Netvisor on erinomainen työkalu tilitoimistolle, joka etsii taloushallinnon ja palkanlaskennan yhdistävää ohjelmistoa. Se pitää sisällään kattavat ja helppokäyttöiset taloushallinnon toiminnot ja hintaluokassaan monipuolisen sekä joustavan palkanlaskentatyökalun.

Palkanlaskentaohjelma tilitoimistolle

Finastor tilitoimiston toimitusjohtaja Seija Ropponen käyttää Netvisoria yhtenä palkanlaskentaohjelmistona useiden muiden rinnalla. Hänestä Netvisor sopii erinomaisen hyvin esimerkiksi rakennusalan palkkojen laskemiseen, koska ohjelmistosta löytyy muun muassa rakennusalan monia muita aloja monimutkaisempi tes valmiina.

– Se sopii hyvin muillekin aloille, joilla tehdään projektiluonteista työtä. Netvisorissa työntekijä voi suoraan kirjata työtunteja eri kustannuspaikoille, mikä helpottaa huomattavasti yrityksen kustannusten jakoa sekä sisäistä laskentaa ja ennakointia, Ropponen listaa.

Hinta-laatusuhde kohdallaan

Netvisor taloushallinto-ohjelmiston palkanlaskentaohjelma tilitoimistolle ei päihitä puhtaasti palkanlaskentaa varten suunniteltuja, kalliita erikoistyökaluja, mutta hintaluokassaan se tarjoaa joitakin poikkeuksellisia ominaisuuksia, jotka vähentävät käsityötä ja helpottavat monimutkaisia laskusuorituksia.

– Esimerkiksi it-alalla palkat on selkeästi suurin menoerä, joten ne halutaan jakaa kustannuspaikoille. Netvisorilla se onnistuu helposti esimerkiksi lomapalkkavarauksiin asti. Siellä on jakokäyrä, joka tekee lomapalkkavaraukset niin, että ne menevät automaattisesti kyseiselle kustannuspaikalle aina kuukausittain, Ropponen kertoo.

Hänen mukaansa vastaavia toiminnallisuuksia on muissakin palkanlaskentaohjelmistoissa. Netvisor on kuitenkin hintaluokassaan ainoa, tilitoimistoille suunnattu järjestelmä, joka tarjoaa mahdollisuuden syvällisempään kuluseurantaan myös palkkojen suhteen.

Ilman sitä tekisin paljon käsityötä ja syöttäisin numeroita Exceliin

– Meillä on käytössä kuusi palkanlaskentaohjelmaa ja Netvisor on ainoa, josta kustannuspaikkatoiminto löytyy, Ropponen kertoo.

Suurimmassa osassa palkanlaskentaohjelmistoista kuukausipalkat tulevat järjestelmään valmiina. Netvisor tarjoaa palkanlaskijalle tässäkin hieman helpottavaa automaatiota, sillä se vertaa lukuja heti edelliseen kuukauteen, jolloin yleissilmäyksen tekeminen poikkeuksien huomaamiseksi on helppo tehdä.

“Netvisorin palkanlaskenta taipuu mitä ihmeellisempiin juttuihin”

Finastorilla panostetaan vahvasti siihen, että asiakasyrityksissä huomioitaisiin sisäistä laskentaa ja osattaisiin ennakoida tulevaa. Seija Ropponen kertoo, että se johtuu hänen omasta taustastaan yksityisen yhtiön talousjohtajana. Netvisorin suurimmat höydyt tulevat hänen mukaansa juuri sisäisestä laskennasta. Ohjelmistosta saa laskennallisia eriä ja niitä voi jakaa jakokäyrällä kuukausittain eri kohteille.

– Netvisor antaa hyvät työkalut sisäiseen laskentaan. Ilman sitä tekisin paljon käsityötä ja syöttäisin numeroita Exceliin. Tai sitten asiakas jäisi kokonaan ilman näitä tietoja, Ropponen sanoo.

Netvisorin palkanlaskennassa hän pitää erityisesti siitä, että sillä voi laskea hyvin monipuolisesti erilaisia asioita. Melkein mitä vain asiakas hoksaa pyytää.

– Yksi asiakas halusi kerryttää lomapalkkavarauksia eri tavalla kuin muut. Netvisorissa pystyi rakentamaan sille oman kaavan, joka laskee sen valmiiksi, ja vie tiedot vielä suoraan työntekijän palkkalaskelmalle, Ropponen kertoo esimerkin.

Maksan mielelläni parin tunnin konsultaatiosta, joka jatkossa säästää työaikaani tunteja joka kuukausi

Aikaisemmin tällaiset erityistoiveet laskettiin Finastorilla käsin. Nyt ne hoituvat Netvisorissa automaattisesti. Monimutkaisempien kaavojen rakentaminen ei ole vielä onnistunut Markkaselta itseltään, mutta hän on mielellään käyttänyt Netvisor-kouluttajaa niissä apunaan.

– Kouluttaja osaa sanoa heti, miten ne kaavat tehdään. Maksan mielelläni parin tunnin konsultaatiosta, joka jatkossa säästää työaikaani tunteja joka kuukausi, Ropponen toteaa.

Palkanlaskentaohjelma tilitoimistolle tuomaan helppoutta arkeen

Ropposen mukaan parasta Netvisorissa on sen näppärä käytettävyys, joka tuo helppoutta arkeen. Vaivattomuutta tuovat erityisesti automaattiset toiminnot, kuten tulorekisteri-ilmoitus, ay-maksut ja ulosottomaksut sekä kokonaisnäkymä, josta voi vielä ennen palkkojen lähettämistä tarkistaa yhdellä silmäyksellä, että kaikki on kunnossa.

– Netvisorissa on hyvin vähän manuaalisia vaiheita, verrattuna muihin tämän hintaluokan ohjelmistoihin. Automaattiset toiminnot helpottavat elämää paljon ja vähentävät muistettavien asioiden määrää.

Finastorilla käytetään Netvisoria erityisesti sen tarjoaman sisäisen laskennan vuoksi. Ropposen mukaan lakisääteiset raportit ja toimet ovat sivutuote sille, että asiakkaalle saadaan tietoa, jolla johtaa yritystä.

– Sillä hinnalla, mitä Netvisorin palkanlaskentaosio maksaa, saa käyttöönsä sellaisia ominaisuuksia, joita on tottunut näkemään vain todella järeissä palkanlaskentaohjelmistoissa, Seija Ropponen tiivistää.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.