Netvisorin palkanlaskennan lomalaskennan näkymät ovat uudistuneet. Nyt lomia voidaan hallita yhdessä paikassa. Uusi lomapalkkavelka -näkymä yhdistää lomatapahtumien raportin ja lomapäiväkirjanpidon. Uutta on myös mahdollisuus muokata lomakertymiä ja kirjattuja lomapäiviä.

Netvisor lomalaskenta uudistui

Ensimmäisenä uudistus näkyy Netvisorin valikkorakenteessa. Palkanlaskennan alasvetovalikossa Lomien alla on nyt kaksi valintaa; Lomien hallinta ja Lomakalenteri. Lomien hallinnan alta löytyy kaikki lomahallinnan toiminnot. Alkunäkymä on nimeltään Lomapalkkavelka, johon olemme yhdistäneet lomatapahtumien raportin ja lomapäiväkirjanpidon.

Paljon tietoa yhdessä näkymässä

Lomapalkkavelka -näkymästä näkee, mistä yrityksen lomapalkkavelka muodostuu. Uutta on esimerkiksi tieto pitämättömistä lomapäivistä. Raportilla on eritelty uusi kertymä kuluvalta vuodelta ja kirjattavissa olevat lomapäivät, joka sisältää päättyneen lomanmääräytymisvuoden pitämättömät lomapäivät. Pitämättä-sarake kertoo kumulatiivisen arvon kaikista pitämättömistä lomapäivistä.

Samassa näkymässä ovat myös maksamattomat lomapalkat ja lomarahat euroina sekä maksamattomat lomapäivät ja lomarahapäivät päivinä palkansaajakohtaisesti.

Uutta on myös Arvioitu sivukulu -sarake, joka kertoo paljonko henkilön sivukulut maksamattomasta lomapalkkavelasta. Tässä on toki huomioitu vain työnantajan osuus työeläkemaksuista, työttömyysvakuutuksesta ja sosiaalivakuutusmaksuista.

Taulukossa näkyy myös yrityksen kokonaislomapalkkavelka, joka sisältää maksamattoman lomapalkan, lomarahan ja sivukulut.

Odotetuin uudistus lomakertymien muokkaus

Lomapalkkavelka -näkymän jälkeen seuraavana ylävalikossa on Lomakertymät-näkymä. Tähän näkymään on lisätty uutena työssäoloehto. Nyt näkymästä näkee palkansaajan henkilökohtaisen työssäoloehdon ja sen täyttyykö ehto.

Pidetyt ja maksetut on täysin uusi näkymä. Sieltä voi tarkistaa esimerkiksi kuukausittain pidetyt ja maksetut lomat. Sieltä voi katsoa myös palkansaajakohtaisesti koko lomanmääräytymisvuoden tai kalenterivuoden ajalta maksetut lomat.

Yksi odotetuimpia uudistuksia on lomakertymien muokkaus. Tämä tapahtuu Pidetyt ja maksetut -näkymässä. Lomakertymiä pääsee muokkaamaan sekä pidettyjen että maksettujen osalta.

Virheellisten tietojen korjaaminen helpottui

Jos lomapalkkavelka -näkymä näyttää eri tietoja kuin palkkalaskelma, voi tiedot tarkistaa jokaisen palkansaajarivin lopussa olevasta Kaikki tiedot -kohdasta. Se avaa tarkemman palkansaajakohtaisen näkymän, josta tietoihin pääsee pureutumaan tarkemmin ja niitä voidaan myös muokata.

Sieltä avautuvassa näkymässä näkyvät kaikki palkansaajan lomiin liittyvät tiedot kuukausittain ja vuosittain. Sarakkeissa olevia tietoja pääsee muokkaamaan klikkaamalla kyseistä lukua.

Jos lomapalkassa tai -rahoissa on euromääräisiä virheitä, on ne helpoin korjata Lomakertymät -näkymässä. Korjauksia voi tehdä kaikille kausille, mutta kirjanpitoon ne siirtyvät vain, jos korjauksen tekee avoimelle kaudelle ja muodostaa korjauksen jälkeen kirjanpidon tositteen. Lomapalkkavelka näkymään korjaukset päivittyvät aina automaattisesti.

Käyttöönottoa yksinkertaistettiin

Lomalaskentatavat ja palkansaajien loma-asetukset toimivat aivan kuten ennenkin, mutta lomalaskennan alkusaldojen syöttö on siirtynyt uusiin näkymiin ja vanha näkymä on poistunut käytöstä.

Alkusaldoja voi syöttää aivan samalla tavalla kuin ennenkin, mutta näkymät ovat uusia. Alkusaldojen syöttö tapahtuu nyt Lomapalkkavelka -näkymässä jokaisen henkilön kohdalla olevan Kaikki tiedot -linkin takaa. Linkistä avautuu näkymä, jossa alkusaldoja pääsee syöttämään.

Kuluvan lomanmääräytymisvuoden saldot, sekä päivät että kertyneet lomapalkka- ja lomarahaeurot voi kirjata esimerkiksi palkanlaskennan Netvisoriin siirtoa edeltävälle kuukaudelle.

Edellisiltä lomanmääräytymisvuosilta siirtyneet lomat ja maksamattomat rahat voidaan myös kirjata esimerkiksi kuluvan vuoden maaliskuulle. Samalla sinne voidaan kirjata jo pidetyt ja maksetut lomapäivät, jotta tilanne saadaan ajantasalle.

Alkusaldoja kirjattaessa täytyy muistaa kirjata kokonaissaldo, sillä maksetut päivät nousevat näkymään myös Lomapalkkavelka-raportille. Siellä saldo näyttää liian vähän, jos alkusaldoksi on kirjattu vain maksettujen jälkeen jäljelle jäänyt summa. Kun kirjataan vielä kuluvan lomanmääräytymiskauden päivät ja lomapalkat ja -rahat, saadaan Lomapalkkavelka -näkymään kokonaistilanne näkyviin.

Jos haluat lisätietoa Netvisorin palkanlaskennasta tai lomalaskennasta, ota yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.