimistosi täytyy olla ajan tasalla nykyaikaisista toimintatavoista ja järjestelmistä. Ilman modernia, automatiikkaan pohjaavaa ohjelmistoa, ei tilitoimisto pysty palvelemaan yritysten nykyaikaisia tarpeita. Reaaliaikaisen, oleellisen ja tarkan datan avulla yritys voi tehdä parempia päätöksiä, kasvattaa liikevaihtoa, maksimoida tehokkuuden ja hallita riskejä paremmin.

Lisäarvoa tilitoimiston palveluista

Tärkein tehtäväsi, ennen tilitoimiston valintaa on miettiä, mitä palveluita yrityksesi tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa. Sinun täytyy päättää myös, millä tavalla haluat seurata yrityksen tilaa tilitoimiston kanssa, eli mitkä taloustiedot ovat olennaisia juuri sinun yrityksesi toiminnassa.

Kirjanpito, reskontranhoito, tilinpäätös ja veroilmoitus ovat tilitoimistojen peruspalveluita. Niiden lisäksi osa tilitoimistoista tarjoaa myös monia yritykselle tärkeitä lisäarvopalveluita, joista on hyvä ottaa selvää.

Netvisorin avulla tilitoimisto voi automatisoida yli 90 % kirjanpiton rutiineista.

Sähköisillä järjestelmillä aikaan saatava reaaliaikainen taloushallinto mahdollistaa muun muassa kannattavuuden seurannan. Ammattitaitoinen tilitoimisto pystyy auttamaan yritystä johtamaan toimintaansa paremmin tarjoamalla esimerkiksi tunnusluvut asiakkaittain, projekteittain ja ajantasaisesti. Tämän datan avulla yrittäjä pystyy kehittämään omaa toimintaansa kannattavammaksi.

Toinen esimerkki yrittäjälle erittäin arvokkaasta lisäarvopalvelusta on kassavirtaennuste. Yrittäjän on tärkeää tietää hyvissä ajoin, jos yrityksen kassan tilanne on heikkenemässä. Jopa kuukausia eteenpäin katsovan kassavirtaennusteen avulla yrittäjän on mahdollista tehdä järkeviä ratkaisuja ja hankkia rahoitusta vaivattomasti.

Moderni tilitoimisto pystyy tarjoamaan myös kassarahoituksen ratkaisut taloushallinto-ohjelmiston sisällä ilman, että yrittäjän tarvitsee sitoa omia vakuuksiaan tai käydä rahoitusneuvotteluja pankin kanssa.

Modernin tilitoimiston merkit

Nykyaikainen tilitoimisto hoitaa kaiken taloushallinnon sähköisesti. Se EI hyväksy paperisia kuitteja tai edes sähköpostilla toimitettuja aineistoja. Ne ainoastaan hidastavat palvelua ja heikentävät sen laatua.

Modernin tilitoimiston tarjontaan kuuluvat myös monipuoliset mobiilipalvelut. Ne nopeuttavat palvelua, parantavat laatua ja varmistavat, että sinä yrittäjänä pystyt hoitamaan kuitit ja laskutuksen mahdollisimman helposti ilman aika ja paikka sidonnaisuutta.

Tehokkaimmin toimivissa tilitoimistoissa on käytössä vain yksi järjestelmä, jota kaikki kirjanpitäjät osaavat käyttää. Keskittäminen yhteen ohjelmistoon takaa paremman ammattitaidon ohjelmiston käytössä ja kukin voi sijaistaa toisiaan esimerkiksi lomien ja sairauslomien aikana. Palvelusi pysyy tasalaatuisena, vaikka kirjanpitäjä vaihtuisi.

Yrittäjän aika ei ole ilmaista eikä sitä kannata hukata hitaaseen laskutusprosessiin tai paperisten aineistojen käsittelyyn.

Tilitoimiston käytössä olevan ohjelmiston rajapinnat on myös hyvä tarkistaa, jotta taloushallinto-ohjelmisto voidaan yhdistää muihin yrityksesi järjestelmiin. Integraatioiden avulla järjestelmistä saatavaa taloustietoa voidaan hyödyntää laajemmin ja välttää päällekkäisen työn tekemistä.

