Netvisor Palkat on arvokas työkalu tilitoimistoille. Se tuo mukanaan tehokkuutta, mukautuvuutta ja modernia teknologiaa. Sen avulla tilitoimisto voi tarjota asiakkailleen nopeampaa, tarkempaa ja kustannustehokkaampaa palvelua. Tämä ei ainoastaan paranna tilitoimiston toimintaa, vaan myös vahvistaa asiakassuhteita luotettavalla ja ajantasaisella palvelulla.

Netvisor Palkat toimii hyvin tilitoimiston pk-yritys asiakkaille.

Tilitoimistojen maailmassa digitalisaatio ja automatisointi ovat avainasemassa tehokkuuden ja tarkkuuden parantamisessa. Netvisor palkat on merkittävä apu tässä muutoksessa, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille Suomessa. Tässä blogissa tarkastelemme, miten Netvisor on mullistanut palkanlaskennan tilitoimistoissa.

Azetsin Business Unit Managerin Raisa Ruokosen mukaan Netvisor sopii tilitoimiston pienille palkanlaskennan asiakkaille erityisesti sen ketteryyden vuoksi. Järjestelmän käyttöönottoon tai asiakaskohtaisiin räätälöinteihin ei pienehköissä käyttöönotoissa tarvita koodaria, vaan osaava palkanlaskija voi tehdä kaiken itse.

– Netvisorilla pienyrityksen palkanlaskennan käyttöönotto pysyy hallinnassa niin ajallisesti kuin rahallisesti. On tärkeää, että palkanlaskija voi itse räätälöidä asiakkaan ympäristön ja muokata asetuksia sekä palkkalajeja ja -malleja. Ei tarvitse odottaa konsulttien vapautumista, Ruokonen kertoo.

Lomalaskenta Excelistä Netvisoriin

Azets on yksi Suomen suurimmista taloushallinnon palveluita tarjoavista tilitoimistoista. Osaamisen kehittäminen on tärkeä osa jokapäiväistä työtä Azetsilla ja tähän halutaan panostaa samoin kuin markkinoiden parhaisiin ohjelmistoihin. Kun tilitoimiston henkilöstön osaaminen on korkealla tasolla, työprosessit sujuvoituvat huomattavasti.

Tämän johdosta he ovat perustaneet osaajatiimejä, jotka keskittyvät tietyn ohjelmiston käyttöön tietyillä asiakkailla ja he ovat keskittäneet erityisesti pk-asiakkaidensa palkanlaskentaa Netvisoriin.

Netvisorilla pienyrityksen palkanlaskennan käyttöönotto pysyy hallinnassa niin ajallisesti kuin rahallisesti

Vuoden 2022 aikana he siirsivät näillä asiakkailla lomalaskennan Excel-pohjaisista ratkaisuista kokonaan Netvisorin lomalaskentaan, mikä on tuonut merkittäviä hyötyjä. Netvisorin lomalaskennan oikea käyttö on vähentänyt manuaalityötä sekä mahdollistanut lomakertymien, vuosilomapalkkojen ja lomapalkkavelan ajantasaisen hallinnan osana kuukausittaista palkanlaskentaa.

Lomapalkkavelat kuntoon kaikilta asiakkailta

Netvisoriin syksyllä 2022 tehdyt lomalaskennan näkymäuudistukset toivat lomalaskentaan merkittäviä parannuksia. Niiden ansiosta esimerkiksi lomapalkkavelkaa pääsee nyt muokkaamaan paljon aikaisempaa helpommin.

– Netvisor Palkkojen lomalaskennan näkymäuudistukset ovat tuoneet paljon helpotusta. Lomapalkkavelan muokkaus on nyt niin paljon helpompaa ja muutoksen jälkeen saimme vihdoin lomapalkkavelan muokattua oikeaksi Netvisoriin, ja tarve ylläpitää manuaalisia exceleitä poistui sen myötä, Ruokonen iloitsee.

Ruokosen mukaan joissakin yrityksissä on lomapalkkavelkoihin kertynyt vuosien varrella paljon erilaisia manuaalikorjauksia. Ennen lomapalkkavelan näkymäuudistuksia vanhojen lomavuosien tapahtumien korjaaminen oli työlästä ja osin epäselvää kuinka tehdyt korjaukset vaikuttivat vanhoihin saldoihin eri näkymissä.

Tällä on iso vaikutus myös työn mielekkyyteen. Manuaalinen lomalaskenta on työlästä, vaikka olisi kuinka hyvä osaaminen

Toinen Ruokoselta kiitosta saava uudistus on vanhojen lomavuosien lomavuosikohtainen vuosilomapäivän hinnan käsittely. Se on nopeuttanut tekemistä entisestään. Ennen uudistuksia Azetsilla laskettiin lomapalkkoja osittain Excelissä ja tehtiin kaksinkertaista manuaalityötä. Nyt sen kaiken voi tehdä Netvisorissa, ihan muutamia poikkeuksia lukuunottamatta.

– Kaikki viimeisen vuoden aikana tulleet muutokset lomalaskentaan ovat olleet tosi hyviä ja vähentäneet huomattavasti lomapalkkalasketaan käytettävää aikaa. Tällä on iso vaikutus myös työn mielekkyyteen. Manuaalinen lomalaskenta on työlästä hommaa, vaikka olisi kuinka hyvä osaaminen, Ruokonen tiivistää.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.