Netvisor taloushallinto-ohjelmisto täytti tänä vuonna 20 vuotta. Jukka Tukiainen on käyttänyt Netvisoria lähes sen alkumetreiltä lähtien. Hän on tehnyt Netvisorilla kirjanpitoa ja kouluttanut asiakkaita sen käyttöön järjestelmäasiantuntijana. Tällä hetkellä hän toimii järjestelmäkonsultointitiimin vetäjänä Azetsilla. Vaikka ohjelmistovalikoima on vuosien varrella laajentunut merkittävästi, on Netvisoriin säilynyt erityinen side.

Jukka Tukiainen palkittiin BetterTogether22 -tapahtumassa pitkästä työstä Netvisorin parissa.

Kirjanpidon sähköistyminen oli juuri alkanut, kun nuori Jukka Tukiainen valmistui tradenomiksi vuonna 2002. Opiskeluaikana hän pääsi jo tutustumaan uusiin ohjelmistoihin työharjoittelussa ja opinnäytetyönkin hän teki verkkolaskutuksen hyödyntämisestä.

– Verkkolaskuista puhuttiin jo silloin paljon ja pohdittiin, että kuinkahan moni käyttää verkkolaskutusta 3—5 vuoden päästä. Enpä olisi silloin uskonut, että vielä 20 vuoden jälkeenkään emme ole päässeet kokonaan eroon papereista ja PDF:istä, Tukiainen hämmästelee.

Asiantuntijuus on säilynyt, mutta osaamisalueet ovat muuttuneet

Taloushallinnossa on aina tarvittu vahvaa asiantuntijuutta ja sitä tarvitaan myös jatkossa. Suurin muutos alalla on Tukiaisen mukaan tapahtunut siinä, että ennen riitti kirjanpitolakien ja -sääntöjen tuntemus. Ennen kirjanpitäjä teki kaiken alusta loppuun.

Nyt työ on enemmän konsultoivaa. Asiakas tekee itse paljon asioita ja kirjanpito syntyy yhteistyössä. Ohjelmistojen hallinta on tänä päivänä myös iso osa kirjanpitäjän työtä.

– Työvälinettä pitää osata käyttää. Hyvä järjestelmätuntemus mahdollistaa substanssin lisäksi tehokkaat toimintatavat, Tukiainen kuvailee.

Netvisor ei ole perussofta, vaan siitä saa rakennettua kokonaisuuden myös asiakkaille, joilla on korkeammat vaatimukset

Kirjanpitäjän rooli ei ole enää tietojen naputtelua, vaan hän kehittää automaatiota ja prosesseja pitkälle, jotta aikaa jää enemmän asiakkaan kohtaamiseen ja auttamiseen. Kun aika ei mene tietojen syöttämiseen, voi asiakasta auttaa laajemmissa kysymyksissä ja kehittää liiketoimintaa taloushallinnon näkökulmasta.

Jukka Tukiaisen mukaan yksi hienoimmista asioista työssä ovat pitkät asiakassuhteet. Hänellä on edelleen asiakkaina samoja yrityksiä, joiden kanssa hän teki yhteistyötä jo 2000-luvun alussa.

– Onhan se tosi hienoa, kun on pitkän ajan saanut tehdä töitä joidenkin asiakkaiden kanssa. Ehkä se kertoo, että he ovat olleet tyytyväisiä. Heistä on tullu myös tärkeitä ihmisiä itselle, Tukiainen pohtii.

Asiakkaiden tarpeet muuttuneet

Kahteenkymmeneen vuoteen mahtuu paljon kokemuksia, kirjanpitoa ja muutoksia. Tukiainen muistelee uran alkuaikoja, jolloin uuden asiakkaan kouluttaminen järjestelmän käyttöön alkoi usein sillä, että ensin käytiin läpi miten tietokone avataan ja mikä on hiiri.

Nykyään koneiden käyttö on jo rutiinia suurimmalle osalle ja järjestelmät käyttäjäystävällisempiä, jolloin niiden käytön opettaminen on helpompaa. Tosin järjestelmät ovat nyt monipuolisempia, joten koulutuksen tarve ei sinänsä ole vähentynyt yhtään.

-Nyt päästään keskittymään enemmän olennaiseen; ohjelmisto-osaamiseen ja prosessien kehittämiseen, Tukiainen kertoo.

Nykyään asiakkaat osaavat myös vaatia sekä järjestelmiltä että palvelulta enemmän. Netvisor mahdollistaa todella paljon. Varsinkin rajapinnan ja ohjelmistokumppaneiden avulla mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

Meidän pitää ymmärtää ongelma ja selvittää, miten se ratkaistaan ohjelmistoilla

– Asiakas ei välttämättä osaa selittää asiaa järjestelmän näkökulmasta, vaan kuvaa konkreettisen ongelman. Meidän pitää ymmärtää ongelma ja selvittää, miten se ratkaistaan ohjelmistoilla, Tukiainen kuvaa työtään.