Kirjanpidollisen ammattitaidon (KLT) lisäksi modernilla kirjanpitäjällä on käyttämänsä ohjelmistot laajasti hallussa. Se hyödyttää sekä yritystäsi että kirjanpitäjääsi, sillä osaamisen avulla on helppo nostaa taloushallinnon automaatiotasoa ja käyttää hyväkseen ohjelmistojen tuottamaa dataa.

Ajan ja rahan säästöä

Yrittäjän aika ei ole ilmaista ja sen vuoksi sitä ei kannata hukata hitaaseen laskutusprosessiin tai paperisten aineistojen käsittelyyn ja niiden toimittamiseen tilitoimistoon.

Sähköinen ja mobiili taloushallinto-ohjelmisto tekee laskutuksesta niin helppoa, nopeaa ja vaivatonta, että voit tehdä sen päivittäin ilman, että se tuntuu työläältä. Nopeammin laskuttamalla varmistat kassan riittävyyden ja minimoit luottotappiot.

Taloushallinto-ohjelmisto säästää rahaa joka käänteessä.

Taloushallinto-ohjelmisto säästää rahaa joka käänteessä. Pilvipalveluna toimiva ohjelmisto mahdollistaa yrittäjän ja kirjanpitäjän yhteiskäytön. Kun prosessit ovat virtaviivaisia, tehtävänjako selkeä ja automaation taso korkea, vähenee päällekkäisen työn määrä.

Lisäksi esimerkiksi viranomaisilmoitusten tekeminen helpottuu, kun järjestelmä hoitaa monet niistä automaattisesti. Näistä perinteisistä kirjanpitäjän rutiinitöistä säästyvän ajan ja rahan voit käyttää yrityksen kehittämiseen.

Netvisor on automatisoiduin

Netvisor on tällä hetkellä kotimaisista taloushallinto-ohjelmistoista laajin ja automatisoiduin. Laajan ohjelmiston hyöty on siinä, että yrityksesi kasvaessa, voit laajentaa tutun ohjelmiston käyttöä tarpeidesi mukaan, eikä sinun tarvitse vaihtaa uuteen, erilaiseen käyttöjärjestelmään. Netvisorista löytyvät taloushallinnon lisäksi mm. asiakashallinta, palkanlaskenta, tuntikirjaus, matkalaskutus ja varastonhallinta.

Ohjelmiston monipuolisuudesta on myös se merkittävä höyty, että esimerkiksi palkanlaskennan ja varastonhallinnan tiedot kirjautuvat automaattisesti kirjanpitoon, ilman välikäsiä tai -ohjelmistoja. Kaikki talousdata yhdessä paikassa antaa merkittävästi nopeammin kuvan yrityksen kokonaistaloudesta, kuin jos dataa täytyisi siirtää ohjelmistosta toiseen.

Netvisorissa voidaan haluttaessa automatisoida jo yli 90 prosenttia kaikista taloushallinnon rutiineista. Esimerkiksi ostolaskut voidaan hoitaa jo lähes kokonaan automaation avulla. Kirjanpidon tositteista 96 prosenttia muodostuu automaattisesti ja uutta automaatiota on tulossa jo tämän vuoden aikana esimerkiksi tiliöinteihin.

Kaikki automaatio vapauttaa kirjanpitäjäsi aikaa tärkeämpiin tehtäviin, kuten kannattavuutesi seurantaan tai verosuunnittelun tekemiseen puolestasi.

Kirjanpitäjän lisäksi myös sinulla on yrittäjänä mahdollisuus käyttää Netvisoria niin paljon kuin haluat. Yhteiskäyttöisen järjestelmän parhaita puolia on, että sinulla ja kirjanpitäjällä on koko ajan samat tiedot käytettävissä. Sinun ei tarvitse soittaa kirjanpitäjälle kysyäksesi jokaista pientä asiaa, vaan voit itse tarkistaa asioita ohjelmistosta ja kysyä kirjanpitäjältä neuvoa vain hankalammissa asioissa.

Lue lisää Netvisorista ja tutustu tilitoimistokumppaneihimme.


Jarkko Iitiä on Visma Solutionsin Netvisorin tuotejohtaja. Jarkon mielestä asioista ei pidä tehdä liian vaikeita. Hän uskoo, että menestys syntyy rohkeudesta ja uskosta omiin kykyihin. Mitä enemmän on rohkeutta heittäytyä, sitä luovempia ja parempia ratkaisuja tulee tehtyä.