Digitalisaatio ja automatisointi ovat herättäneet viime vuosina monenlaisia reaktioita tilitoimistojen parissa. Kaikki eivät suinkaan ole jääneet taka-alalle seuraamaan tilanteen kehittymistä, vaan rakentaneet rohkeasti ja menestyksekkäästi ohjelmisto-osaamisesta itselleen kilpailuvaltin.

Nykyaikainen tilitoimisto hallitsee myös ohjelmistot

Likvidi on vahvassa kasvussa oleva tilitoimisto, jolla on 29 työntekijää ja toimintaa 8 paikkakunnalla. Asiakaskuntaan kuuluu mm. palvelu- ja asiantuntijayrityksiä, kaupan- ja matkailualan yrityksiä sekä rakennusliikkeitä. Kirjanpidon ja palkanlaskennan lisäksi se tarjoaa myös budjetointia, raportointia, ennustamista sekä apua erilaisten sähköisten työkalujen käyttöönotossa.

Likvidin palveluihin kuuluu olennaisesti asiakkaiden tukeminen ohjelmistokysymysten kanssa.

Palveluun sisältyy omien ympäristöjen rakentaminen uusille Netvisor-käyttäjille. Käyttöönottoprosessiin kuuluu kahden tunnin mittainen käyttökoulutus, jonka aikana opetellaan ohjelmiston päivittäistä käyttöä: myyntilaskujen tekoa, ostolaskujen käsittelyä ja tilisiirtojen tekemistä. Samalla katsotaan kuntoon eri mobiilityökalut kuten Visma Scanner kuittien skannaamiseen kännykällä, Visma Manager ostolaskujen mobiiliin hyväksyntään sekä Netvisor ID, joka nopeuttaa palveluun kirjautumista.

Ohjelmistojen käyttöönottopalvelu on hyvin tärkeässä roolissa, ja siinä varmistetaan myös, että ohjelmistojen väliset integraatiot toimivat ja tieto kulkee hulutusti.

Netvisorin integraatio-ominaisuudet ratkaisivat

Likvidillä on jo kymmenen vuoden historia Netvisorin kanssa. Kuuden viime vuoden aikana Netvisor on valikoitunut pääjärjestelmäksi ja kolmen viime vuoden aikana valtaosa uusista asiakkaista on ohjattu Netvisorin käyttäjiksi. Syy, minkä takia Likvidi alunperin päätyi Netvisoriin oli se, että järjestelmä toimii pilvipalveluna. Toinen keskeinen syy Netvisorin suosimiseen on kehittynyt ohjelmistorajapinta, johon integroitavissa olevat palvelut ja järjestelmät vastaavat monipuolisesti asiakkaiden tarpeisiin.

Netvisorin integraatiopuoli on pitkälle kehittynyt.

– Netvisorin integraatiopuoli on pitkälle kehittynyt. Suurella osalla meidän uusista asiakkaista on muitakin järjestelmiä, joita he käyttävät päivittäisen liiketoiminnan pyörittämisessä. Tieto pitää saada liikkumaan eri järjestelmien välillä niin, että kun tieto on kerran syötetty yhteen järjestelemään, se saadaan samalla myös taloushallinnon puolelle. Sitä ei tarvitse siirrellä manuaalisesti järjestelmästä toiseen, Likvidin yrittäjä Kari Putkonen kertoo.

Esimerkkinä tästä ovat verkkokauppaa pilvipalvelussa pyörittävät yritykset, joille taloushallinnon integroiminen muihin käytössä oleviin ohjelmistoihin on luonnollinen seuraava askel.

Pilvipalvelu hyödyttää asiakasta ja työntekijöitä

Erilaiset sähköiset työkalut ovat mahdollistaneet arjen pyörittämisen verkossa. Sen ansiosta asiakkaiden ja heille nimetyn kirjanpitäjän tai palkanlaskijan ei tarvitse olla samalta paikkakunnalta.

– Asiakkaalle voidaan etsiä sopivin, jo toimialaa tunteva kirjanpitäjä ja palkanlaskija laajemmasta osaajien joukosta. Taloushallinnon osaajan näkökulmasta etuna vastaavasti on se, että hän voi ottaa asiakkaita laajemmalta alueelta. Näin pääsee kehittämään osaamistaan ja voi ottaa hoitaakseen mielenkiintoisia asiakkaita esimerkiksi Tampereelta tai Oulusta, vaikka oma toimipiste olisikin Kuopiossa.

Tapaamiset hoidetaan joustavasti kasvotusten tai Skypen välityksellä asiakkaasta riippuen. Osa asiakkaista jopa vaatii Skypen käyttöä, koska se on osoittautunut niin tehokkaaksi.

