Yrittäjän kannattaa todellakin miettiä, miten saa parhaan verohyödyn tulouttaessaan yrityksestä tuloja itselleen. Siihen ei ole olemassa mitään nyrkkisääntöjä, vaan jokaisen yrittäjän tulisi miettiä jo osakeyhtiötä perustaessaan, miten hän aikoo tulouttaa varoja yrityksestään. Nostaako kuukausittain täysimääräistä palkkaa vai ehkä vain pientä palkkaa ja kerryttää oman pääoman osuutta yrityksessä, tavoitteena päästä jossain vaiheessa nostamaan osinkoa matalalla veroprosentilla.

Osinkoa vai palkkaa?

Tilinpäätös toimii verotuksen pohjana ja tilinpäätöksen luvut ratkaisevat sen, miten paljon yrittäjä voi tulouttaa yrityksen varoja itselleen. Esimerkiksi osakeyhtiöissä on mahdollista nostaa palkkaa tai osinkoa. Tilinpäätöslukujen perusteella voi tehdä päätöksen, kumpi on verotuksellisesti edullisempaa. Jos on saanut kerättyä mukavasti omaa pääomaa yrityksen kassaan, voi sieltä nostaa tietyn määrän osinkoja suhteellisen alhaisella veroprosentilla.

Osingoista kaikki hyöty irti

Yrittäjille suositellaan usein, että yrityksen nettovarallisuutta tulisi kasvattaa, eli kehittää omaa pääomaa joko tekemällä tulosta tai sijoittamalla sinne varoja. Mitä enemmän omaa pääomaa, sitä enemmän voi nostaa matalasti verotettua osinkoa. Tällä hetkellä yhtiöstä saa nostettua osinkoja edullisimmillaan 7,5 prosentin veroasteella, mikäli osinkojen määrä on maksimissaan 8 % omasta pääomasta ja pääomatulona verotettavan osuuden määrä enintään 30.000 euroa, mikä tarkoittaisi enimmillään 120.000 euron suuruista osinkoa. Sen jälkeen veroprosentti nousee.

Jotta voidaan nostaa suurempia summia mahdollisimman pienillä veroseuraamuksilla, täytyy yrityksen omaa pääomaa kerätä jonkin aikaa. Eikä tietysti niinäkään vuosina voi olla täysin ilman tuloja, joten yrityksestä kannattaa yleensä nostaa ainakin pientä palkkaa. Maksamalla itsellesi palkkaa pienennät myös veroriskiä, erityisesti niissä tilanteissa, jos on vaikea todentaa, että osinkotulot ja muut mahdolliset tulot riittävät henkilökohtaisiin elantomenoihin.

Asiaa kannattaa kuitenkin miettiä myös pitkällä aikavälillä. Eli, jos on vuosien mittaan rakentanut hyvin varakkaan yhtiön, voi siitä olla vaikea päästä eroon esimerkiksi eläkkeelle jäädessä. Senkin vuoksi kannattaa yrityksestä nostaa tuottoja ulos vuosittain joko palkkana tai osinkona ja jos jää ylimääräistä, sijoittaa ne mieluummin yksityishenkilönä ja saada siten kaiken tuoton suoraan itselleen.

Netvisor taloushallinto-ohjelma yrittäjän apuna kaikissa talousasioissa.

Laske, mikä on kannattavaa

Palkkaa kannattaa nostaa jonkin verran aina sillä, kun nostaa pientä palkkaa niin verotuskin säilyy kohtuullisena. Palkka pienentää yhtiön verorasitusta ja yrittäjälle maksettavaksi tulevat verot ansiotuloista säilyvät alhaisina esimerkiksi n. 40.000 euron vuosiansioista. Selkeää nyrkkisääntöä siihen, missä vaiheessa osinkojen nostamisesta tulee palkkatulon nostamista kannattavampaa ei ole.

Pieniä laskuharjoituksia kannattaa tehdä. Verohallinnon nettisivuilla on hyvät laskurit, joilla voi laskea, miten paljon veroa joutuisi palkkatulosta maksamaan. Sitä voi sitten peilata osinkojen nostamiseen; minkä osuuden saisi matalammin verotettuna pääomatulo-osinkona ja mikä osuus menisi ansiotulo-osingoksi.

Ja näitä asioita kannattaa miettiä yleensä muutamia vuosia eteenpäin. Onko tavoitteena saada nostettua yrityksestä varoja mahdollisimman pienin veroseuraamuksin mahdollisimman nopeasti vai pidemmällä aikavälillä ja miten suuri painoarvo annetaan esimerkiksi yhtiön ja yrittäjän kokonaisverorasitukselle. Joka tapauksessa yrittäjän kannattaa suunnitella, kuinka tuottoja yrityksestä kotiuttaa.

Kuuntele myös Bisnespöytä-podcastista asiantuntijan vinkit verosuunnitteluun.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.