Paljon on silti edelleen tekemistä, jotta kaikki suomalaisyritykset saataisiin sähköistettyä. Tukiaisen mukaan edelleen on paljon niitä yrittäjiä, jotka haluavat vain lakisääteisen palvelun.

– Meille on haaste, miten saadaan tällainen asiakas ymmärtämään, että voimme oikeasti olla avuksi lakisääteisen velvoitteen ulkopuolellakin.

Tuotekehityksessä otettu kaikki käyttäjät huomioon

Jukka Tukiainen on yksi niistä aktiivisista Netvisor-käyttäjistä, joka osallistuu myös ohjelmiston tuotekehitykseen. Hän on vuosien varrella osallistunut useiden ominaisuuksien kehityspalavereihin ja pilotointiin.

– Paljon olen kertonut omia näkemyksiäni ja tehnyt kehitysehdotuksia. Moni niistä on mennyt läpikin, Tukiainen iloitsee.

Pääsääntöisesti Netvisor on hänen mielestään kehittynyt tasaisen varmasti hyvään suuntaan. Kehitys on ollut sen suuntaista, että järjestelmää on ollu helppo tarjota asiakkaille.

Tuotekehityksessä on aika hyvin huomioitu nimenomaan asiakaskäyttäjien näkökulma

– Tuotekehityksessä on aika hyvin huomioitu nimenomaan asiakaskäyttäjien näkökulma, ja tästä syystä Netvisor on näyttäytynyt asiakkaille helposti omaksuttavana järjestelmänä.

Järjestelmäkonsulttina, rajapintojen kehittyminen on ollut hänelle erityisen iso juttu. Monipuolisen rajapinnan ansiosta asiakkaiden tarpeita on helppo toteuttaa. Vaikka valmiita integraatioita Netvisoriin löytyykin nykyisin jo runsaasti, on kiva huomata, että asiakaskohtaisesti räätälöidyillekin integraatioille on edelleen tarvetta.

Miksi Netvisor on mielestäsi hyvä työkalu?

Tukainen pitää Netvisorista erityisesti sen monipuolisuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi. Netvisor on monipuolinen ja toimiva työkalu sekä asiakkaalle että kirjanpitäjälle. Se on erittäin tehokas, mahdollistaa todella paljon ja myös kehittyy koko ajan.

– Netvisor ei ole perussofta, joka toimii vain tietyillä asiakkailla, vaan siitä saa rakennettua kokonaisuuden myös niille asiakkaille, joilla on korkeammat vaatimukset, Tukiainen arvioi

Netvisorin monipuolisuudesta hyötyvät erityisesti pk-yritykset, joille ohjelmisto tarjoaa yhdessä paketissa lähes kaiken tarpeellisen. On aina helpompi ottaa käyttöön ja opetella yhden järjestelmän käyttö kuin ottaa jokaiseen tarpeeseen erillinen ohjelmisto.

Jotain varmaan kertoo omasta fiiliksestä ohjelmaa kohtaan, että sen parissa on jo lähes 20 vuotta viihtynyt

– Netvisor on helppokäyttöinen työkalu, jota lähes kaikki oppivat käyttämään. Jotain varmaan kertoo omasta fiiliksestä ohjelmaa kohtaan, että sen parissa on jo lähes 20 vuotta viihtynyt. Kokemuksen kautta on löytynyt myös työkaluja keksiä asiakkaiden vaatimusten tai toiveiden toteuttamiseen kiertoteitä, mikäli ohjelma ei suoraan taipuisi sellaisenaan johonkin tarpeeseen, Tukiainen kertoo.

Opiskeltavaa ohjelmistossa riittää silti Tukiaisellakin. Uusia ominaisuuksia tulee säännöllisesti. Vuosien varrelle on hänen mukaansa mahtunut myös uudistuksia, jotka eivät ole olleet ihan valmiita, kun ne ovat tulleet markkinoille. Ajan kanssa niitä on kuitenkin kehitetty parempaan suuntaan.

Tulevaisuudessa Jukka Tukiainen toivoo, että Netvisorin tuotekehityksessä keskityttäisiin entistä enemmän kaikkien käyttäjien workflown parantamiseen. Ohjelmiston käyttäjäkunta on laaja, varastomiehistä ostolaskuoperaattoreihin ja kirjanpitäjiin.

– Toivoisin, että kaikesta tekemisestä tulisi mahdollisimman sujuvaa. Ei vain käyttö, vaan myös ydinprosessi. Kaikki toimisi mahdollisimman vähällä manuaalisella työllä, automatisoidusti ja tekoälyä hyödyntäen, Tukiainen toivoo.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.