Kumppaniksi digitalisaatiota ymmärtävä tilitoimisto

Likvidin asiakaskuntaan kuuluu eteenpäinkatsovia, kehittyviä ja kasvuhakuisia yrityksiä, jotka haluavat kumppanikseen samalla tavalla ajattelevan tilitoimiston. Tilitoimiston on ymmärrettävä digitalisaatiota ja integraatioita, jotta se voi tukea asiakkaitaan niihin liittyvien kysymysten kanssa. Pelkkä erinomaisesti hoidettu taloushallinto ei enää riitä, vaan tilitoimistolla tulee olla halua perehtyä ja ymmärtää asiakkaan liiketoimintaympäristöä kokonaisuutena.

Tilitoimiston on ymmärrettävä digitalisaatiota ja integraatioita, jotta se voi tukea asiakkaitaan niihin liittyvien kysymysten kanssa. Pelkkä erinomaisesti hoidettu taloushallinto ei enää riitä.

Uusilla asiakkailla on usein selkeä näkemys oman toimintansa digitalisointiin. Monilla saattaa olla jo mielessään muutama eri ohjelmistovaihtoehto:

– Tulemme monesti mukaan keskusteluun silloin, kun pohditaan mikä ohjelmisto kannattaa valita ja rajaako valinta pois joitain muita asioita. Esimerkiksi integraatiot muihin ohjelmistoihin eivät aina onnistu, jos valitsee jonkin tietyn taloushallinto-ohjelman. Käymme usein nämä kysymykset läpi asiakkaiden kanssa siinä vaiheessa, kun he tekevät liiketoiminnan ohjelmistoihin liittyviä ratkaisuja, Kari Putkonen selventää.

Likvidin kokemus kertoo, että asiakkaat kaipaavat apua integraatioon liittyvien kysymysten kanssa. Tilitoimiston, joka hoitaa yrityksen kirjanpidon, tuloslaskelman ja tilinpäätöksen on hyvä ymmärtää myös asiakkaan liiketoimintakokonaisuutta. Tilitoimiston on hyvä olla mukana prosessissa, kun asiakas digitalisoi oman liiketoimintansa aina asiakashankinnasta tilinpäätökseen asti. Tälle on selkeä tarve.

Tilitoimistoalan avoimempi tulevaisuus

Kari Putkonen näkee paljon mahdollisuuksia avoimuudelle, tilitoimistojen keskinäiselle yhteistyölle ja sitä kautta resurssien tehokkaammalle käytölle:

– Asiakas voi haluta ostaa palveluja kahdelta eri tilitoimistolta niin, että toinen laskee palkat ja toinen hoitaa kirjanpidon Netvisor-ympäristössä. Tällainen kumppanuusmalli voisi olla hyvinkin toimiva.

Ajatus, että tilitoimistot voisivat yhdessä palvella asiakasta, on toimialalla vielä uusi. Erityisesti paikallisesti toimivat pienet tilitoimistot voisivat löytää tällaisen kumppanuusverkoston kautta tavan tarjota osaamistaan laajemmin. Kari Putkonen korostaa myös avoimen tiedonvaihdon merkitystä:

– Netvisor Communityssä tapahtuva keskustelu on erinomainen esimerkki avoimuudesta. Siellä vaihdetaan avoimesti ajatuksia toimialaan ja ohjelmistoon liittyvistä haasteita ja kehitystarpeista sekä jaetaan myös kiitosta. Tämä on juuri sitä, mitä ala kaipaa.

Kasvua syväosaamisella ja kokonaisuuden hallinnalla

Tulevaisuudessa ohjelmistojen rooli tulee kasvamaan ja automatisointi tulee lisääntymään. Kaikki mitä pystytään automatisoimaan, tullaan myös automatisoimaan. Tallennus-tyyppinen työ tulee vähenemään ja painopiste siirtyy loppuasiakkaan kokonaisuuden hallintaan ja konsulttina toimimiseen.

Kaikki mitä pystytään automatisoimaan, tullaan myös automatisoimaan.

– Haluamme olla Netvisor-syväosaaja, joka ymmärtää järjestelmän mahdollisuudet – mitä sillä pystyy tekemään ja mitä ei ja millainen ekosysteemi sen ympärillä on. Haluamme palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin ja toimia myös hyvänä kumppanina ohjelmistoille.

Likvidi näkee tässä kasvun mahdollisuuden. Tulevaisuuden tilitoimistoilla on järjestelmäkumppaneita ja työ siirtyy vahvasti automatisoinnin puolelle. Samalla tilitoimisto on asiakkaalleen se kumppani, joka hallinnoi laajempaa kokonaisuutta asiakkaan liiketoimintaympäristössä. Tilitoimisto ja asiakas katsovat yhdessä tulevaisuuteen.


Anni Oksanen työskentelee Netvisorin markkinoinnissa. Vankka kokemus B2B-maailmassa on paljastanut, että yritysten sisältä löytyy monia tarinoita, jotka ansaitsevat tulla kerrotuiksi.