Vuonna 2021 Netvisorin automaatio otti merkittäviä askeleita eteenpäin ja jatkoi taloushallinnon automatisoinnin voittokulkua. Vuonna 2022 automaation kehittäminen jatkuu, mutta suurimmat investoinnit tehdään käytettävyyden kehittämiseksi.

Netvisor 2022

Netvisorin tavoitteena on jatkossakin pysyä Suomen johtavana taloushallinnon ohjelmistona. Se tarkoittaa, että sekä teknologisten ratkaisujen että tuotekehityksen on pysyttävä aikaansa edellä. Netvisorilla tuotekehitykseen satsataan ensi vuonna noin 10 miljoonaa euroa. Tästä suurin osa on henkilöstökuluja.

– Syksyn ja alkutalven aikana Netvisor-käyttäjien harmina on ollut useita käyttökatkoja. Näistä halutaan eroon ja se vaatii investointeja teknologiaan ja työskentelytapoihin. Netvisorissa käytettyä teknologiaa tullaan uudistamaan niin, että sen toimintavarmuus pystytään takaamaan vuosiksi eteenpäin, kertoo Netvisorin Product Director Jarkko Iitiä.

Uusi ja parempi teknologia

Käyttäjämäärän kasvu, käytettävien integraatioiden määrän lisääntyminen ja kasvavat vaatimukset yleiselle käytettävyydelle ovat nostaneet käytettävyyden kehittämisen Netvisorin tuotekehityksen työlistalla tämän vuoden tärkeimmäksi teemaksi.

Teknologian uudistamisella rakennetaan pohjaa pitkälle tulevaisuuteen. Uusi teknologia tulee mahdollistamaan tuotteen sujuvamman käytön ja sen ketterämmän kehittämisen. Uudet julkaisut eivät ole jatkossa kiinni viikottaisista julkaisuaikatauluista, vaan uudistuksia voidaan julkaista päivittäin.

Tärkeät ideat saadaan nopeammin työn alle

Uusia ominaisuuksia sekä asiakkaiden toivomia korjauksia voidaan tehdä siis paljon aikaisempaa joustavammin. Nopeuden lisäksi tämä varmistaa uusien julkaisujen paremman laadun. Tuotekehitys pystyy entistä itsenäisemmin tekemään uudistuksia ja korjauksia, mikä takaa nopeamman reagointikyvyn ja tuotekehityksen.

– Tärkeät ideat saadaan nopeammin työn alle ja pystymme nopeammin reagoimaan myös asiakastarpeisiin, sanoo Netvisorin Product Line Manager Jarmo Annala.

Nopeampi reagointi vaatii myös muutoksia tuotekehityksen toimintatavoissa. Annalan mukaan toimintatapojen kehittäminen on Netvisorin tuotekehityksessä jatkuva prosessi.

Parempaa suorituskykyä

Teknologisella uudistuksella tavoitellaan myös parempaa suorituskykyä; suoraviivaisempia prosesseja ja entistä reaaliaikaisempaa taloushallintoa. Jarkko Iitiän mukaan tavoitteena on tarjota käyttäjille oikeaa tietoa oikeaan aikaan, heidän käyttämiinsä välineisiin. Eli muun muassa mobiilipalveluiden kehittäminen jatkuu ja Netvisorin mobiilisovelluksesta rakennetaan entistä monipuolisempaa työkalua yrityskäyttäjille.

– Yksi keino tehdä taloushallinnosta entistä reaaliaikaisempaa on tarjota enemmän notifikaatioita ajankohtaisista asioista. Mobiili on yksi keino tuoda notifikaatiot lähemmäs asiakasta, Iitiä selittää.

Uuden teknologian mahdollistamista uusista toiminnallisuuksista ensimmäisenä asiakkaiden saataville on tulossa täysin uudistettu controller-palvelu. Uusi controller sisältää raportoinnin ja mittaristot sekä budjetoinnin ja ennustamisen. Jatkossa Netvisorilla voi laatia useita erilaisia budjetti- ja ennusteversioita. Controller tulee soveltumaan kaikille Netvisorin asiakasryhmille yhdistyksistä pk-yrityksiin ja konserneista ketjuihin.

