Yritys saa usein alkunsa yrittäjän ideasta. Oma ajatus on tietysti loistava, mutta mainioinkaan idea ei toimi, jos yrittäjällä ei ole käsitystä, mitä yrityksen perustaminen ja sen pyörittäminen vaativat.

Yrityksen perustaminen ja sen tuottavaksi kasvattaminen on haasteellista ja vaatii melko tarkkaa suunnitelmallisuutta.

Keski-Suomen Uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja Teemu Pinomäki listasi taannoisessa webinaarissa tärkeimpiä asioita, joiden avulla uusi yrittäjä voi välttää ainakin yleisimmät sudenkuopat.

1. Asiakaslähtöisyys

Uusi yrittäjä lähtee usein liikkeelle omasta osaamisesta ja näkökulma on tuote- ja palvelulähtöinen. Mahdollisimman nopeasti pitäisi kuitenkin päästä tarjontalähtöisestä ajattelusta kysyntälähtöiseen. Eli ottaa asiakas ja hänen tarpeensa keskiöön.

Omaa ideaa pitää tarkastella asiakkaan näkökulmasta ja miettiä, minkä asiakkaan ongelman se ratkaisee. Kysyntää voi selvittää pienimuotoisesti kysymällä vaikka ystäviltä ja tuttavilta ostaisivatko he tuotettasi. Ennen kaikkea tärkeää on kysyä miksi; miksi he ostaisivat tai miksi eivät ostaisi.

Faktat ovat usein aloittavan yrittäjän kompastuskivi. Hän ei ole miettinyt kaikkia näkökulmia ja tosiasioita, vaan usein päätökset pohjautuvat mutuun. Google on usein hyvä tietonhankintakanava etsiä tietoa kilpailijoista, markkina- ja kilpailutilanteesta sekä asiakkaista.

2. Tunnista asiakkaasi

Asiakkaan tunnistaminen jää alkavalla yrittäjällä yleensä hyvin ohueksi. Usein asiakas määritellään laveasti esimerkiksi ikäryhmän, sukupuolen tai ammattikunnan mukaan.

Täytyisi kuitenkin pohtia tarkemmin, miksi asiakas ostaa tuotetta. Mikä hänen taustoissaan vaikuttaa ostopäätökseen. Esimerkiksi, mitä hän harrastaa, onko hän intohimoinen luonnonsuojelija tai rakastaako hän matkailua, onko hänellä lapsia, unelmoiko hän omasta kodista, eläkkeelle pääsystä vai mistä?

Mitä tarkemmin asiakaskohderyhmä on määritelty, sitä paremmin pystyt heitä palvelemaan.

3. Liiketoimintasuunnitelma

Ennaltaehkäisy on paras tapa välttää ongelmia, eli hyvin laaditulla liiketoimintasuunnitelmalla voit taklata monia haasteita. Sen ei tarvitse olla opus, vaan esimerkiksi yksi A4 riittää, kunhan siihen on kirjattu yrityksen tärkein tavoite ja keinot sen tavoittamiseksi.

Liiketoimintasuunnitelma toimii parhaimmillaan yrittäjän työkaluna ja työlistana. Työn tohinassa voi helposti unohtua tärkeitä asioita, joita on alun alkaen suunnitellut tekevänsä. Siihen on hyvä palata säännöllisesti ja tarkistaa onko tehty niitä asioita, joita suunnitteltiinkin tehtävän. Ellei, täytyy tehdä korjausliikkeitä.

Liiketoimintasuunnitelmaa ei kuitenkaan kannata pitää yhtenä ainoana totuutena. Yritys kehittyy, liiketoimintaympäristö ja kilpailutilanteet muuttuvat, joten sitä kannattaa uudistaa tarpeen mukaan säännöllisesti.

Se on tärkeä paperi yrittäjälle itselleen, mutta myös sidosryhmille. Esimerkiksi rahoittajat voivat jopa vaatia liiketoimintasuunnitelman rahoituksen saamiseksi. Sen avulla yrittäjä pystyy kertomaan, miltä yritys näyttää tulevaisuudessa ja millä toimenpiteillä siihen päästään.

Liiketoimintasuunnitelma on hyvä laatia jo ennen yrityksen perustamista, sillä se voi myös kertoa, ettei yritysideasi ole riittävän hyvä. Jos sen laskelmien mukaan yritystoiminta ei olisikaan kannattavaa tai sen faktat eivät pidä paikkansa, täytyy pystyä myöntämään, ettei idea toimi sellaisenaan. Jotain muutoksia täytyy tehdä tai keksiä kokonaan uusi idea.

Muun muassa Uusyrityskeskuksesta saat lisätietoa liiketoimintasuunnitelman laatimiseen.

