Vuosi vaihtuu pian ja tulevan vuoden suuntaviivat alkavat olla valmiina. Netvisorin vuoden 2021 voisi tiivistää yhteen lauseeseen; parempaa käytettävyyttä automaation ja tekoälyn avulla. Ensi vuonna jatketaan monia jo tänä vuonna aloitettuja projekteja, mutta luvassa on myös jotain täysin uutta ja ennennäkemätöntä.

Visma Solutionsin tuotejohtaja Janne Lyytikäinen kuvailee Netvisorin ensi vuodelle asetettuja tavoitteita kristallinkirkkaiksi.

– Haluamme kannustaa asiakkaita automaation käyttöön ja samalla entisestään parantaa kirjanpidon laatua.

Oma Netvisor – kirjanpidon uusi ja sujuvampi arki

Ensi vuoden selkeästi suurin investointi on Oma Netvisor -palvelu. Tänä vuonna julkaistuja Oma Netvisor -näkymiä tullaan jatkokehittämään ja tulossa on täysin uusia näkymiä, jotka helpottavat entisestään tilitoimiston ammattilaisten arkea.

Oma Netvisor -palvelu myös laajenee koko tilitoimiston kirjanpidon automaation johtamisen palvelualustaksi. Sen avulla automaation käyttö tullaan nostamaan yksittäisen yritysasiakkaan tasolta massakäsittelyyn. Jatkossa tilitoimisto voi asettaa asiakkaitaan ryhmiin esimerkiksi automaatiotason, yrityskoon tms. perusteella, ja hoitaa tekoälyn avulla niiden taloushallintoa yritysryhminä.

Automaation käyttö ja sen johtaminen tulevat muuttamaan merkittävästi kirjanpidossa totuttuja rutiineja. Oma Netvisor -näkymien avulla taloushallinnon ammattilaisten työ muuttuu yksittäisten tehtävien hoitamisesta kokonaisuuksien hallintaan.

Oma Netvisor -näkymien avulla taloushallinnon ammattilaisten aikaa säästyy jopa 70%

– Haluamme muuttaa työntekoa siten, että esimerkiksi kirjanpitäjä saa nopealla silmäyksellä selville, mitä asiakas on tehnyt, mitä järjestelmän automaatio on tehnyt ja millä todennäköisyydellä ne on tehty oikein. Samalla hän näkee, mitkä asiat vaativat häneltä, asiantuntijana puuttumista, Lyytikäinen kuvailee.

Uskomme, että kirjanpidon laatu paranee, kun mahdollisimman moni asia hoituu riittävällä tarkkuudella automaattisesti ja kirjanpitäjä pystyy hallinnoimaan omaa työpäiväänsä yhden näkymän kautta. Oma Netvisor -näkymien avulla taloushallinnon ammattilaisten aikaa säästyy jopa 70%. Tilitoimistoissa on nyt hyvä alkaa suunnitella hyötykäyttöä tälle vapautuvalle ajalle.

Parempaa käytettävyyttä

Parempi käytettävyys tarkoittaa meille, että asiakas voi käyttää Netvisoria silloin, kun hänelle sopii ja sillä laitteella, joka on hänelle parhaiten saavutettavissa. Siksi mobiilituotteet on nostettu ensi vuoden toiseksi tärkeimmäksi kehityskohteeksi.

– Teemme entistä yksinkertaisempia ominaisuuksia, parannamme käyttökokemusta ja kehitämme käytetyimpiä ominaisuuksia entistä paremmiksi, Lyytikäinen listaa.

Ensi vuonna yksi Netvisorin tuotekehityksen johtavista teemoista on prosessien eheys. Käyttäjän täytyy pystyä eri rooleissa ollessaan tekemään mahdollisimman paljon asioita yhdellä ja samalla päätelaitteella. Siksi tuomme uutena ominaisuutena mobiiliin muun muassa myyntilaskut ja parannamme mobiilin kautta saatavaa raportointia.

Mobiiliin on tulossa myös uudenlaista älykkyyttä, kun matkakulujen kirjaamiseen kehitetty kuvan tunnistusmenetelmä saadaan valmiiksi. Sen avulla mobiiliapplikaatio tunnistaa kuitista otetusta valokuvasta kaikki olennaiset tiedot ja kirjaa ne automaattisesti matkalaskulle. Tämä tulee vähentämään käsin tehtävän kuittien kirjaamisen minimiin.

Mobiilin lisäksi myös käyttöliittymään on tulossa monia pieniä käytettävyyttä helpottavia uudistuksia.

Palkanlaskentaan lisää automaatiota

Netvisor palkanlaskennan tuotekehityksessä loppuvuosi kuluu tuttuun tapaan viranomaisvaateiden toteuttamisessa. Tulossa on muun muassa tulorekisteriin liittyviä muutoksia. Kun tämä työ on saatu valmiiksi, jatketaan Netvisorin palkanlaskennan automatisointia.