Budjetoinnin ja ennustamisen merkitys tulee yrityksissä kasvamaan

– Budjetoinnin ja ennustamisen merkitys tulee yrityksissä kasvamaan ja siksi haluamme tarjota näihin erinomaiset työkalut suoraan Netvisorin sisällä, Iitiä kertoo.

Jarmo Annalan mukaan uutta controlleria on kehitetty käytettävyys edellä. Sen ulkoasu on moderni ja selkeä, käyttöliittymä nykyaikainen ja helppokäyttöinen. Se tarjoaa käyttäjälleen monipuoliset toiminnallisuudet kaikkeen organisaation talouden seurantaan.

Automaation kehittäminen helpottuu, kun sitä käytetään enemmän

Netvisorin ideaalikäyttötilanteessa kaikki tieto tulee ohjelmistoon sähköisenä ajantasaisesti. Yhteydet pankkeihin ja viranomaisiin toimivat reaaliajassa, laskujen käsittelyyn tarvitsee ihmisen puuttua mahdollisimman vähän ja raportointi kertoo juuri tämän hetken todellisen tilanteen, eikä eilisen lukuja.

Automaatio mahdollistaa kaiken tämän. Sen ansiosta tarpeeton manuaalinen työ ja esimerkiksi laskukierron aiheuttama viive poistuvat. Tänä vuonna Netvisorissa on asetettu rima jopa aikaisempaa korkeammalle. Tarjoamme asiakkallemme työkaluja, joiden avulla yhä useammat taloushallinnon prosessit voidaan automatisoida kokonaan.

Automaation kehittäminen on itseään ruokkiva prosessi

– Automaation kehittäminen on itseään ruokkiva prosessi. Mitä enemmän sitä käytetään, sitä pidemmälle menevää automaatiota ohjelmistoon voidaan rakentaa. Netvisorissa automaation käyttö on lisääntynyt tasaisesti ja tällä hetkellä myyntilaskuista runsaat 60 prosenttia ja ostolaskuista yli 80 prosenttia kulkee täysin sähköisesti, Jarmo Annala kertoo.

Esimerkiksi edellä mainittujen automaattisten notifikaatioiden käyttöönotto on mahdollista vain, kun lähes kaikki tieto kulkee sähköisesti. Notifikaatioiden lisäksi automaatiota tullaan tänä vuonna lisäämään mm. saatavien hallintaan. Automaattinen saatavien hallinta on ollut toivottu toiminnallisuus ja se tulee helpottamaan erityisesti paljon laskuttavien asiakkaiden arkea.

Yksi merkittävimmistä tuotekehityskohteista on uusi automaatioalusta. Sen avulla jokainen voi rakentaa esimerkiksi laskujen käsittelyyn täysin omanlaisensa automaatioflown. Sen avulla automaation tasoa voi nostaa nykyistä huomattavasti korkeammalle tai jopa päätyyn asti niin, että tosite muodostuu ilman manuaalista työtä tai edes lopputuloksen tarkastamista.

Integraatioilla lisää automaatiota

Yksi Netvisorin selkeistä vahvuuksista on sen liitettävyys muihin ohjelmistoihin. Integraatiokumppanuuksien määrän kasvattaminen ja ekosysteemin laadun kehittäminen jatkuu tänäkin vuonna.

Netvisorilla on tällä hetkellä noin 800 integraatiokumppania, joista noin 200:een on olemassa valmis, testattu integraatio. Netvisorissa integraatioiden laatuun on panostettu siten, että myös niiden kautta tieto kulkee mahdollisimman automaattisesti. Kassajärjestelmästä myynnit, toiminnanohjausjärjestelmästä tuntikirjaukset ja laskutiedot siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon Netvisoriin ja edelleen raportointiohjelmistoon.

Vuonna 2022 Netvisorin tuotekehityksessä painotetaan entistä enemmän käyttäjien kokemusta ja mielipiteitä. Olemassa olevan parantamisen tai täysin uuden tekemisen perustana on aina käyttäjän ääni ja kokemus. Tämä näkyy muun muassa käyttäjätutkimuksina, haastatteluina ja pilotteina.

Arvon tuottaminen lähtee Netvisorilla aina siitä, että käyttäjä on jo suunnittelu- ja “piirtämisen” vaiheessa mukana. Kaikki palaute on meille siis kullan arvoista.

Hyvää alkanutta vuotta! Ollaan yhteyksissä.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.