4. Strategia

Hyvä strategia on toinen tärkeä paperi yrityksen perustamisvaiheessa. Moni miettii, mihin pienessä yrityksessä tarvitaan arvoja, strategiaa tai visiota. Ne ovat kuitenkin olennainen osa toimintaa. Strategia ohjaa kaikkea toimintaa; mitä tuotteita tai palveluita tarjoamme ja mitä emme, miten toimimme ja miten emme.

Oikeastaan, mitä pienempi yritys, sitä tärkeämpi asiakirja strategia on. Sen avulla yrittäjä voi karsia rönsyilyä ja pitäytyä valitussa ydintoiminnassa. Strategia toimii punaisena lankana valintoja tehtäessä.

Mitä kilpaillumpi toimiala, sitä tarkempi strategian täytyy olla. Pärjätäksesi kilpailussa, täytyy sinun terävöittää omaa keihäänkärkeäsi entisestään, olla entistä parempi juuri siinä yhdessä ydinosaamisen alueessa.

Yrittäjän haasteista strategialla voi taklata nimenomaan ajankäytön haasteita. Yrittäjällä on paljon hoidettavia asioita. Ilman strategiaa voi pääfokus unohtua ja varsinkin pienessä, yhden hengen yrityksessä, täytyy yrittäjän keskittyä vain tärkeimpiin asioihin. Kun aikaa on rajallisesti, auttaa strategia päättämään, mikä on välttämätöntä ja minkä voi jättää tekemättä.

Strategia kannattaa päivittää vähintään kerran vuodessa.

5. Myynti ja markkinointi

Myynti ja markkinointi pitää aloittaa jo ennen yrityksen perustamista. Uuden tuotteen saaminen markkinoille ja asiakkaiden tietoisuuteen vaatii työtä, aikaa ja rahaa. Se on aivan kriittistä yrityksen toiminnan kannalta ja siksi siihen täytyy perehtyä ja panostaa.

Myynti ja markkinointi ovat monelle epämukavia, mutta välttämättömiä asioita. Siksi niitä kannattaakin ajatella asiakashankintana, joka on yritykselle erittäin tärkeä investointi. Yrityksen liikevaihdosta on ohjattava tietty osuus asiakashankintaan ja markkinointiin; yleinen suositus on 4-5 prosenttia.

Rahan lisäksi siihen pitää varata myös aikaa. Jos myynti tai markkinointi tuntuu hankalalta, jättää sen helposti taka-alalle ja siihen tarttumista siirtää eteenpäin. Yksi hyvä keino varmistaa, että siihen tulee panostettua riittävästi aikaa, on merkitä itselleen joka viikko kalenteriin aika markkinointia ja myyntiä varten. Silloin siihen on varannut aikaa ja siihen on pakko tarttua.

Markkinoinnissa nykyaikana verkkosivut ovat välttämättömyys. Lähes kaikki ostaminen aloitetaan netistä. Jos yrityksesi ei nouse Google-haussa ensimmäiselle hakutulossivulle tuotteesi tai palvelusi tärkeimmillä hakusanoilla, ei yritystäsi ole asiakkaiden näkökulmasta olemassa. Pelkkä some-markkinointi ei riitä, mutta sillä voit tukea nettisivujesi näkyvyyttä.

Jo hyvin aikaisessa vaiheessa kannattaa ottaa alan ammattilaisia avuksi.

6. Apua kannattaa kysyä

Asiantuntija-apua löytyy ja saa hyvin monelta suunnalta. Aloittava yrittäjä tarvitsee kaiken ammattiavun, mitä on tarjolla. Esimerkiksi tilitoimiston kanssa kannattaa aloittaa yhteistyö jo ennen kuin yritystä on perustettu. Sähköiseen taloushallintoon kannattaa siirtyä mahdollisimman nopeasti, koska se auttaa aloittavaa yrittäjää ymmärtämään ja näkemään yrityksensä taloustilanteen selkeämmin.

Vakuutusyhtiössä kannattaa etsiä itselleen sellainen asiantuntija, joka ymmärtää yrittäjän tarpeita ja tuntee muun muassa yel-vakuutukset. Omasta sosiaaliturvasta on tärkeää pitää huoli alusta alkaen.

Uusyrityskeskukseen voi olla yhteydessä jo ideavaiheessa. Silloin saat ammattiapua jo suunnitteluun ja se lähtee heti oikeaan suuntaan. Uusyrityskeskusten palvelu on täysin maksutonta, joten heidän kanssaan asioidessa ei tarvitse pelätä turhia kustannuksia, vaikka yritysideasta ei tulisikaan mitään.

Hallitusammattilaiset, muut kokeneet yrittäjät ja yritysmentorit auttavat uusia yrittäjiä mielellään. Tuoreen yrittäjän kannattaa kerätä ympärilleen ihmisiä, jotka ymmärtävät yrittämistä ja pystyvät auttamaan eri yrittäjyyden aloilla, kuten markkinoinnissa, tuotekehityksessä, taloudessa, rahoituksessa, yrityksen kasvussa, ja niin edelleen.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.