Palkanlaskennan automatisoinnissa keskeistä on nykyisen prosessin uudistaminen ja parantaminen automaattisempaan suuntaan. Tähän liittyy lomalaskennan parannukset ja täsmäyttämiseen liittyvän automaation kehittäminen.

Lisäksi kehitämme palkanlaskennan rajapintaresursseja sekä tiedon siirtämistä Netvisoriin ja Netvisorista ulkopuolisten raportointijärjestelmien käyttöön. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on entisestään parantaa palkanlaskennan läpimenoaikoja ja käytettävyyttä.

Myös palkanlaskennan käyttöönottoa tullaan nopeuttaminen.

Suomen suurin it-palvelu ekosysteemi

Netvisor muodostaa tällä hetkellä Suomen suurimman it-palvelu ekosysteemin. Siihen kuuluu toista sataa Saas-palveluiden tarjoajaa ja satoja tilitoimistoja. Määrä kasvaa koko ajan.

Tänä vuonna aloitettu uuden rajapinnan kehitystyö jatkuu voimakkaana myös ensi vuonna. Tavoiteena on saada ensimmäiset osat käyttöön vuoden 2021 aikana. Se tulee helpottamaan kumppaneiden liittämistä Netvisoriin ja suurten, rajapinnan kautta tulevien tietomassojen siirtoa.

– Pidämme rajapintoihin investoimista tärkeänä, koska niiden käyttöaste on jo nyt todella korkea ja uskomme niiden käytön lisääntyvän tulevina vuosina merkittävästi, Janne Lyytikäinen sanoo.

Jatkossa Netvisor tulee toimimaan entistä vahvemmin palvelualustana, johon liitetään useita ohjelmistoja. Rajapintaa uudistamalla Netvisor pystyy entistä paremmin vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Online-myynti käynnistyy

Covid-19 pandemia aiheutti Suomessa digiloikan niin yritysten toiminnassa kuin myynnin ja ostamisen tavoissa. Verkkokauppa on tänä vuonna kasvanut räjähdysmäisesti. Vuonna 2021 pyrimme myös omalta osaltamme vastaamaan tähän uuteen kysyntään.

Uskomme vahvasti, että taloushallinto-ohjelmisto on myös palvelu, jonka voi ostaa suoraan verkosta. Siksi tuomme Netvisoriin online-ostettavuuden ensi vuoden aikana. Jatkossa pienet yhtiöt ja organisaatiot voivat ostaa Netvisorin ja ottaa sen käyttöön täysin itsenäisesti verkosta.

Vuosi 2021 on suurten muutosten vuosi

Me uskomme, että vuoden 2021 aikana taloushallinnon toimintaympäristö tulee muuttumaan huomattavasti. Netvisor tulee raivaamaan rutiinien automatisoinnin avulla entistä enemmän aikaa asiantuntijatyölle.

Mobiili-palveluiden kehittyminen ja käytettävyyden parannukset käyttöliittymässä tulevat lisäämään työntekijöiden osallistumista taloushallinnon prosesseihin (matkalaskujen kirjaus, työajankirjaus, ostolaskujen käsittely jne.). Tämä parantaa taloushallinnon reaaliaikaisuutta entisestään, ja vähentää manuaalista työtä taloushallinnossa.

Vuonna 2021 Netvisor Storen tuotevalikoima laajenee entisestään. Näiden uusien lanseerausten avulla laajennamme Netvisorin palveluvalikoimaa ja autamme paremmin asiakkaitamme reagoimaan nopeasti muuttuvaan maailmaan.

Erityiskiitos kaikille, jotka ovat uhranneet aikaansa ja auttaneet Netvisorin tuotekehityksessä.

– Hyvä esimerkki tällaisista lisäpalveluista on viimeisin Netvisor Storeen tuotu palvelu, Intrum Riski-indikaattori. Se on täsmäisku tämän ajan haasteisiin, koska asiakkaiden ja toimittajien maksuvalmiuden seuraaminen on nyt enemmän kuin tärkeää oman toiminnan turvaamiseksi, Lyytikäinen toteaa.

Netvisorissa asiakas on jo muutaman vuoden ajan ollut vahvasti keskiössä. Olemme kysyneet kommentteja ja testanneet ajatuksia asiakkailla. Isojen tilitoimistokumppaneiden kanssa on pidetty palavereita ja heidän toiveitaan on otettu tuotekehityksessä huomioon. Tämä työ jatkuu myös ensi vuonna.

Erikoisesta tilanteesta huolimatta Janne ja Netvisorin henkilökunta kiittävät asiakkaita ja toivottavat hyvää ja menestyksekästä vuotta 2021. Erityiskiitos kaikille, jotka ovat uhranneet aikaansa ja auttaneet Netvisorin tuotekehityksessä.

Kokeile Netvisoria ilmaiseksi.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.